Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
,

H/ .n1JI l
. [ 
4541411
. J . r , 
m; ..7
r

5.2:

_ 2
, ,:, :.: ,, a a, m, : _ _ _ _

. 'f ~

. l. |l. -lllajmnlanqi

% . 

_

. J

. .
_ ` t s. L` '
uaaa-....
. , - . I , - . _
s . . | u! 
. . | || l. 
s W __
a 1 g
aumumgdk, .a m . .M
ww, ,, H % 
r x 
 . m7 . .W
5 . 
T L . ...
,` I
" . 
1 . .
. _/uuuu: n:

. .

 d-CQ-o-'ê-o
'J @smile
_o~`v. 

. wm. 

r, ,
. akan
Jl. 
m. ”
5
0.

dy
IL -r i . h, 
.. 
_. ..
m
WS. . 
M 1 a! mau. . ma. ., m, . , m
.  . , . .Q m
 k VPVFWJ r; .-
, l. . a; v . An Mu...
9040

@Hmm in

»WIHJIHHMHrJWfJ  Nuur .
_ . . . .
. . i » , 
h, . , . . u. , N , iuvmvmilliluli _

 

.
_ , ;gas I* ` -. __`_, .-_ kçnsgmg-_sirwaa-çuêt*s. gy. mv : Zgwjecamagzçtyyrsg-q -
, `
I
r I
. 
|

d
I. 
A: 
 u"

4,46'
...
a
m m
ITM
m
ww
?i
u

 , F u'-. _F_ 

 , 4- _

, _ , lai* '-$-?1Z_ , E _siti-n  _ _. :JH

u. . d' l
. . V

t D F

. . ' - '

" I

, -...
AW : a.
r
di I
. r'
u#

 
 

. ..LL M
t' . 

 
2:; 

, p
*

  

 

. . . a . - a o . ñ
_ . . . y a f& / . . _ J _
...
.

s

. .xn. .m , 
yg. .. . 
. . . 1%& . __. _
 w . , 

. . . Fitur-ul " .
e y0smile com '
4 19121940510119? came&

I: d” V
' . . . A
- . .gumakgonnjr~j, `A A ñ

_ m
. ww
.F HJ m. :a . la F. .'| c
. ..EAvhauAwWru . ..#111 v! .

nu 114
. vw

. 
,s u nihh. ..? 

. , , . B-FAéMIMJJULNvaNuaMKM ...
IJ. .;I-I_= .___  Lan-might: I
`A w
n
. `
u-_s
j
u. 
I
I, 

` l ` . r

` ` l t, 

'T

n

j I

m. ..

L
Q
ng

 
  

u»...
I T
H: 1:44.; ;JLsan-: ggs '

@maw
fav 'VJ smilaeom

4 a
, ustñvlat irham» Haaa. ..? “MMQ : :film u. Th! m' ENI .  U...
wN/ ,Vdbfnluu/ &I
1414111114 . in
v , a . I l , Irlslolr

u . .lbtulb ? b h. FJ

. .Hanim-
q nga

` l "III-I'll

u I 
'1". l#| .

- S. 
- u I Id nu

@berd...
'. _.4_'- Eli- _ _Lê *. j.. a-, ... T = ;.. :'. :1<_. w __V'_ , Agu I_uLTI -

Ls-; Lgg-_m-u. _Lip , _L{= Ta. ~.. n`g. ...
alum
lovelyosmile
(jolvçlsybgrinilégcéqmy

. ..a___
L1-nygbsm; m_uiagen_
'Q
1
. ov---
- 1.
a
W h. .
l. 
' 3
. f tv
 `
. 2 '*
1' '
l*
n g l! 
.-
J, 
_v I
IU
'il
_ - J
1 1
. a...
q` 'km, 

     

r z. .? ; w

  

. .XL 4,,1JJJ,4.. ..`. ,,Q3J4_J, . _ - . 
.. J 4! DIII . c J. . . .
. I n . r ...
q

 T-_Ti ; a

z-"çr .
y-: ~«~r“*`  . ', 
l; Lb. lQl; y0$m]. l?&G0m; v M'
é; ft""“"` "

', .cn"l
o _GyQ A / ._
. o . .

