Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jak	
  prezentovat	
  komplexní	
  myšlenky,	
  	
  
aniž	
  by	
  se	
  staly	
  komplikované	
  
	
  
TOMÁŠ ZYKÁN
2|
Zeptejte se manažera na to, jak chce, aby mu
jeho kolegové prezentovali svá doporučení?
Odpoví, že především jednoduše....
3|
​ Stojíte	
  na	
  podiu	
  ve	
  velkém	
  konferenčním	
  sále.	
  Mikrofon,	
  kamera,	
  
světla.	
  V	
  publiku	
...
4|
​ Ambiciózní	
  projekty	
  budete	
  prezentovat	
  náročnému	
  publiku.	
  Budou	
  
kritičtí.	
  Netrpěliví.	
  Bud...
5|
​ SIMPLEXITY
​ Simplexity	
  workshop	
  vás	
  provede	
  krok	
  za	
  krokem	
  přípravou	
  	
  
efektivní	
  preze...
6|
SIMPLEXITY
PUBLIKUM
IDEA
PŘÍBĚHDESIGN
PŘEDNES
PUBLIKUM
IDEA
PŘÍBĚH
DESIGN
PŘEDNES
1
Komu prezentujete
a o čem své publi...
7|
​ CO VÁS ZAJÍMÁ?
PŘÍBĚH
 DESIGN
 PŘEDNES
Jasná myšlenka
a robustní argumentace
Obyčejně předpokládáme, že ve chvíli, kd...
8|
Na následujících stránkách se věnuji jednotlivým částem
programu podrobněji.
Obsah tréninku je postaven na nejlepší pra...
9|
​ CESTA PUBLIKA
​ PUBLIKUM
Prezentace	
  je	
  vždy	
  spojena	
  s	
  transformací	
  publika.	
  Špatnou	
  
prezenta...
10|
​ IDEA
ZDE ZAČÍNÁME
JEDNODUCHOST
Vystižení hlavní myšlenky
Čistá a vzdušná vizualizace
Přehledná struktura
PŘESVĚDČIVO...
11|
​ KOUZLO PŘÍBĚHU*
​ PŘÍBĚH
Bez	
  příběhu	
  vám	
  v	
  rukou	
  zbude	
  jen	
  hromada	
  dat,	
  čísel,	
  grafů	
...
12|
​ DESIGN
​ PREZENTAČNÍ DESIGN
PowerPoint se zbytečně stal synonymem nudných
a nepřehledných prezentací
Kouzlo	
  Simpl...
13|
​ AUTORITA PROJEVU
​ PROJEV
Na	
  tom	
  jak	
  přesvědčivě	
  dokážeme	
  vystoupit	
  před	
  
důležitým	
  publikem...
14|
​ FORMÁT
Tak jako se každá prezentace mění s ohledem na charakter
publika, tak se mění i přesný scénář každého trénink...
15|
„Vše snadné, je nejprve obtížné“
J.W. GOETHE
SEMINÁŘ
Intenzivní seminář dává
účastníkům nové dovednosti
ale především ...
16|
​ DEN 1
​ DEN 2
MYSLET JAKO PUBLIKUM
Co chci svou prezentací
dosáhnout? Jak pomáhám řešit
problém publika? Jaký zvolím...
17|
​ REFERENCE
„Dobrý den Tomáši,
Chtěl bych Vám moc poděkovat za školení, které proběhlo minulý týden. Mnoho
mých kolegů...
18|
​ POUŽITÉ ZDROJE
ANDREW ABELA
ADVANCED PRESENTATION
BY DESIGN
Strategie	
  
Problem	
  solving	
  
Vizuální	
  komunik...
19|
​ TOMÁŠ ZYKÁN
​ Tomáš získal své analytické a prezentační
zkušenosti v poradenské firmě McKinsey & Co,
kde se podílel ...
Zaujalo vás téma prezentace?
Může vás zajímat i druhé téma, kterému se Tomáš Zykán věnuje
Strategie	
  	
  
a	
  koncepční...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Brandstorming 2017
Next
Upcoming SlideShare
Brandstorming 2017
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

