Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Δημήτρης Τσίγκος                                 Τίνα Μπιρμπίλη
             ...
ΔÚ›ÙË 6 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010


2/26 Business Το θέμα
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ

Στόχος η μείωση του κόστους
και η αύξηση της απο...
ΔÚ›ÙË 6 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010
                                                   ...
20100706 tanea nbusiness-interview
20100706 tanea nbusiness-interview
20100706 tanea nbusiness-interview
20100706 tanea nbusiness-interview
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

20100706 tanea nbusiness-interview

Download to read offline

Παρουσίασή μου στο ένθετο "N-business" στα "ΝΕΑ" της Τρίτης 6/7/2010

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

20100706 tanea nbusiness-interview

 1. 1. Δημήτρης Τσίγκος Τίνα Μπιρμπίλη Κανένας επιτυχημένος Η ενέργεια «κλειδί» δεν είχε ως κίνητρο το κέρδος σελ. 5 για την ανάπτυξη σελ. 8 business ∂π¢π∫∏ ∂∫¢√™∏ (¡Ô 6) TƒπΔ∏ 6 IOY§IOY 2010 ª∂ Δ∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ Δ∏™ ■ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ ■ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞ ■ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ ■ ∞¡Δ∞°ø¡π™Δπ∫√Δ∏Δ∞ ■ ∂•ø™Δƒ∂º∂π∞ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ T ο 2009 ήταν για την ελληνική οικονομία χρονιά ύφε- σης έπειτα από πολλά χρόνια. Η μείωση του ΑΕΠ κατά 2% και η αύξηση της ανεργίας στο 9,5% σε συνδυα- Φόβοι για το 2010, σμό με τις αρνητικές εξελίξεις στον δημοσιονομικό τομέα (βλ. εκτίναξη ελλείμματος) οδήγησαν σε επιβράδυνση την ελλη- νική οικονομία. Η δημοσιονομική προσαρμογή που επιχειρεί- ται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω επιβράδυνση την ελλη- ελπίδες για το 2011 νική οικονομία, ενώ οι μειώσεις δαπανών και οι αυξήσεις φό- ρων, έμμεσων και άμεσων, αναμένεται να οδηγήσουν σε νέα συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 3,5% και αύξηση της ανεργίας στο 11%. Παράλληλα, η επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης προκαλεί περισσότερες δυσκολίες στον επιχειρηματικό κό- σμο. Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα της έρευνας που πα- ρουσίασαν η Εταιρεία Συμβούλων Στόχασις και η Stat Bank πριν από λίγες ημέρες με το θέμα: «Oι εκτιμήσεις των μεγά- λων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων για την πο- ρεία τους το 2010 και οι προσδοκίες τους για το 2011». Στη δειγματοληπτι- κή έρευνα που διε- ∂Ú¢ӷ Ì ‰Â›ÁÌ· νεργήθηκε τον Μάιο σε 150 βιομηχανι- κές και 150 εμπορι- 150 ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ κές μονάδες, είναι προφανής η επιδεί- Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ νωση των επιχειρή- σεων αλλά και των νοικοκυριών. Συ- γκεκριμένα, η από- λυτη πλειονότητα του δείγματος εκτιμά ότι οι πωλήσεις, τα μεικτά και τα προ φόρου κέρδη θα σημειώσουν ονομαστική κάμψη κατά το 2010, ενώ η επενδυτική δραστηριότητα και η απασχόληση θα παραμείνουν στάσιμες. Ανάμεσα στα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην παρούσα φάση οι επιχειρήσεις, την πρώτη θέση κατέχει η χαμηλή εγχώρια ζήτηση, ενώ ακολουθούν η χαμηλή εγχώ- ρια πιστωτική επέκταση και τα υψηλά επιτόκια και η όξυνση του ανταγωνισμού στις εγχώριες αγορές. Oι προβλέψεις των επιχειρήσεων για το 2011 αναμένονται λιγότερο απαισιόδο- ξες, με τη γενική ωστόσο βεβαιότητα ότι το μέλλον δεν προ- βλέπεται αίσιο. Το θέμα στη ÛÂÏ›‰· 2 ΑΠΟΨΗ «Πειραματόζωο» ή τελευταίο οχυρό; Η αναλογία των οικονομικών να γίνεται τακτικά πρώτη είδηση προβλήματα, πιστωτές κ.τ.λ.). Αν κάτι δεν πάει καλά και με το Του μεγεθών της Ελλάδας σε σχέση με σε όλα τα μέσα μαζικής πέσει η Ευρώπη, θα κουνηθεί σύστημα. Oι αγορές πλέον ΦΑΙΔΩΝΑ Γ. Λ. ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ την παγκόσμια οικονομία ή, έστω, ενημέρωσης του κόσμου; Το συθέμελα η παγκόσμια οικονομία. φαίνεται να κινούνται μόνο με το με την οικονομία της Ευρώπης γεγονός αυτό αποτελεί πολύ καλό Ενα παιχνίδι ντόμινο που δείχνει ένστικτο. Η τελευταία απόφαση είναι απλώς αμελητέα. Γιατί παράδειγμα του πόσο τις αλληλεξαρτήσεις αλλά και τις της Moody’s να υποβαθμίσει την Είναι χιλιοειπωμένο το λοιπόν οι ηγέτες του κόσμου, παγκοσμιοποιημένη έχει γίνει η αδυναμίες του διεθνούς Ελλάδα σε χώρα υψηλού κινδύνου παράδειγμα από τη Φυσική και τη βλέπε Αμερική, Κίνα κ.τ.