Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Premier Finance - Strategie
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Business Model Workshop

Download to read offline

Workshop je určen senior manažerům s cílem získat ucelený pohled na business model organizace. Přehledně dává do souvislostí základní podnikatelské funkce od marketingu, produktového vývoje, financí, distribuce až po IT. Tým získá efektivní nástroj jak vést diskusi o možných inovacích bez toho, aniž by se utápěl v neproduktivních schůzích.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Business Model Workshop

 1. 1. Workshop je určen senior manažerům s cílem získat ucelenýpohled na business model organizace, který je dostatečněkomplexní a přitom intuitivně jednoduchý.Manažerský tým získá efektivní nástroj jak vést diskusi omožných inovacích na úrovni business modelu. Bez toho, abyse utápěl v neproduktovních schůzích.TOMÁŠ ZYKÁN733.792.846Workshop je postaven na metodice popsané v knize BusinessModel Generation autorů Alexander Osterwalder a Yves Pigneur.Více informací o konceptu najdete nawww.businessmodelgeneration.com
 2. 2. Workshop je založen na metodice Business Model Innovation.Přehledně dává do souvislostí základní podnikatelské funkceorganizace od marketingu, produktového vývoje, financí,distribuce, zákaznického servisu až po IT.1. Business Model Canvas společná business perspektiva ………………………………………….. 32. Kontextová mapa pohled na vnější prostředí, konkurenci, technologie a trendy …………….. 43. Empatická mapa pohled do světa klienta, jeho motivace a rozhodování …………….. 54. Hodnotová inovace ………..……………………………….…………………………….. 6.
 3. 3. Základem workshopu je vytvoření rychlé skici existujícíhobusiness modelu. Ujasnění si jaká je naše hodnotovánabídka, na jaké segmenty se soustředíme, jaké jsou našeklíčová aktiva a jak vyděláváme peníze.Práce ve skupině a facilitovaná diskuse15 minut úvod do konceptu30 minut práce ve skupině a shrnutí
 4. 4. Ve druhém kroku se na business model podíváme perspektivoupodnikatelského prostředí ve kterém působíme. Budemediskutovat faktory a trendy, které nás ovlivňují a jejich vzájemnévazby.Zasazení business modelu dopodnikatelského prostředí KLÍČOVÉPráce ve skupině a facilitovaná TRENDYdiskuse 45 minut SEKTOROVÉ TRŽNÍ TRENDY TRENDY EKONOMICKÉ TRENDYTRŽNÍ TRENDY OBOROVÉ TRENDY KLÍČOVÉ TRENDY ― kdo jsou naši konkurenti, jaké― Kam se ubírá trh? mají konkurenční výhody? ― Jaké technologie vytváří― Kde je největší potenciál růstu? ― Na jaké se zaměřují segmenty? příležitosti a naopak hrozby?― Které segmenty naopak klesají? ― Kdo jsou noví hráči a čím se ― Jaké regulační trendy― Jaké jsou největší neuspokojené liší? očekáváme? potřeby? ― Jaké musí překonat bariery? ― Jaké regulace a daně mohou― Kde poptávka roste a kde klesá? ― Jakou mají nákladovou ovlivňovat zákazníky a― Jak je snadné pro zákazníka najít a strukturu? poptávku? objednat konkurenční službu? ― Jaké náhradní služby mohou ― Jaké kulturní a společenské― Jak je důležitá značka? nahradit naši nabídku? trendy ovlivňují náš business― Za co jsou zákazníci ve skutečnosti ― Jak se liší jejich náklady? model? ochotni platit? ― Z jakých jiných sektorů mohou ― A chování zákazníků?― Kde jsou největší marže? přijít ― Demografické trendy?― Mohou zákazníci lehce najít a ― Disponibilní příjem? vyhodnotit levnější alternativu?
 5. 5. V dalším kroku se podíváme do hlavy klienta. Empatická mapa jenástroj jak rychle shrnout náš kvalitativní vhled do zákaznickéhochování. Uvědomíme si jeho potřeby, uvažování, motivaci i námitky.Klient by měl být alespoň touto formou přítomen workshopu .Práce ve skupině a facilitovaná diskuse15 minut úvod do konceptu30 minut práce ve skupině a shrnutí