. , 3,7'

 

  ya, 35. . na-u ~ ~-' «

, ,. 
' . y” , T
i _. ___. _
. `| 
'47' I( u.  '
x '. ,.. a-IV*"` " "~

ñbxaehyosmilén com
.-

W
m. 
m. .

m
o
c. 
k. 
m
S
U0
Iv»
e. 
v
m
r' i`

» oveLyOsmile
'l"*f'= ~. - . “*~~. . . 
 lfçzmel; g/, _Ovsrn_r, lf_eaéxç_. om '~ . _

b
_$44
loeu/ Osmijgfcdm
{ `
. ' L 70:33.* , é _. 
' 1' 'D"I“I"+'7r"Em`.3L'YFI_TT-R? T'TT`

. KIJUl : v : r- I: ,_; _t1i ; nunca
. j', _. _,___...
l ` 111.. -
T rr: ) 1% t `41l1l| r -x | `vl uw1 «. |. ? Lift | F` 
6 v . . . .It . VT
_
:  T
. _
q 39
. .n
. ..rlav
,...
.. _x

, 

 Ta. Hudan wszfhuulwhiinllxanuvxdibguwmwuwñwumdg uwhkslnhêm. , u
. Elwuwumfl . a . ._ . .xl

4 I . .. _ T. .

T m, , ~
I
ic

 

. ”di . .ir
u»
. -

T . Amrdmhuhñluñnlnuiiiukuuañml Jln
j: L-__3_3.L_4__
c
'_
n >' 'V V
`. 
f
--
t. g
a
j
2

T -%+~"~~e-
14""
4 1
L
k( I -
- guy

 TilmllldndwmuaqéYwñvwqmuñljwu...
ljovely0smile. com
fm v, -.~"ar>. ;lgd"r3i'l o . ;avg
w* _ ~= ~
' . ggmmdlczaocmtu
f"

: F3.- " I j. 

I
 IT . 

th ul T; I _ntt
. J -I J' -IJ _
r. 
Tm
TO
C. T
Tm. 
s`
"o
tv. .
e
V
. w
4.. . l - x k
a
. .
g. 
T. /
, a z
. ./ 
w _ TT. .
m . .x . /
. 5
. . r . ..
, ot
. . final . 
 (t! . . ._
. Ju f....
.d. .'_~p">IV

l. 'o. ,_qel;5{'0_,3rni`l7ez? éTbFñv
garam
TTv7"'*“ ` *

&. ._-g-

 
 
 

: .n *I `
I - ”(5 "`'``xs» ; `*'~'~- >*`~*= -`~*: **%*i`: *=: `Ta`"~7** J)
'“TIM”'! 'I...
.. _

 

>, --n ` , A . . ' . 
-". r_-_: _.-T: -.. n'-w= $=u - 7': 'xr_~-~<fm 9-: -~-~«f~r. *;""wxa: ' j

-nñzur -. a A
'r'

__ _-= q

L 7rac= a': ' Fa. : Ta. -

: ::TpTT_T. T

_“~-T. _VA "iT

JI, "
S# v f*
 r-Izzwixf-_ft . . . .n-= 

_. 
3
...
JJLawKkJQJ (Lagan '
foveiyOsmi/ Etcom ` '
12:14-) gga : a: , a " W: M. 

` . "ên*; ;:-4;~: n-
' _QQ m: * h' é “' A-; J, , , 

 

ç l? 
«. 1 . l ` j l' v ` ` -
1:" _ w . V
. '- 'a _'
r. l: l : t. . z T _ *a 3/
...
.. m
o
I
h. 
m
S

U0
Iv. ..
e
v
w
lovely0smile. com
,, 

{Q. ik"

. . . $353 &s
. T_a. ... &. . T“. u.. ,.. :
. . . Q . . . . . T . .. 

u . ai . .unwvaexau . a
35.194 k,...
@ba:  41:90:10
loveIg/ Osmilmm

 

i love! Dsmil

S:
Tx
ap. ” * Ffihtaoaox

lu4.. ,,, .nn ' v

lbvgl; yu0grñilyencñbm “
J

a, 
ww

r

 quit mau! 45558.23( ikwidñajwisil . in T, _. . _T
"gpplçi T ul
x

bi: Iêaçeliyés *trie _M T,  

9.1' “ '
_ T. . . 

TR 4

_x 

T , Tv. _a T
v. 

. _TT . 
.
T . _n
 TTT
W Wr; a

_. `

D _

1 T
L T

. _ . TT T
a . ..L
a. . ...
lévelyosmilecdm
.x . ,V 

'L 'ii 'm _“ s* '>"~% '

'r
L)

 

ovely0gmi`lefcom
T
'1 w ` T . . T . `T
T, .. T T Elflunmaulc : nanging.  IUhavIHIiT 41!. T n
Burj Al Arab.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1

Share

Download to read offline

Burj Al Arab.

Download to read offline

Bur-Al-Arab Hotel - Dubai.

Burj Al Arab.