λ., διεθνής οικονομία. χρηματοπιστωτικού συστήματος. είναι υπερβολική, στα όρια του μη θεωρία του χάους ότι το πέταγμα ασχολούνται με την ελληνική Η Ελλάδα είναι μέλος του ευρώ. Ασφαλώς η Ελλάδα έχει ευθύνες λογικού. Το ακρωνύμιο PIGS μιας πεταλούδας στη μια πλευρά οικονομία και ανησυχούν; Γιατί η Αν «πέσει» η Ελλάδα, θα για την οικονομία της, αλλά αν μια όντως ταιριάζει στην Ελλάδα, υπό του πλανήτη μπορεί να μικρή (και τίμια;) Ελλάδα είδε τον ακολουθήσουν και άλλοι στην τόσο μικρή οικονομία προκαλεί την έννοια ότι έχει γίνει χοίρος προκαλέσει σεισμό στην άλλη. εαυτό της τους τελευταίους μήνες Ευρώπη (χώρες με παρόμοια παγκόσμια ανησυχία, τότε σίγουρα Γουινέας, δηλαδή πειραματόζωο. ➤ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. Το Νbusiness ανανεώνει το ραντεβού του με τους αναγνώστες του για τον Σεπτέμβριο
 2. 2. ΔÚ›ÙË 6 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010 2/26 Business Το θέμα ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ Στόχος η μείωση του κόστους και η αύξηση της αποδοτικότητας Απολύσεις του προσωπικού που δεν αποδίδει σκοπεύουν να κάνουν τα 2/3 των εταιρειών ελπίζοντας στην κερδοφορία και τη βιωσιμότητα ÌÂÈÒÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÚfi- Της ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Ι. ΛΕΦΟΠΟΥΛΟΥ Î·È Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÛÙÈ¿- ‰ÈηÛÈÒÓ. ˙ÔÓÙ·˜ Û ÈÔ ·Ϥ˜ ‰Ô̤˜ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂ- 3. ∂¶π∫∂¡Δƒø™∏ ÛÙË ‰È·- ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·- ÛÌ·ÙÈΤ˜. ∞˘Ùfi ·¿ÓÙËÛ ÙÔ ¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘. ¶·- ¶ ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ 46% ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ Û˘Ì- Ï·ÈfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ. ‹Ù·Ó Û ʿÛË ·Ó¿Ù˘Í˘, ÔÏ- ÛÙËÓ ·ÚÔ‡- OÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ϥ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈ- Û· Ê¿ÛË; ∏ ¤- ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â- ̘ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÚ- Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂ- ÛÙÈ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ ÛÙË Û˘- ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó‹ÚÁËÛÂ Ë Hay Group ÛÂ Û˘- ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÈ- Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ηχÙÂÚ· ÌÂÚ›- ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È- ÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ηٿ 57%, ηıÒ˜ ‰È· ·ÁÔÚ¿˜.™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÔÚÁ·- Ô›ÎËÛ˘ ∞ÓıÚˆ›ÓÔ˘ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎ·È- ÓÈÛÌÔ› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó η- ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ∂ÏÏ¿‰·˜ (™¢∞¢∂) ‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·- χÙÂÚË ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ’ Ù¿ 49%. ∞˘Ùfi ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â- ·˘Ù¿ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó. ∫·ıÒ˜ Ì ı¤Ì· «ÙÔ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ ÂÚÁ·- ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡- ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ HR», ·Ó·‰ÂÈ- ˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ Ô˘Ó 70% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡- ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηıÒ˜ ÂˆÌ›- ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚË- ÙÂÚ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ı‡Ó˜ Û˘ ÌÔÈÚ·›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔ- Î·È ÊfiÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ·- ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. °È· ÙÔÓ Ú›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘˜ Û ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ ÔÚ›˙Ô- ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ·ÓËÛ˘¯›·˜ Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ Â·Ó·- ÓÙ·. Oˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ì·˙› Ì ÏfiÁˆ, ·ÊÂÓfi˜, Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∫ÚȘ ∞ÌÈÚ¿Ï˘, ·˘Ù‹ Î·È ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜. ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¡ÔÙÈÔ·- ¯ÒÚ·˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Ù˘ Â›- Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Ù˘ Hay ‰Ú·Û˘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘˜. 