Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
L'impacte de la fragilitat a
l'atenció primària de salut
Esther Limón Ramírez
Mataró-7, ICS
Grup ATDOM CAMFiC
Real, como la vida misma
La Fragilitat és com el sexe dels adolescents:
tothom en parla sobre el tema, ningú no sap
realment com fer-ho, tothom pen...
Fragilitat i Discapacitat
• Fragilitat <> Discapacitat o Comorbiditat
Entre un 23-26% de persones fràgils no tenen
discapa...
Fragilitat i complexitat
SA CRÒNIC PCC MACA TERM.
CENTRATS EN LA DIFICULTAT
PER GESTIONAR LA RESPOSTA
A LES NECESSITATS, p...
Definicions de fragilitat:
Fràgil (diccionari de cronicitat) es la persona que te
disminuïts el rendiment físic i la capac...
PER QUÈ ÉS TAN IMPORTANT LA
FRAGILITAT?
Es una síndrome molt
prevalent
Martin-Lesende I, Batzan JJ, Gorroñogoitia A, Abizanda P, Gómez J
Detección y manejo de la ...
Relacionada amb events
adversos
Hope A, MN Gong, Guerra C, Wunsch H Frailty Before Critical Illness and Mortality for Elde...
També a la comunitat
Martínez-Reig M, Flores T, Fernández M, Noguerón A, Romero, Abizanda P
Fragilidad como predictor de m...
La seva NO detecció té
costos…
Gill TM, et al, Arch Intern Med. 2006
40%
25%
11%
23%
Fràgil
N=183
Pre-fràgil
N=369
Non fràgil
N=167
Transicions en 18 mes...
DE MANERA OPERATIVA I A
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT…
Criteris de Fried
Proves d’execució
• Short Physical Performance Battery (SPPB)
• Timed Up and Go Test
• Velocitat de la m...
Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas
en la persona mayor
Estrategia de Promoción dela Salud y Pre...
Martín-Lesende I, López-Torres JD, Gorroñogoitia A, de-Hoyos MC, Baena JM, Herreros I. Detección e
intervenciones en la pe...
Funció cognitiva
Comorbiditat
Escàs suport
social
Entorn
Buscant una definició
operativa compartida
Whitson HE, J Gerontol...
ALGUNES DADES PER LA REFLEXIÓ
A PARTIR DE LA RECERCA
La funció física prediu fins i
tot la malaltia d’Alzheimer
Puntuació total des de 0
(pitjor) a 12 (millor possible)
SPPB. ...
Què ens diu la velocitat
de la marxa?
Abellan Van Khan et al, JNHA 2009
Velocitat de la marxa i mortalitat
Studenski S, et al, , JAMA, 2011
El Gérontopole Frailty Screening Tool (GFST)
Pèrdua de pes
Debilitat
Escassa resistència. Fatiga
Alentiment
Escassa activi...
El Frailty Intervention Trial (FIT)
Dominis Instruments de valoració
específics
Intervencions possibles
Pèrdua de pes no i...
Intervenció
Activitat física (PA) supervisada
2/setmana en un centre + 3-
4/setmana a casa
N=818
Caminar (30 m),
Força (10...
Valoració geriàtrica integral i maneig
per prevenir la discapacitat en
persones grans fràgils
Programa d’Atenció multidisciplinar a pacients
Fràgils o Complexos de la comunitat (PAFC)
Vellas B, et al., JNHA 2013
Valo...
Objectiu i hipòtesis
Objectiu general
Millorar el maneig dels pacients fràgils a nivell de comunitat, a través d’una detec...
Resultats preliminars (1)
Característica N=43
Edad 83.7±4.3
Mujeres 72.1% (31)
Convivencia
 Familiares
 Pareja
 Solo(a)...
Resultats preliminars (2)
Tipo de intervención N=43
Fisioterapia 93.0% (40)
Educación sanitaria 95.3% (41)
Derivación Unid...
Resultats preliminars (3)
Número de
sesiones de
Fisioterapia
N=17
Completaron 10
sesiones
64.3% (9)
No completaron el
trat...
En tot cas les intervencions
útils són…
• Manteniment i intervenció sobre l’activitat i l’exercici físic.
• Manteniment d’...
TORNEM AL PACIENT DEL QUE
PARLÀVEM
Blay C, Burdoy E, Limon E. Monografies CAAPS: Abordatge del pacient amb fragilitat i
cronicitat complexa. EdiDe, S.L. Barc...
Blay C, Burdoy E, Limon E. Monografies CAAPS: Abordatge del pacient amb fragilitat i
cronicitat complexa. EdiDe, S.L. Barc...
PER FINALITZAR… ALGUNES IDEES
PER REFLEXIONAR PLEGATS
Què hem de fer?
• Com hem vist
– Tenim eines que compleixen els requisits per ser
utilitzades com a cribratge d’aquesta co...
Com ho podem fer?
• Com passem de la malaltia a la condició?
• Necessitem més dades o més registres? O posem
intel·ligènci...
Man, you don’t have to play a whole lot of notes.
You just have to play the pretty ones!
Miles Davis
MOLTES GRÀCIES!!
@eli...
L'impacte de la fragilitat a l'atenció primària de la salut
L'impacte de la fragilitat a l'atenció primària de la salut
L'impacte de la fragilitat a l'atenció primària de la salut
L'impacte de la fragilitat a l'atenció primària de la salut
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
La fragilitat, una clau per abordar el tractament de les persones grans a l'atenció primària i a l'hospital
Next