 1. , H/ .n1JI l . [ 4541411 . J . r , m; ..7
 2. r 5.2: _ 2 , ,:, :.: ,, a a, m, : _ _ _ _ . 'f ~ . l. |l. -lllajmnlanqi % . _ . J . . _ ` t s. L` ' uaaa-. uunavauagpnaeuaa-mganaazgam- v
 3. . , - . I , - . _ s . . | u! . . | || l. s W __ a 1 g aumumgdk, .a m . .M ww, ,, H % r x . m7 . .W 5 . T L . m.0 . ,.T . . T. _ . . -. v . . . to F w u` , s . MWQJ. .., ..S . ` r, ,. .,. ... : . I Jun* ad] . IW IILIJI| ulJu: aE.1diu. M5uA. x . w+u. _.w. .~nwm4u. nh_uu. «.l. .
 4. ,` I " . 1 . . . _/uuuu: n: . . d-CQ-o-'ê-o 'J @smile
 5. _o~`v. . wm. r, , . akan Jl. m. ” 5 0. dy
 6. IL -r i . h, .. _. .. m WS. . M 1 a! mau. . ma. ., m, . , m . . , . .Q m k VPVFWJ r; .- , l. . a; v . An Mu . u . .. .a _. 1 wmmñ. . T . w m V a - a 0 , a& r/ /. ,_ . ( . _ nw. L Iin . , , , . . W. ..: .i ; Latif 1 a . . . b. .. , _ . Pu All x . ` i. ,. A, a . .. u , , , .wanjlnmmwnillnuxlvl< . a
 7. 9040 @Hmm in »WIHJIHHMHrJWfJ Nuur .
 8. _ . . . . . . i » , h, . , . . u. , N , iuvmvmilliluli _ .
 9. _ , ;gas I* ` -. __`_, .-_ kçnsgmg-_sirwaa-çuêt*s. gy. mv : Zgwjecamagzçtyyrsg-q - , ` I r I . | d I. A: u" 4,46' V .1 , a . ' »- I ; r l- w. ., ~ “aas 's m' u. _ Afif,
 10. a m m ITM m ww
 11. ?i u , F u'-. _F_ , 4- _ , _ , lai* '-$-?1Z_ , E _siti-n _ _. :JH u. . d' l . . V t D F . . ' - ' " I , - h . s . w u » x I ' r. ) ? ñ r ' ~" . -"c a v' rc'- 1 p L _ j, w q. ; v 'f ti. .! a _ 01- ` l! ! ap, i” . - ' o ' > _ x . -__ . .- . v ' u ' ^`. '- " - D. . ' : .. t - '^ ' ' , 14 t ' I . 's a 4 I i çJ},1"sm>»s~“'J_, .-1J % organ) __. -.-. __%-__. - y :5 1! ? e ? J i& 3» ”di "w"' j. ;i I *J _ ' ' l - , ~, ~ l" . f, 5' o l - ' ' . A `_>_ V _ _- "*- . * ` " *4-1.: .LA i J! . ` surf-Jr? , | l ; _ - ~ __-a= n-r vu-_T
 12. AW : a. r di I . r' u# . ..LL M t' . 2:; , p * . . . a . - a o . ñ _ . . . y a f& / . . _ J _ _ I , , ` . . , _ 1x . - a _ , , 1 _ ` 4 . .. _ . __ . u. . , s. _ 1 , . . In. . , url! : u _ 1 s w . . ` n n. .. t. #J UU. a HL _ s. » KHHWuHIwIJ Wadud# _ . a m. ; unjliml . Jlwamidulllvéhêndydlutwulixj . 1 ,
 13. . s . .xn. .m , yg. .. . . . . 1%& . __. _ w . , . . . Fitur-ul " .
 14. e y0smile com '
 15. 4 19121940510119? came& I: d” V ' . . . A - . .gumakgonnjr~j, `A A ñ _ m . ww
 16. .F HJ m. :a . la F. .'| c . ..EAvhauAwWru . ..#111 v! . nu 114 . vw . ,s u nihh. ..? . , , . B-FAéMIMJJULNvaNuaMKM _$13 . v Hthri[. u! f . In Iovezfbgmilêjfzom- ` ' -` -; f: =>; '
 17. IJ. .;I-I_= .___ Lan-might: I `A w n . ` u-_s j u. I I, ` l ` . r ` ` l t, 'T n j I m. .. L Q ng u» t); .nanah ' ' i 1 l H J; .rf _ - d: : , ~; Gf` &$521 _A l& - ` 1 " ”` I n i A' a 1 a L i s &www i lovyasmrle