4. ƒπ™∫√. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË ÛÙȘ Group, ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË OÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·- ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ú›ÛÎÔ. ∫Ï¿- Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Â- Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ·fi ÙË ÌÂϤÙË, ‰ÔÈ fiˆ˜ Ô Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi˜, Ù‹ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ™¢∞¢∂, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È Û ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ë- «ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ¤Ó·: ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô, Â›Ó·È Ù¤Û- ÚÂۛ˜ Î·È ÔÈ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ ʤÚÙ ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÂÚȘ: Ê·›ÓÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ‚·ıȤ˜ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ̤۷». ªÂ ÙËÓ ‡- ·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘- ÊÂÛË Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË 1. ∞§§∞°∏ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fi- Ó¤ÂȘ Û ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ÂͤÏÈÍË, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔ- ÙÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ô ·- ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ Û·ıÔ‡Ó Ó· Í·Ó·¯Ù›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ˜ ·ÌÔÈ‚ÒÓ. ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·- Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi- ÌÂÁ¿ÏË. ∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· Î·È Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔ- χÛË ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ó¤Â˜ Î·È & Ì›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰›- ηχÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ 2. ∂¶π∫∂¡Δƒø™∏ ÛÙÔ Îfi- ■ «Oι εκτιμήσεις των μεγάλων ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ βιομηχανικών και εμπορικών ÛÙÔ˜. ™Â fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÈ Â- επιχειρήσεων για την πορεία ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜. Ù·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ·ÛÙ› ·- τους το 2010 και οι ∂ÙÛÈ, ÂÚ›Ô˘ Ù· 2/3 ÙˆÓ Â- fi ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Ì προσδοκίες τους για το 2011». Ù·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì›- ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ó· ·- Δειγματοληπτική έρευνα της Στόχασις Σύμβουλοι ˆÛ·Ó ‹ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÌÂÈÒ- ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ø- Επιχειρήσεων Α.Ε. Ιούνιος ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙfiÛÔ, Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ , ÔÈ 2010. ·Ô‰›‰ÂÈ, ÂÓÒ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô- ■ «Το μεταβαλλόμενο πρόσωπο ÙÔ 1/3 ¤¯Ô˘Ó ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÛÙË ÁÂ- ÓÙ·˜ οÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÈÒ- του HR», Ερευνα Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρωπίνου ÓÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ÛÂȘ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Δυναμικού Ελλάδας & Hay ∞ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÙȘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÙÔÓ Â- Group, Απρίλιος 2010. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔOΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ: Κ. Π. Μανιμανάκης CREATIVΕ ART DIRECTOR: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ: Παναγιώτης Γεωργόπουλος business ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ «ΤΑ ΝΕΑ» Μιχάλης Π. Στάγκος (stangos@mscommgroup.com) Φαίδων Γ. Λ. Κυδωνιάτης (eurasian@otenet.gr) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Αλεξάνδρα Ι. Λεφοπούλου (alefop@otenet.gr) Γιάννης Κούρτης ART DIRECTOR: Κατερίνα Δανάλη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Σοφία Πετροπούλου (spetropoulou@dolnet.gr)
