Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
proč, co, kdy a kam
Mgr. Daniela Tkačíková
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
Horizont 202...
Obsah
 Co je to otevřený přístup k vědeckým informacím
 Jsou obavy z otevřeného přístupu oprávněné?
 Politiky a povinno...
Otevřený přístup k vědeckým informacím
představuje okamžitý volný online přístup
k publikacím bez zpoplatnění nebo dalších...
Otevřený přístup se opírá o tradiční
osvědčené formy publikování a je v souladu
s autorskými právy, s požadavky na kvalitu...
Politiky otevřeného přístupu, zvláště ty, jež zahrnují
povinnost otevřeného přístupu, zajišťují organizacím
financujícím v...
Otevřený přístup v Evropském výzkumném prostoru:
http://knihovna.vsb.cz/open-access/oa-eu.htm
Greg Emmerich /
CC-BY-SA-3.0...
FOSTER
Facilitate Open Science Training for European Research,
http://www.fosteropenscience.eu/
PASTEUR4OA
Open Access Pol...
 všechny grantové smlouvy
 100 % oblastí
 uložit do repozitáře:
 strojově čitelnou elektronickou
kopii článku
(postpri...
 klíčové oblasti výzkumu
 ostatní: dobrovolně
 povinnost uložit výzkumná data
související s projektem do
repozitáře (da...
OpenAIRE(plus)
e-infrastruktura pro otevřeně přístupné
publikace
Podpora výzkumníků při plnění požadavků na
otevřený příst...
Portál OpenAIRE
• výzkumníky (vědce)
• koordinátory projektů
• administrátory
projektů
• grantové agentury
• ... systémy
Researchrepositor...
 odkazy na projekty
 odkazy na repozitáře
 ZENODO
 podpora
Výzkumníci
http://www.zenodo.org/http://www.zenodo.org/collection/user-ecfunded
http://www.zenodo.org/collection/datasets
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8514
záznam webináře: http://www.instantpresenter.com/eifl/EB50DA818546
 politiky a povinnosti OA
 informace o projektech
 snadné šíření informací
o výsledcích projektů
 podpora projektových...
Grantové agentury
OpenAIRE compatibility with DSpace
Webinar – CINECA, 15 April 2014
http://www.slideshare.net/pedroprincipe/openaire-compat...
Úrovně
kompatibility
Proč?
 Rada pro výzkum, vývoj a innovace, 291. zasedání
RVVI dne 28. února 2014: Otevřený přístup (Open
Access) k publikovaným ...
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=4601
https://www.openaire.eu/openaire-coar-conf-may2014-programme
OpenAIRE-COAR 2014 Conference
Děkuji za pozornost!
http://knihovna.vsb.cz/
&
http://www.openaire.eu/
daniela.tkacikova@vsb.cz
Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: proč, co, kdy a kam
Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: proč, co, kdy a kam
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
OpenAIRE a otevření vědeckých informací v programu Horizont 2020
Next
Upcoming SlideShare
OpenAIRE a otevření vědeckých informací v programu Horizont 2020
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: proč, co, kdy a kam