 18. I T H: 1:44.; ;JLsan-: ggs ' @maw fav 'VJ smilaeom 4 a , ustñvlat irham» Haaa. ..? “MMQ : :film u. Th! m' ENI . UJ~1u . awrlalqilh itu? ! . .
 19. wN/ ,Vdbfnluu/ &I 1414111114 . in
 20. v , a . I l , Irlslolr u . .lbtulb ? b h. FJ . .Hanim- q nga ` l "III-I'll u I '1". l#| . - S. - u I Id nu @berduaan lovelyosmilacom
 21. '. _.4_'- Eli- _ _Lê *. j.. a-, ... T = ;.. :'. :1<_. w __V'_ , Agu I_uLTI - Ls-; Lgg-_m-u. _Lip , _L{= Ta. ~.. n`g. negt: _e; _ 4'- 332 . ` hr “fak, ( ' . LLL Huge a l a @smm “ lov -. @smile na-_n--a I u . jç--fêuwç-»nméa-_q -
 22. alum lovelyosmile
 23. (jolvçlsybgrinilégcéqmy . ..a___
 24. L1-nygbsm; m_uiagen_ 'Q 1 . ov--- - 1. a W h. . l. ' 3 . f tv ` . 2 '* 1' ' l* n g l! .- J, _v I IU 'il _ - J 1 1 . a u. ; 4 . . . . , L { »EL . I 1; r ` . I. V I" -. .. f-T- ( - *E ` % . f E 3/ J" r m. . . 'f, l ' a 3 r: *' n _ * . l ' i& 4 z * __ . _ . .ft FH. ",_-; :FF&ço4T»wnJ'_x^-“ 'wzfffvh'. _. ... "- -vsshrfTifsit- . .Folks , Vwsuxaut : aa-LJ. , , r: »Jawa / . u . k --i ' ' r
 25. q` 'km, r z. .? ; w . .XL 4,,1JJJ,4.. ..`. ,,Q3J4_J, . _ - . .. J 4! DIII . c J. . . . . I n . r . .AY L ur; ,il . .JmVZJHJIh ` . , é . .r. n-. ... .., .,xm% 1, , , 4, . . Iovelyosmilacom
 26. q T-_Ti ; a z-"çr .
 27. y-: ~«~r“*` . ', l; Lb. lQl; y0$m]. l?&G0m; v M' é; ft""“"` " ', .cn"l
 28. o _GyQ A / ._ . o . . . , 3,7' ya, 35. . na-u ~ ~-' « , ,. ' . y” , T i _. ___. _
 29. . `| '47' I( u. ' x '. ,.. a-IV*"` " "~ ñbxaehyosmilén com
 30. .- W m. m. . m o c. k. m S U0 Iv» e. v m
 31. r' i` » oveLyOsmile
 32. 'l"*f'= ~. - . “*~~. . . lfçzmel; g/, _Ovsrn_r, lf_eaéxç_. om '~ . _ b
 33. _$44
 34. loeu/ Osmijgfcdm
 35. { ` . ' L 70:33.* , é _. ' 1' 'D"I“I"+'7r"Em`.3L'YFI_TT-R? T'TT` . KIJUl : v : r- I: ,_; _t1i ; nunca . j', _. _,___ l. . .disaat . . v-ig. . y* u ryu. . . ~ : :eu wrg. . fi . .mi kpn& s. " nmr, , k *naar-a . .a `o~" . Lgj/ ggx» l. ovel. y0smiIAe. ._com
 36. l ` 111.. - T rr: ) 1% t `41l1l| r -x | `vl uw1 «. |. ? Lift | F` 6 v . . . .It . VT _ : T . _ q 39 . .n . ..rlav , rluvamiv a I _ . T W War _ p! : . . T . . T ' in 1 . Y A . . f C . yT ` r. _. ,T o 0 _ m s. . a . ..A - T [T __T lllilmnwvwvupmmaln; u Ilma . ailmjs , Iin what.
 37. .. _x , Ta. Hudan wszfhuulwhiinllxanuvxdibguwmwuwñwumdg uwhkslnhêm. , u
 38. . Elwuwumfl . a . ._ . .xl 4 I . .. _ T. . T m, , ~ I ic . ”di . .ir u» . - T . Amrdmhuhñluñnlnuiiiukuuañml Jln
 39. j: L-__3_3.L_4__ c '_ n >' 'V V `. f -- t. g a j 2 T -%+~"~~e- 14"" 4 1 L k( I - - guy TilmllldndwmuaqéYwñvwqmuñljwuqxwowawñ,
 40. ljovely0smile. com
 41. fm v, -.~"ar>. ;lgd"r3i'l o . ;avg w* _ ~= ~ ' . ggmmdlczaocmtu
 42. f" : F3.- " I j. I IT . th ul T; I _ntt . J -I J' -IJ _