 3. 3. ΔÚ›ÙË 6 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010 Η ΑΤΖΕΝΤΑ Το θέμα Business 27/ 3 ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ■ EΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑ- ΠΤΥΞΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑ- ΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΝΑ- ΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΙΜΑΔ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ). Παρουσίαση της βέλτιστης πρακτι- κής ανάπτυξης ηγεσίας της ελληνι- κής πολυεθνικής εταιρείας που δια- κρίθηκε στον διεθνή διαγωνισμό «Top Companies for Leaders 2009», που διεξάγεται από την Hewitt Associates σε συνεργασία με το RBL Group και το περιοδικό «Fortune». Oμιλητές είναι ο κ. Δημήτρης Παπα- λεξόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Oμίλου ΤΙΤΑΝ, ο κ. Δημήτρης Μπουραντάς, καθηγητής στο Oικο- νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η κ. Αλεξάνδρα Ελευθερίου, Talent & Organization Consulting Leader της Hewitt Associates. Θα ακολουθήσει Oι 4 κλάδοι που κάνουν βαθιές αλλαγές η απονομή του βραβείου «Top Companies for Leaders 2009» από τον κ. Παναγιώτη Ζαμπέλη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ OÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› fiÛÔ Î·È Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·- Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÌÓ¢- ÁÔ‡ÓÙ·È Û ۯ‹Ì·Ù· Ô˘ ™ Hewitt Associates. ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔ- ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. Û˘ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚ- Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÎÂÓÙÚÈο fiϘ Για περισσότερες πληροφορίες ή ÓÔÌ›·˜, Ù· ı¤Ì·Ù· Â›ÎÂÓÙÚÔ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ Â- O ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈ- Á·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ηıÒ˜ Ô ·- ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì δηλώσεις συμμετοχής: κ. Νίκη Μερ- Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó ÈÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÓˆÓÈÒÓ ‰È·Ó‡ÂÈ Ê¿ÛË ÌÂ- ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿- ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜. øÛÙfiÛÔ, Ú¤- κούρη, τηλ. 210-2112.000 ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜. Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Á¿ÏÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Â- ÏÔ˜ ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤Ï- ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÚÔÛÔ¯‹ ¤- (εσωτ. 713) ή ima@eede.gr. √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢- ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤- ÏÂÈ„Ë Ì˯·ÓÈÎÒÓ. ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÔÎÏÂÈ- ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ¤¯ÂÈ ·Ï- ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÓÙÔÓÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÚÔÛ¤Ï΢- ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ·fi ÙË METAKINHΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ï¿ÍÂÈ, ·fi ˆÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â˘- ÛË ÓÂÒÙÂÚˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ‰È·‰Èηۛ· ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ■ Η Στέφανι Εμμανουήλ ανέλαβε ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û ÁÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÈηÓÔ- ÂÏÈÍ›· Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·. ™Â Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ Generation ·ÌÔÈ‚ÒÓ. country manager για την Ελλάδα ˆÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Ù‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ¤Ï- ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË, ÔÈ Ì¿- Y, ··ÈÙ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ O ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ στην Out There Media, διεθνή ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û B2B. O ÎÏ¿- ΢ÛË ÛÙÂϯÒÓ. ¶·Ú¿Ï- Ó·Ù˙ÂÚ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÔÏÈÙÈΤ˜ fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿- ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· εταιρεία mobile advertising. ‰Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì›ˆÛË ÏËÏ·, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Î·È ı· ËÁËıÔ‡Ó Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ‰ÂÈÁÌ· ÚÔÔÙÈΤ˜ Â·Á- ˙ËÌȈ̤ÓÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ H Στέφανι Εμμανουήλ ως επικεφα- ÂÛfi‰ˆÓ, ηıÒ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·- ı¤Ì·Ù· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ·- ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚËı› ÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢, ÂÓ- Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È λής της Διεύθυνσης Πωλήσεων θα ÚÈıÌfi˜ ·fi ·Ù¤ÓÙ˜ Ï‹- fi‰ÔÛ˘ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô- ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ÂÚÁ·Û›·, ¢- ηْ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·Ú·- έχει την ευθύνη για τις αγορές της ÁÂÈ ÙÔ 2013. ·ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰È·‰È- ̤ӈÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÓÂ¿- ı‡Ó˜ Î.