 6. 6. V posledním kroku se všechny předchozí fáze spojí v ucelenýobrázek a jsme schopni efektivně diskutovat inovace na úrovnibusiness modelu. Jak na straně nabídky tak na straně vnitřníefektivnosti firmy. - NÁKLADY Hodnotová inovace + HODNOTAJaké zdroje, aktivity, nebo Jaké méně hodnotné prvky Na jaké nové segmenty separtnerství nesou největší náklady? můžeme z naší nabídky odstranit? můžeme zaměřit, jaké segmenty můžeme omezit, nebo vypustit?Co se stane, když odstraníme Jaké nové prvky, nebo službyněkteré z těchto položek? mohou být přidány, tak, aby Jaké služby si nové segmenty uspokojili potřeby zákazníků? skutečně představují?Jak můžeme nahradit některé drahéelementy méně nákladnými Jaký dopad má změna hodnotové Jak si tyto segmenty přejí býtalternativami? nabídky na stranu nákladů? obsluhovány a s jakou zákaznickou péčí?Jakounovou hodnotu můžeme Jaký dopad mmá změna nabídky navytvořit novými investicemi? stráně zákaznické? Jak se nové segmenty odrazí v nákladové struktuře?
 7. 7. Tomáš Zykán je odborný lektor a konzultant v oblastikomunikace a marketingu. Specializuje se na prezentacekomplexních témat, prezentace pro vrcholový management afacilitaci strategických a kreativních workshopů.Tomáš získal své analytické a prezentační zkušenosti v poradenskéfirmě McKinsey & Co, kde se podílel na významnýchrestrukturalizačních projektech průmyslových podniků. Pozdějipůsobil 10 let v New Yorku a v Londýně jako ředitel Českého centra,kde se zabýval komunikací zemí a regionů. Získal bohaté zkušenostis vedením facilitovaných workshopů doma i v zahraničí. Seminářevede v češtině i v angličtině.Tomáše zajímá design a architektura. Založil a dva roky řídil vlastníkomunikační agenturu zaměřenou na mezinárodní propagaci českéhodesignu. Pracoval s klíčovými českými exportními značkami ŠkodaAuto, Staropramen, Baťa a ČSA. Za svůj projekt a knihu 100 Ikončeského designu získal cenu za nejkrásnější knihu na Lipském veletrhuv roce 2006.Do konce roku 2008 vedl marketing a značkovou komunikaci prodeveloperský projekt Central Park Praha. Za kreativní kampaň získalocenění The Best European Marketing Award na InternationalProperty Awards v Londýně.Od roku 2009 působí jako konzultant, coach a trenér v oblastimarketingu, strategie a komunikace. Jako lektor pracoval napříkladpro Českou pojišťovnu PPF, Atlantik Finanční trhy, CushmanWakefield, T Mobile, Dupont, ČSOB, Adastra Business Consulting,CBRE Global Investors a další. 7
 8. 8. Tomáš je poradcem v oblasti řízení značek. V posledních20 letech pracoval v oblasti reklamy, marketingu aporadenství jako textař (MARK/BBDO), kreativní ředitel(MARK/BBDO), ředitel firmy (Men on the Moon) astrategic planner (TBWA a Euro RSCG).Tomáš má bohaté zkušenosti s plánováním a tvorboureklamy, navrhováním a interpretací kvantitativního akvalitativního výzkumu, koučováním a marketingovýmplánováním a řízením značek.Přednáší na seminářích a konferencích, píše odbornéčlánky a publikace.Tomáš studoval anglistiku na FF Univerzity Komenskéhov Bratislavě a na Edinburgh University ve Skotsku. 8
 9. 9. TOMÁŠ ZYKÁNtomaszykan@gmail.com733.792.846
 • dadzu

  Aug. 8, 2017
 • busho

  Jul. 31, 2013
 • Petr_Hovorka

  Jan. 10, 2013

Workshop je určen senior manažerům s cílem získat ucelený pohled na business model organizace. Přehledně dává do souvislostí základní podnikatelské funkce od marketingu, produktového vývoje, financí, distribuce až po IT. Tým získá efektivní nástroj jak vést diskusi o možných inovacích bez toho, aniž by se utápěl v neproduktivních schůzích.

Views

Total views

995

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

17

Actions

Downloads

16

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×