6

Share

Simplexity | prezentace komplexních témat

Download to read offline

Jak prezentovat komplexní myšlenky, aniž by se staly komplikované.
(Prezentace komplexních témat před náročným publikem)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Simplexity | prezentace komplexních témat

 1. 1. Jak  prezentovat  komplexní  myšlenky,     aniž  by  se  staly  komplikované     TOMÁŠ ZYKÁN
 2. 2. 2| Zeptejte se manažera na to, jak chce, aby mu jeho kolegové prezentovali svá doporučení? Odpoví, že především jednoduše. Ale zároveň bude očekávat zahrnutí všeho relevantního detailu. Musí si být jist, že se na vaše doporučení může spolehnout, že jste zvážili alternativy a argumenty pro i proti vašemu řešení. A to vše na několika málo stránkách, tak, aby nebyly přehlcené, ale intuitivně pochopitelné. Všichni toužíme po jednoduchosti a přitom máme obavu z přílišného zjednodušování a ukvapených závěrů. Komplexnost je v pořádku. Komplikovanost není Většina prezentačních doporučení je určena pro konferenční sály. Potíž je v tom, že daleko častěji prezentujeme před podstatně menším a náročnějším publikem ...
 3. 3. 3| ​ Stojíte  na  podiu  ve  velkém  konferenčním  sále.  Mikrofon,  kamera,   světla.  V  publiku  sedí  stovky  lidí  a  těší  se  na  neobvyklý  zážitek  ...   Simple ​ Promítané snímky jsou maximálně zjednodušené, často neobsahují žádný text. Snímků můžete mít desítky i stovky, čím jednodušší tím lepší. ​ Interakce s publikem bude minimální. Nikdo vás nebude přerušovat, máte vše pod kontrolou. Publikum očekává, že je pobavíte, překvapíte a budete inspirovat. ​ Prezentace sleduje velmi dobře připravený scénář, který klade důraz na dramatický příběh a výrazný projev ....
 4. 4. 4| ​ Ambiciózní  projekty  budete  prezentovat  náročnému  publiku.  Budou   kritičtí.  Netrpěliví.  Budou  vás  přerušovat.  Nemůžete  chodit  dlouho  kolem   horké  kaše.   Complex ​ Prezentace bude mít jen několik málo stránek, ale bude přitom obsahovat řadu detailů. Nad dobře připraveným snímkem můžete živě diskutovat desítky minut ... ​ Prezentace je vysoce interaktivní. Vaše myšlenka bude vystavena kritickému zkoumání. Můžeme ji věřit? Kde se skrývají rizika? Jakou máme alternativu? Bude to fungovat?
 5. 5. 5| ​ SIMPLEXITY ​ Simplexity  workshop  vás  provede  krok  za  krokem  přípravou     efektivní  prezentace,  kde  je  obsah  stejně  důležitý  jako  forma.     PRO KOHO JE TRÉNINK URČEN Program je určen specialistům, manažerům a team leaderům, kteří předkládají návrhy pro rozhodování nebo inspirují svůj tým v období změn a ambiciózních cílů. CO VÁM PŘINESE -  Koncepční myšlení -  Umění zjednodušit komplexní téma, aniž by se stalo triviální -  Vytváření úsporných a efektivních dokumentů -  Jistotu a autoritu v diskusi -  Vedení vašeho publika k závěrům a rozhodnutím JAKÝ MÁ FORMÁT Trénink je zcela interaktivní a postavený na modelových situacích z praxe účastníků. Samotný trénink je dvoudenní s navazujícím online kursem.