Ï. ÁˆÁ‹˜. ∞fi ÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της ∂fiÌÂÓÔ Â›Ó·È Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηۛ·˜ Î·È Ù˘ ¢ı˘ÁÚ¿Ì- ÁÂÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ∏ ·Ó¿ÁÎË Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Îfi- ÛÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ Î·È ÙËÓ ÂÎ- Κύπρου. ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ë ÌÈÛ˘ ÙfiÛÔ Ì ÙȘ Ú˘ıÌ›- ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfi- ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÌÔÈ‚ÒÓ. ÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ú›ÛÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ›- ÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· Ô‰Ë- ‰¤ÛÌ¢ÛË ■ O Γιάννης Λουκάς, στέλεχος με 25ετή εμπειρία στον χώρο της βιο- μηχανίας και των υπηρεσιών, ανέλα- Τα κλειδιά στην κερδοφορία σήμερα βε την προηγούμενη εβδομάδα κα- θήκοντα business solutions director στην εταιρεία Manpower. O Γιάννης ÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó·‰ÂÈ- ∂ÙÛÈ, ÂÓÒ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·- ¯Â›ÚÈÛ˘ ·fi‰ÔÛ˘ ηٿ ˆÓ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ËÁÂÙÈÎÒÓ Ê¿ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â·ÓÂ- Λουκάς έχει διατελέσει ανώτατο δι- ∂ ÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤- Ú¢ӷ Ù˘ Hay Group Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ÚÂÏıfiÓ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÛÙ›·- ˙·Ó ÛÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ Î·È ÙËÓ ÂÎ- ·›‰Â˘ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÈ- 77%, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ 31% ÚÈÓ ÍÂÛ¿ÛÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ- ΋ ÎÚ›ÛË. ∞˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ı¤- ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÚ›- ÛÈÌË ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, È- ‰È·›ÙÂÚ· ÙÒÚ· Ô˘ Ô ÚfiÏÔ˜ ÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·fi- ‰ÔÛ˘ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ÛÙfi- ευθυντικό στέλεχος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε εταιρείες όπως: Reckitt Benkiser, EFG Eurobank και Vivartia. O τελευταίος επαγγελματι- ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤- Û·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ˆÓ Ì·Ù·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÙˆÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Â›Ó·È Ó· η- ¯Ô˘˜ Î·È Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›- κός σταθμός του ήταν ο εκδοτικός ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ·- ËÁÂÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, ÚÔ- ·Ó¿Ù˘ÍË ËÁÂÙÈÎÒÓ ÈηÓÔ- ıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÈ- οργανισμός Direction, όπου κατείχε ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ·fi‰Ô- ÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›- ًوÓ, ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ fi- Î·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· Ì›- Ù˘¯›·˜. ∂ÙÛÈ, ÂÓÒ ÂÍ·ÎÔ- την θέση του αναπληρωτή γενικού ÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˜ ÙÔ 2010 Â›Ó·È Ë ·ÏÔ‡- Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÓÂÈ fiÚıÈ· Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡- ÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÛΤÙÔÓÙ·È Ì·- διευθυντή. ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ 2010 ηٿ ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÛËÌ›- ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi 32%, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·¯Â›- Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÈÎÚfi- Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ·Ó·- ■ O όμιλος Adecco στην Ελλάδα, ˆÛÂ Ô Î. ∞ÌÈÚ¿Ï˘ ηٿ ÙËÓ ÙÚfiÔ Î·Ù¿ 60% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÚÈÛË Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ˆÓ ÛÙÂÏÂ- ÙÂÚ· Ï‹ÁÌ·Ù·. ıˆÚÔ‡Ó Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘˜ ÁÈ· στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δρα- ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, 23% ÚÔ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ™ÙÔ ÂÚ- ¯ÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ΔÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÁÈ· ο- Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰‡- στηριοτήτων του και για την περαιτέ- Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤- Á·ÛÈ·Îfi Îϛ̷ Ô˘ ‰È·ÌÔÚ- ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒ- ÔÈÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ fiˆ˜ ÔÈ ÔÈ- ÛÎÔÏË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ρω βελτιστοποίηση των λειτουργιών ÓˆÓ ‰ÂÓ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÂÍ·- ÊÒÓÂÙ·È ·fi ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi‰ÔÛË ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È Â›- του, προχωρά στη διεύρυνση των ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ™Ë- ·˘Í‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÂÎ·›- ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ- Û˘ Û ¢ڇÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· αρμοδιοτήτων τριών σημαντικών Ì·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Â›Ó·È ‰Â˘Û˘, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ Ì¿Ó·- ̤·˜, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È È‰È·›- Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‚ÂÏ- στελεχών του με πολύχρονη εμπει- Ë Û·Ê‹ÓÂÈ·, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˙ÂÚ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·- ÙÂÚ· ··ÈÙËÙÈÎfi ÏfiÁˆ Ù˘ Ù›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ρία στον χώρο των υπηρεσιών στε- ÙˆÓ ÛˆÛÙÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙË ÓÙÈÎfi˜ ÛÙÔ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Â‰Ú·ÈˆÌ¤Ó˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ù˘ λέχωσης. O Χάρης Αποστολίδης ανα- ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË, Ë ·ÏÔÔ›Ë- ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· η- Οι εταιρείες Ë ÔÔ›· ·Ú·‰ÔÛȷο Â- ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, λαμβάνει καθήκοντα key account manager. O Αγγελος Τσαρής ανα- ÛË ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È ‰ÈÂÚÁ·- Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÛÙÈ¿˙ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙȘ ·Ó- Ì ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÈÒÓ. ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‰¤- Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙȘ ÚÔ¸- ενισχύουν ıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·Ú¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ì ÎÔÈ- λαμβάνει τον ρόλο του area Ôı¤ÛÂȘ Â›Ù¢Í˘ ÙˆÓ ÛÙfi- ÛÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ- manager για την ευρύτερη περιοχή ÛÌ¢Û˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡- ¯ˆÓ Ù˘. τη θέση τους ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Τ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Â- Αθηνών και Νοτίων Προαστίων. O ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹, η- ∂›Û˘ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·- συνεισφέροντας Δ¤ÏÔ˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·- Ù·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·- Γρηγόρης Αναστασιάδης αναλαμβά- ıÒ˜ Í·ÊÓÈο, Ì ÙËÓ ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ̤۷ fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ™¢∞¢∂ Û›·˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ı¤- νει καθήκοντα area manager της πε- ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË, ÔÈ ·ÏÈ- Ô› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi- στην κοινωνία Î·È Ù˘ HayGroup, ÔÈ ÂÈ- ÛË ÙÔ˘˜ Û ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ ριοχής βορείων και ανατολικών προ- ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰È·- αστίων. Ó· ‰Ô˘Ï‡ԢÓ. ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÔÚ›˙ÔÓÙ·.

Παρουσίασή μου στο ένθετο "N-business" στα "ΝΕΑ" της Τρίτης 6/7/2010

Views

Total views

509

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×