Download to read offline

Inforum 2014, Praha, 27. 5. 2014, http://www.inforum.cz/cs/

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: proč, co, kdy a kam

 1. 1. proč, co, kdy a kam Mgr. Daniela Tkačíková Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)Inforum 2014, Praha, 27. 5. 2014, http://www.inforum.cz/cs/
 2. 2. Obsah  Co je to otevřený přístup k vědeckým informacím  Jsou obavy z otevřeného přístupu oprávněné?  Politiky a povinnosti otevřeného přístupu  Evropská komise, ERC a otevřený přístup  Projekty FOSTER a PASTEUR4OA  H2020: Jak zajistit otevřený přístup k vědeckým publikacím  H2020: Open Data Pilot  Služby OpenAIRE  Otevřený přístup a Česká republika
 3. 3. Otevřený přístup k vědeckým informacím představuje okamžitý volný online přístup k publikacím bez zpoplatnění nebo dalších omezení ve vztahu k autorským právům či licencím obvykle stanoveným ve smlouvách s vydavateli. Otevřený přístup se týká těch vědeckých výstupů, které autoři (vědci, výzkumní pracovníci) běžně poskytují bezplatně vydavatelům ke zveřejnění, bez nároku na honorář, především:  recenzovaných vědeckých článků publikovaných v časopisech,  konferenčních příspěvků,  souborů výzkumných dat různého typu.
 4. 4. Otevřený přístup se opírá o tradiční osvědčené formy publikování a je v souladu s autorskými právy, s požadavky na kvalitu, prestiž, recenzní řízení či indexování, respektuje požadavky na dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování publikací i na další služby a funkce spojované tradičně s publikováním vědeckých informací. Není tedy nejmenší důvod, aby se kdokoliv otevřeného přístupu obával, naopak je žádoucí využívat všech výhod, které přináší. Jsou obavy z otevřeného přístupu oprávněné?
 5. 5. Politiky otevřeného přístupu, zvláště ty, jež zahrnují povinnost otevřeného přístupu, zajišťují organizacím financujícím výzkum, že jsou výsledky jimi financovaného výzkumu volně dostupné pro všechny, kdo je v daném okamžiku potřebují (ale nejen to, viz služby OpenAIRE). Požadavky na otevřený přístup v souvislosti s financováním výzkumu z veřejných zdrojů neznamenají povinnost výsledky publikovat. Rozhodnutí o tom, zda budou výsledky výzkumu publikovány, je plně na straně řešitelů financovaných projektů. Otevřený přístup je vyžadován jen tehdy, pokud je publikování zvoleno jako prostředek k šíření výsledků výzkumu. http://knihovna.vsb.cz/open-access/politiky-oa.htm Politiky a povinnosti otevřeného přístupu
 6. 6. Otevřený přístup v Evropském výzkumném prostoru: http://knihovna.vsb.cz/open-access/oa-eu.htm Greg Emmerich / CC-BY-SA-3.0 Evropská komise & otevřený přístup
 7. 7. FOSTER Facilitate Open Science Training for European Research, http://www.fosteropenscience.eu/ PASTEUR4OA Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research http://www.pasteur4oa.eu/
 8. 8.  všechny grantové smlouvy  100 % oblastí  uložit do repozitáře:  strojově čitelnou elektronickou kopii článku (postprint/vydavatelská verze)  embargo period (6/12 měsíců)  zajistit otevřený přístup k bibliografickým metadatům  vyvinout úsilí k uložení výzkumných dat potřebných k ověření výsledků obsažených v uložené vědecké publikaci do repozitáře Horizont 2020 Povinnost zajistit otevřený přístup k recenzovaným vědeckým publikacím (časopiseckým článkům) Zlatá cesta otevřeného přístupu Zelená cesta otevřeného přístupu
 9. 9.  klíčové oblasti výzkumu  ostatní: dobrovolně  povinnost uložit výzkumná data související s projektem do repozitáře (datového archivu)  přijmout opatření, která umožní třetím stranám přístup, vytěžování, využívání, reprodukování a šíření těchto výzkumných dat  DMP (data management plan)  výjimka ze stanovených povinností (op-out) Horizont 2020 Pilotní projekt otevřených výzkumných dat ZENODO Adresáře: Databib re3data.org
 10. 10. OpenAIRE(plus) e-infrastruktura pro otevřeně přístupné publikace Podpora výzkumníků při plnění požadavků na otevřený přístup k publikacím a výzkumným datům prostřednictvím celoevropského konzultačního systému; podpora otevřeného přístupu Poskytování služeb: agregace a propojení článků, souborů výzkumných dat, projektů, financování výzkumu (EK, národní i mezinárodní úroveň) Měření dopadu: infrastruktura a nástroje pro měření dopadu výzkumných projektů a jejich výsledků, včetně monitorování dopadu politiky otevřeného přístupu 1 2 3 https://www.openaire.eu/
 11. 11. Portál OpenAIRE
 12. 12. • výzkumníky (vědce) • koordinátory projektů • administrátory projektů • grantové agentury • ... systémy Researchrepositories linktoOpenAIRE PUBLICATIONS DATA FUNDING INFORMATION Služby pro: Participativní INFRASTRUKTURA otevřeného přístupu v EVROPĚ pro správu vědeckých publikací a souvisejících informací prostřednictvím sítě repozitářů
 13. 13.  odkazy na projekty  odkazy na repozitáře  ZENODO  podpora Výzkumníci
 14. 14. http://www.zenodo.org/http://www.zenodo.org/collection/user-ecfunded
 15. 15. http://www.zenodo.org/collection/datasets
 16. 16. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8514 záznam webináře: http://www.instantpresenter.com/eifl/EB50DA818546
 17. 17.  politiky a povinnosti OA  informace o projektech  snadné šíření informací o výsledcích projektů  podpora projektových zpráv  monitorování projektu (plnění povinností OA) Manažeři výzkumu
 18. 18. Grantové agentury
 19. 19. OpenAIRE compatibility with DSpace Webinar – CINECA, 15 April 2014 http://www.slideshare.net/pedroprincipe/openaire-compatibility-for-repositories-webinar-on-the-openaire-guidelines Poskytovatelé údajů https://guidelines.openaire.eu/wiki/Main_Page
 20. 20. Úrovně kompatibility Proč?
 21. 21.  Rada pro výzkum, vývoj a innovace, 291. zasedání RVVI dne 28. února 2014: Otevřený přístup (Open Access) k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů v ČR  NPR: Národní referenční bod pro oblast otevřeného přístupu k vědeckým informacím  TC AV ČR: Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER)  OpenAIRE: National Open Access Desk  Iniciativa AKVŠ ČR pro podporu otevřeného přístupu Otevřený přístup a Česká republika
 22. 22. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=4601
 23. 23. https://www.openaire.eu/openaire-coar-conf-may2014-programme OpenAIRE-COAR 2014 Conference
 24. 24. Děkuji za pozornost! http://knihovna.vsb.cz/ & http://www.openaire.eu/ daniela.tkacikova@vsb.cz
 • irynak

  May. 27, 2014

Inforum 2014, Praha, 27. 5. 2014, http://www.inforum.cz/cs/

Views

Total views

1,928

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×