 6. 6. 6| SIMPLEXITY PUBLIKUM IDEA PŘÍBĚHDESIGN PŘEDNES PUBLIKUM IDEA PŘÍBĚH DESIGN PŘEDNES 1 Komu prezentujete a o čem své publikum chcete přesvědčit? Největší chyba vzniká hned na začátku. Často prezentujete to, co je důležité pro vás a nikoliv to, co zajímá vaše publikum. V čem spočívá vaše doporučení? a jak ho uděláte zajímavé? Obsah je stále důležitější než forma. Máte co říci? A umíte to říci tak, aby to získalo pozornost, lidé vám věřili a uměli se s vším sdělením ztotožnit? Jak vytvoříte ze svých čísel, názorů a anekdot jeden souvislý a napínavý příběh? Pravděpodobně nejpodstatnější část celého semináře. Jak vytvořit příběh, který vtáhne publikum a povede ho krok za krokem k vašim závěrům? Jak navrhnout snímky, které jsou jednoduché a zároveň zachovávají komplexnost detailu? Nikdo není zvědavý na desítky slidů textu a nekonečných odrážek. Jak převést vaše myšlenky do vizuální podoby, aby byly intuitivně uchopitelné na první pohled? Jak vystupovat s autoritou a vyniknout v diskusi V semináři se zaměřujeme na interaktivní styl prezentace před menší skupinou. Vyžaduje méně divadelních prvků, ale o to více pohotovosti v diskusi, flexibilitu a zvládání nečekaných situací. ​ V PĚTI KROCÍCH 2 34 5
 7. 7. 7| ​ CO VÁS ZAJÍMÁ? PŘÍBĚH DESIGN PŘEDNES Jasná myšlenka a robustní argumentace Obyčejně předpokládáme, že ve chvíli, kdy si sednete k přípravě prezentace je vaše myšlenka jasná a připravená. Nebývá tomu tak. STRATEGIE ŘEŠENÍ PROBLÉMU Napínavý příběh, který vede publikum k závěrům Bez linky příběhu vám zůstává v rukou jen kupa čísel, grafů a anekdot. Teprve příběh dává informacím smysl a umožní vám dostat se k srdci publika. OBCHODNÍ NABÍDKA INSPIRATIVNÍ PROJEV KOMUNIKACE DOBRÝCH A ŠPATNÝCH ZPRÁV Efektivní a přehledné dokumenty Často je nutné připravit samostatný dokument, který je intuitivně srozumitelný i na první čtení. Nikdo se přitom nechce probírat desítkami stránek, plných textu a odrážek. ANALYTICKÝ REPORT FINANČNÍ ZPRÁVA OBCHODNÍ NABÍDKA STRATEGIE Vystoupení s autoritou a zvládání diskuse Vždy si všimnete člověka, který vystupuje, klidně, jasně formuluje své myšlenky, nezamotává se, má připravenou pointu a navíc se nebere příliš vážně. VYSTOUPENÍ NA KONFERENCI ARGUMENTACE NA PORADĚ ZVLÁDÁNÍ NÁMITEK IDEA Metodika  tréninku  vynikne  ve  svém  celku.  Jedna  část  podporuje  druhou  a  dávají   smysl  právě  v  té  sekvenci  v  jaké  jsou  navrženy.  To  ovšem  neznamená,  že  program   je  rigidní.  Naopak.  Zdůrazňuji  ty  aspekty,  které  jsou  relevantní  pro  vaši  praxi.    
 8. 8. 8| Na následujících stránkách se věnuji jednotlivým částem programu podrobněji. Obsah tréninku je postaven na nejlepší praxi a je vyladěn na základě reálných zkušenosti se stovkami prezentací pro přední mezinárodní korporace. ​ OBSAH
 9. 9. 9| ​ CESTA PUBLIKA ​ PUBLIKUM Prezentace  je  vždy  spojena  s  transformací  publika.  Špatnou   prezentaci  poznáte  i  podle  toho,  že  nechává  své  publikum  bez   jakékoli  změny.  Jakoby  se  nic  nestalo.  A  to  si  nemůžete  dovolit.     Ovšem  proměna  publika  není  snadná.  Pokud  chcete  někoho   přesvědčit,  tak  aby  se  rozhodl  pro  něco  nového,  můžete  si  být  jisti,   že  bude  mít  spoustu  otázek  a  námitek.     