3

Share

L'impacte de la fragilitat a l'atenció primària de la salut

Esther Limón, Esther Limón, metgessa de família de l’Equip d’Atenció Primària Ronda Prim de Mataró i membre del Grup d’Atenció Domiciliaria de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

Sessió: L'impacte de la fragilitat a l'atenció primària de salut
Barcelona, 25 de gener de 2017


Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

L'impacte de la fragilitat a l'atenció primària de la salut

 1. 1. L'impacte de la fragilitat a l'atenció primària de salut Esther Limón Ramírez Mataró-7, ICS Grup ATDOM CAMFiC
 2. 2. Real, como la vida misma
 3. 3. La Fragilitat és com el sexe dels adolescents: tothom en parla sobre el tema, ningú no sap realment com fer-ho, tothom pensa que tots els altres ho estan fent, de manera que tothom diu que està fent alguna cosa…
 4. 4. Fragilitat i Discapacitat • Fragilitat <> Discapacitat o Comorbiditat Entre un 23-26% de persones fràgils no tenen discapacitat ni comorbiditat Castell MV, et al. Prevalencia de fragilidad en una población urbana de mayores de 65 años y su relación con comorbilidad y discapacidad. Aten Primaria. 2010; 42 (10):520-527.11.
 5. 5. Fragilitat i complexitat SA CRÒNIC PCC MACA TERM. CENTRATS EN LA DIFICULTAT PER GESTIONAR LA RESPOSTA A LES NECESSITATS, per part de la persona, l’entorn o el sistema CENTRATS EN EL SUBSTRAT DE LA PERSONA I LA SEVA VULNERABILITAT
 6. 6. Definicions de fragilitat: Fràgil (diccionari de cronicitat) es la persona que te disminuïts el rendiment físic i la capacitat funcional o cognitiva com a conseqüència de canvis fisiopatològics relacionats amb l’augment de l’edat, amb la concurrència de problemes de salut crònics i d’estils de vida determinats, i que es vulnerable o es troba en risc de patir problemes de salut greus. Fràgil (diccionari d’atenció integrada) Estat de vulnerabilitat d'una persona que comporta un risc elevat de presentar situacions de salut adverses.
 7. 7. PER QUÈ ÉS TAN IMPORTANT LA FRAGILITAT?
 8. 8. Es una síndrome molt prevalent Martin-Lesende I, Batzan JJ, Gorroñogoitia A, Abizanda P, Gómez J Detección y manejo de la fragilidad en Atención Primaria; actualización http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/actualizacion- fragilidad-atencionprimaria2012-03-2013.pdf
 9. 9. Relacionada amb events adversos Hope A, MN Gong, Guerra C, Wunsch H Frailty Before Critical Illness and Mortality for Elderly Medicare Beneficiaries JAGS 63:1121–1128, 2015
 10. 10. També a la comunitat Martínez-Reig M, Flores T, Fernández M, Noguerón A, Romero, Abizanda P Fragilidad como predictor de mortalidad, discapacidad incidente y hospitalización a largo plazo en ancianos españoles. Estudio FRADEA Rev Esp Geriatr Gerontol. 2016;51(5):254–259 La fragilidad se asocia de manera independiente con la mortalidad y la discapacidad incidente en ABVD, así como con el evento combinado mortalidad o discapacidad incidente, en la población con edad igual o mayor a70 años de Albacete capital tras un tiempo medio de seguimiento de 952 días. En el caso de la asociación entre fragilidad y hospitalización, existe una tendencia positiva que queda al borde de la significación estadística.