 43. r. Tm TO C. T Tm. s` "o tv. . e V . w
 44. 4.. . l - x k a . . g. T. / , a z . ./ w _ TT. . m . .x . / . 5 . . r . .. , ot . . final . (t! . . ._ . Ju f. T . asc v IA. .llu . Q , ..~ f . r . ._ x ; To . .u'r _T . _ ` , ES-; Afcxzai - *r 21-an): l u: p T Tllmmw. ., I rKT; _ _ . t . T. w, . , . .T. a » . . . lain& jl1unnVwrugldulhuñvllwfwñiglqNmgWyh. "Jklfafdamvn r 4
 45. .d. .'_~p">IV l. 'o. ,_qel;5{'0_,3rni`l7ez? éTbFñv
 46. garam
 47. TTv7"'*“ ` * &. ._-g- : .n *I ` I - ”(5 "`'``xs» ; `*'~'~- >*`~*= -`~*: **%*i`: *=: `Ta`"~7** J) '“TIM”'! 'I! '.'. ::. 'M_Luxsu}1~? i `- = ' A T " ` _go **J -'- | *n~ I l ybsmilacdm
 48. .. _ >, --n ` , A . . ' . -". r_-_: _.-T: -.. n'-w= $=u - 7': 'xr_~-~<fm 9-: -~-~«f~r. *;""wxa: ' j -nñzur -. a A
 49. 'r' __ _-= q L 7rac= a': ' Fa. : Ta. - : ::TpTT_T. T _“~-T. _VA "iT JI, " S# v f* r-Izzwixf-_ft . . . .n-= _. 3 , JL &rp; 5M) 'TL ora. , , f- talgézxam- v Iw wrn. ., . s . .T ihlnrfyniwwawwwmuqvj. . . T . > T . . . _T Ela-T
 50. JJLawKkJQJ (Lagan ' foveiyOsmi/ Etcom ` '
 51. 12:14-) gga : a: , a " W: M. ` . "ên*; ;:-4;~: n-
 52. ' _QQ m: * h' é “' A-; J, , , ç l? «. 1 . l ` j l' v ` ` - 1:" _ w . V . '- 'a _' r. l: l : t. . z T _ *a 3/ J &gt; 1 ~ ` ~ *é 1 ` J. . . s -_ ' ` . "" ' ' ' ` v l _ - -c _ , 1- _V " *" ` _ , v' ~- -{_ ' l, ` s > _, .,_, , li-a . J, , . 5 4* q _ ak; - * ' . ' , > ' I a , _ ` ' . 0 . ,x/ 7A f -y smil L *F4 T. _ . - ' _T . .a , .._* 1 1T -H
 53. .. m o I h. m S U0 Iv. .. e v w
 54. lovely0smile. com
 55. ,, {Q. ik" . . . $353 &s . T_a. ... &. . T“. u.. ,.. : . . . Q . . . . . T . .. u . ai . .unwvaexau . a 35.194 k, k. :»n. . ..v. _, . .I $558 . .. .. . u. . UHI. UXI. `HY. `N` at? ;it 55k )». C V Tiklbkir. t b. ` i . . .4U. `.4"`.4, `.". . tx sa. .. rs &kit m. .` `IC ` ` To. @m m m; lovelyosm
 56. @ba: 41:90:10 loveIg/ Osmilmm i love! Dsmil S:
 57. Tx
 58. ap. ” * Ffihtaoaox lu4.. ,,, .nn ' v lbvgl; yu0grñilyencñbm “
 59. J a, ww r quit mau! 45558.23( ikwidñajwisil . in T, _. . _T
 60. "gpplçi T ul x bi: Iêaçeliyés *trie _M T, 9.1' “ '
 61. _ T. . . TR 4 _x T , Tv. _a T v. . _TT . . T . _n TTT W Wr; a _. ` D _ 1 T L T . _ . TT T a . ..L a. . p T” . ,. ._ T. . J w _ _ _ , ,._ _W T T T u ; T . ._ , T a T W “TT 1 . ._ T.
 62. lévelyosmilecdm
 63. .x . ,V 'L 'ii 'm _“ s* '>"~% ' 'r L) ovely0gmi`lefcom
 64. T '1 w ` T . . T . `T T, .. T T Elflunmaulc : nanging. IUhavIHIiT 41!. T n
 • zanea

  Jul. 29, 2009

Bur-Al-Arab Hotel - Dubai.

Views

Total views

12,674

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

150

Actions

Downloads

191

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×