JACÍ JSOU? Rozmanité publikum všech typů, zájmů a přesvědčení. Předpokladem úspěchu je pobavit a zaujmout. Experti a kolegové, kteří své práci velmi dobře rozumí, vědí co se osvědčuje a co funguje. Ke změně budou skeptičtí. Jsou zaneprázdnění, zvyklí rozhodovat a jít rovnou k věci. Potřebují rychle pochopit celkový koncept a zároveň vyžadují detail nutný pro své rozhodnutí. VÁŠ CÍL Inspirovat Motivovat Dodat energii a chuť Komunikovat dobré i špatné zprávy Získat týmovou shodu Najít řešení Motivovat ke změně Předat nové znalosti Vést k rozhodnutí Upozornit na problém a příležitost Získat podporu STYL Čísla jsou nudná. Příběhy, zážitky, anekdoty, experimenty a dramatizace jsou zábavné. Zapojení všech, naslouchání a facilitace. Prezentující shrnuje závěry a vede skupinu k aplikaci do praxe. Začít závěrem a mít velmi dobře připravenou argumentaci, která dokáže upozornit na rizika i alternativy k vašemu doporučení. DESIGN Minimum textu a co nejvíce fotografií. Můžete mít desítky i stovky snímků, nebo také žádný. Minimum projekce a maximální zapojení účastníků s fixou u flipchartu. Shrnutí na několika málo stranách a dostatek detailu v přílohách. Materiály jsou obyčejně vytištěné a dokument může být i dále distribuován. PROJEV Dramatický a zábavný. Prezentace je především jednosměrná, od prezentujícího k publiku. Schopnost zapojovat účastníky, řídit diskusi a dávat rovnoměrný prostor. Bohatá diskuse, která nemusí sledovat lineární příběh. Prezentace je podobná plachtění. Musíte mít jasný cíl a nemůžete se vydat přímo proti větru KONFERENCE MANAGEMENT TEAM
 10. 10. 10| ​ IDEA ZDE ZAČÍNÁME JEDNODUCHOST Vystižení hlavní myšlenky Čistá a vzdušná vizualizace Přehledná struktura PŘESVĚDČIVOST Specifické detaily Tabulky, grafy, schémata Alternativy a Rizika SYMPATIE Příběhy a příklady Jednoduchý a živý jazyk Empatie a zapojení publika EFEKTIVNÍ SDĚLENÍ ​ IDEA Vaši  myšlenku  lze  podat  mnoha  způsoby.  Potřebujete,  aby   byla  jednoduchá  a  rychle  vynikl  váš  závěr.  Musí  být   přesvědčivá,  aby  vám  lidé  věřili.  Ale  publikum  se  musí   také  s  myšlenkou  ztotožnit  a  vzít  ji  za  svou.     Proč  Vám  to  mám  věřit?   Proč  mě  to  má  zajímat?   O  co  tady  jde?  
 11. 11. 11| ​ KOUZLO PŘÍBĚHU* ​ PŘÍBĚH Bez  příběhu  vám  v  rukou  zbude  jen  hromada  dat,  čísel,  grafů  a  anekdot.       Dobrý  příběh  má  jasný  začátek  a  konec,  není  ani  zamotaný,  ani  náhodný.  Navíc  je   příběh  je  vždy  spojen  s  proměnou  publika,  na  jeho  konci  jsme  jiní,  než  na  začátku.     NAPŘÍKLAD: Přednáška Trénink Vysvětlení procesu a postupů Online kurs STYL: Prezentace vede krok za krokem k novým znalostem a dovednostem. Neposunujeme se dále dokud nejsme bezpečně na druhé úrovni. Jeden krok navazuje plynule na druhý a stále před sebou vidíme mapu odkud a kam se chceme dostat. REPORT předání  informací  a  faktů   VYSVĚTLENÍ předání  dovedností  a  znalostí   PITCH návrh  ke  schválení   DRAMA inspirace  a  změna  současných  názorů   NAPŘÍKLAD: Sales Pitch Představení nové služby či produktu Žádost o podporu Návrh ke schválení Investiční nabídka STYL: Pitch předkládá publiku řešení problému, který si může a nemusí uvědomovat. Ovšem bez toho, aniž byste si uvědomili problém, nedáváte mi šanci, abych vám mohl nabídnout řešení. Nejedná se přitom o váš problém, ale o problém, který cítí vaši posluchači. NAPŘÍKLAD: TED konference Inspirační projev Komunikace dobrých a i špatných zpráv STYL: Drama je podstatou všech velkých příběhů. Míří přímo k srdci, oslovuje naše naděje, ambice i obavy. Dokáže nás hluboce zasáhnout a změnit i na celý život. NAPŘÍKLAD: Status Update Finanční report Projektový report Obchodní výsledky STYL: Report je jeden z nejčastějších prezentačních scénářů. Bohužel publikum často dostává informace, které nepotřebuje a které ho nezajímají. Prezentující mluví pro sebe, nikoliv pro ostatní. dovednosti NOVÉ INFORMACE NOVÉ DOVEDNOSTI ZMĚNA CHOVÁNÍ ZMĚNA NÁZORŮ překážka štěstí informace *     Tuto  klasiXikaci  příběhů  popsal  Dan  Roam  v  knize  Show  &  Tell.    
 12. 12. 12| ​ DESIGN ​ PREZENTAČNÍ DESIGN PowerPoint se zbytečně stal synonymem nudných a nepřehledných prezentací Kouzlo  Simplexity  se  dramaticky   projeví  při  přípravě  dokumentů  -­‐  jak   zahrnout  vše  podstatné,  na  co   nejmenším  počtu  stránek  a  přitom   neztratit  přehlednost.   CO VŠECHNO NÁM VADÍ: Nestrukturovanost Dlouhé bloky textu Absence grafiky Těžkopádný text Nekonečné odrážky Absence myšlenky SlideDoc kombinuje jednoduchost prezentačních snímků s komplexností reportu. Příkladem je dokument, který právě čtete. DOKUMENT PRO BOARDROOM Na první pohled vynikne hlavní myšlenka Je solidně podpořena detailem Dokument má jasnou hierarchii a strukturu Umožňuje rychlé čtení – scanování Umožňuje zoomování – od konceptu k detailu – aniž by se čtenář ztrácel Informace jsou prezentovány v souvislostech na jedné stránce Udržuje si srozumitelnost, i když je poslán emailem Neobsahuje nic navíc – žádné dekorativní efekty •  ----------------------------------------------------------------- •  ----------------------------------------------------------------- •  ----------------------------------------------------------------- •  ----------------------------------------------------------------- •  ----------------------------------------------------------------- •  ----------------------------------------------------------------- •  ----------------------------------------------------------------- •  ----------------------------------------------------------------- ZÁVĚR Podpůrný  detail   Podpůrný  detail  
 13. 13. 13| ​ AUTORITA PROJEVU ​ PROJEV Na  tom  jak  přesvědčivě  dokážeme  vystoupit  před   důležitým  publikem  záleží  hodně.  Bohužel  na  veřejném   vystupování  není  nic  přirozeného.  Obvykle  se  ve  stresu   snažíme  splynout  s  okolím  a  neupozorňovat  na  sebe.   Přesně  to  potřebujeme  změnit.   PREZENTUJÍCÍ: Prezentace myšlenek, kterým věřím. Stručně, s energií a nadhledem BALLROOM: Dramatický projev Zvládání trémy Přirozená neverbální komunikace Dynamická práce s hlasem BOARDROOM: Bohatá diskuse Vyrovnaná argumentace Zvládání otázek a ruchů Interaktivní vizualizace
 14. 14. 14| ​ FORMÁT Tak jako se každá prezentace mění s ohledem na charakter publika, tak se mění i přesný scénář každého tréninku. Vždy ale bude platit, že trénink je maximálně interaktivní a pracujeme s reálnými případovými studiemi z praxe účastníků. Na následujících stránkách je popsán modelový formát, reference účastníků a profil lektora.
 15. 15. 15| „Vše snadné, je nejprve obtížné“ J.W. GOETHE SEMINÁŘ Intenzivní seminář dává účastníkům nové dovednosti ale především je motivuje k okamžitému využití v praxi MASTER CLASS 5-6 týdnů po semináři probíhá online kurs, ve kterém účastníci pravidelně dostávají komentáře ke svým prezentacím a příklady nejlepší praxe COACHING Individuální konzultace Podstatou tréninku je změna. To nejzajímavější se odehrává po tréninku, když se nové dovednosti aplikují do praxe. To co se nejprve zdá lehké a jasné, začíná být v praxi obtížné. Proto je důležité energii získanou na semináři rychle využít a neustále doplňovat. Čas PŘÍPRAVA Trénink je postaven na modelových situacích z praxe účastníků Inspirace  získaná  na  tréninku   má  omezenou  záruční  dobu.   Pokud  se  znalosti  nevyužijí   rychle,  účastníci  se  budou   vracet  ke  své  rutině.     Transformace ​ 4 FÁZE
 16. 16. 16| ​ DEN 1 ​ DEN 2 MYSLET JAKO PUBLIKUM Co chci svou prezentací dosáhnout? Jak pomáhám řešit problém publika? Jaký zvolím styl? A jaké budu překonávat námitky a otázky? CHYTLAVÉ SDĚLENÍ JEDNODUCHOST ARGUMNTACE EMOCE STORYTELLING Jak převést své informace do formátu příběhu? Který formát je pro moje sdělení nejvhodnější? PREZENTAČNÍ DESIGN Práce s textem, grafy, tabulkami a obrázky. Jak vytvořit přátelský layout, bez zbytečných dekorací a efektů. PROJEV Jak vystoupit s autoritou a sebedůvěrou. Jak umět pohotově reagovat v diskusi? Trénink  je  postaven  na  aktivní   práci  účastníků  a  řešení   modelových  situací  z  praxe.   Jednotlivé  kroky  jsou  vždy   spojeny  s  interaktivním   cvičením   Neučíme  se  práci  se   softwarem,  ale  vizuální   myšlení.  Účastníci  pracují  se   svými  reálnými  dokumenty,   které  mění  a  odchází  s   konkrétními  výstupy   Přesvědčivý  projev  je   součástí  tréninku  od  začátku   do  konce.     Seminář  vzniká  na  míru    -­‐  na  různé  části   můžeme  klást  různý  důraz,  podle   aktuálních  potřeb  účastníků.  Modelový   scénář  dvoudenního  tréninku  může  vypadat   například  takto:   Co mi seminář, kromě efektivní komunikace přinese: Lepší spolupráci týmu Vyšší sebedůvěru jednotlivců Méně času potřebného na přípravu prezentací Kreativní řešení problémů Dobrou zábavu .... Jak vzbudit zájem publika? Jak vystihnout to podstatné a vědět co vynechat? Jak podpořit svou důvěryhodnost? Jak vybrat správné argumenty?
 17. 17. 17| ​ REFERENCE „Dobrý den Tomáši, Chtěl bych Vám moc poděkovat za školení, které proběhlo minulý týden. Mnoho mých kolegů školení oceňuje (zejména část týkající se designu prezentace, která je na trhu unikátní). Máte to nejen skvěle „zažité“, ale umíte to i dobře sdělit ostatním. Díky i za čas, který jste věnoval přípravě, vyplatilo se to J“ MILAN ČERMÁK výkonný ředitel ČSOB, Controlling and Performance Management „Nadšen, zábavná a naučná forma“ „Maximální spokojenost, Tomáš si mne získal a má můj obdiv – naučné a zábavné školení“ „Výborné rady a tipy pro design prezentace, pro maximální využití informací a eliminaci času potřebného na její vytváření“ „Za svůj profesionální život jsem prošla desítkami, spíš stovkami školení, ale toto patřilo k absolutní špičce. Bylo to nejen netradičním přístupem, ale hlavně vstřícností, rychlostí, stručností, zábavou ...“
 18. 18. 18| ​ POUŽITÉ ZDROJE ANDREW ABELA ADVANCED PRESENTATION BY DESIGN Strategie   Problem  solving   Vizuální  komunikace   Příběh     CHIP & DAN HEATH MADE TO STICK Zjednodušení   Přesvědčivost   Emoce   Příběh     DAN ROAM SHOW & TELL Příběh   Vizuální  komunikace     NANCY DUARTE RESONATE Příběh     Vizuální  komunikace     CHRISTIPHER WITT LEADERS DON‘T DO POWERPOINT Projev     Autorita   Leadership     JON MOON HOW TO MAKE AN IMPACT Design   Grafy,  tabulky,  text    
 19. 19. 19| ​ TOMÁŠ ZYKÁN ​ Tomáš získal své analytické a prezentační zkušenosti v poradenské firmě McKinsey & Co, kde se podílel na významných restrukturalizačních projektech průmyslových podniků. Později působil 10 let v New Yorku a v Londýně jako ředitel Českého centra, kde se zabýval komunikací zemí a regionů. Získal bohaté zkušenosti s vedením facilitovaných workshopů doma i v zahraničí. Semináře vede v češtině i v angličtině. ​ Tomáše zajímá design a architektura. Založil a dva roky řídil vlastní komunikační agenturu zaměřenou na mezinárodní propagaci českého designu. Pracoval s klíčovými českými exportními značkami Škoda Auto, Staropramen, Baťa a ČSA. Za svůj projekt a knihu 100 Ikon českého designu získal cenu za nejkrásnější knihu na Lipském veletrhu v roce 2006. ​ Do konce roku 2008 vedl marketing a značkovou komunikaci pro developerský projekt Central Park Praha. Za kreativní kampaň získal ocenění The Best European Marketing Award na International Property Awards v Londýně. ​ Od roku 2009 působí jako konzultant, coach a trenér v oblasti marketingu, strategie a komunikace. ​ KARIERNÍ ZKUŠENOST ​ McKinsey& Co | analyst České Centrum New York České Centrum Londýn | ředitel CzechMania | majitel CPP Development | ředitel pro značku REFERENCE Plzeňský Prazdroj T Mobile Telefonica Allen Overy ​ TED konference ČR ​ Česká pojišťovna PPF ​ Renomia ​ Alianz ​ ČSOB ​ Era Banka ​ Česká spořitelna ​ Unicredit ​ Adastra Business Consuting ​ TV Nova ​ České radiokomunikace ​ CBRE Global Investors ​ Olympus ​ Philips Skanska ​ Škoda Praha Invest ​ OBI ​ Bosch ​ Philip Morris ​ Trask ​ Cleverlance ​ Logio ​ www.tomaszykan.cz Tomáš  Zykán  se  specializuje  se  na  prezentace   pro  seniorní  management  a  prezentace   komplexních  a  kontroverzních  témat.       Ve  své  praxi  často  pracuje  s  klienty  na   přípravě  nabídek,  strategických  dokumentů  a   reportů.  Věnuje  se  také  přípravě  manažerů   pro  vystoupení  na  důležitých  Xiremních   konferencích  –  zvlášť  pokud  se  jedná  o   komunikaci  strategie  a  změny.  
 20. 20. Zaujalo vás téma prezentace? Může vás zajímat i druhé téma, kterému se Tomáš Zykán věnuje Strategie     a  koncepční  myšlení   Motivace     a  změna   Týmová  spolupráce   www.tomaszykan.cz Vyjednávání
 • JindrichKahoun

  Jan. 6, 2019
 • MiroslavNeas

  Nov. 18, 2015
 • Lumir

  Oct. 3, 2015
 • thrivnak

  Jan. 29, 2015
 • pavelsodomka

  Jan. 14, 2015
 • PavelDolezal

  Jan. 13, 2015

Jak prezentovat komplexní myšlenky, aniž by se staly komplikované. (Prezentace komplexních témat před náročným publikem)

Views

Total views

1,153

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

33

Actions

Downloads

12

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×