 11. 11. La seva NO detecció té costos…
 12. 12. Gill TM, et al, Arch Intern Med. 2006 40% 25% 11% 23% Fràgil N=183 Pre-fràgil N=369 Non fràgil N=167 Transicions en 18 mesos 754 persones grans (>70 anys) sense discapacitat en ABVD, del Precipitating Events Project És reversible
 13. 13. DE MANERA OPERATIVA I A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT…
 14. 14. Criteris de Fried Proves d’execució • Short Physical Performance Battery (SPPB) • Timed Up and Go Test • Velocitat de la marxa
 15. 15. Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor Estrategia de Promoción dela Salud y Prevención en el SNS MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. 2014
 16. 16. Martín-Lesende I, López-Torres JD, Gorroñogoitia A, de-Hoyos MC, Baena JM, Herreros I. Detección e intervenciones en la persona mayor frágil en atención primaria (recomendaciones PAPPS, actividades preventivas en los mayores) Aten Primaria 2014; 46 (Supl4): 79-81
 17. 17. Funció cognitiva Comorbiditat Escàs suport social Entorn Buscant una definició operativa compartida Whitson HE, J Gerontol A: MS 2007 Segons Rothman MD, et al., JAGS 08, els dominis més consistents de la fragilitat són alentiment, debilitat, pèrdua de pes i deteriorament cognitiu Marxa lenta Activitat física escassa Baixa energia (cansament, fatigabilitat) Pèrdua de pes no intencional Debilitat CHS phenotype Clinical phenotype
 18. 18. ALGUNES DADES PER LA REFLEXIÓ A PARTIR DE LA RECERCA
 19. 19. La funció física prediu fins i tot la malaltia d’Alzheimer Puntuació total des de 0 (pitjor) a 12 (millor possible) SPPB. Short Physical Performance Battery: 0 1 2 3 4 m 1 2 3 N=2288 persones grans (>65 anys) sense demència basal Wang L, et al., Arch Int Med 2006 Participants amb SPPB>10 Participants amb SPPB<10 Probabilitatdesobreviuresense demència Edat durant l’estudi Demència incident en 8 anys de seguiment
 20. 20. Què ens diu la velocitat de la marxa? Abellan Van Khan et al, JNHA 2009
 21. 21. Velocitat de la marxa i mortalitat Studenski S, et al, , JAMA, 2011
 22. 22. El Gérontopole Frailty Screening Tool (GFST) Pèrdua de pes Debilitat Escassa resistència. Fatiga Alentiment Escassa activitat física 95,2%acord Vellas B, et al., JNHA 2013 Comprehensive geriatric assessment
 23. 23. El Frailty Intervention Trial (FIT) Dominis Instruments de valoració específics Intervencions possibles Pèrdua de pes no intencional o risc nutricional Entrevista, pes, IMC, Mini Nutritional Assessment (Vellas B, et al. 1999) Recomanacions, suplements, intervencions socials (àpats a domicili etc) Debilitat muscular, alentiment de la marxa, escassa activitat física Short Physical Performance Battery (Guralnik J et al, 1994), dinamometria Programa d’exercici físic (en acord amb els recursos disponibles en l’entorn) Fatigabilitat Geriatric Depression Scale (Yesavage et al, 1982), Pittsuburgh Fatigability Scale (Glynn N, et al, 2015) Valoració per treball social o valoració psicològica si possible. Queixes de memòria MMSE (Folstein et al.), MOCA (Nasreddine ZS et al, 2005) Estudi per diagnòstic de demència si s’escau i intervencions posteriors, tallers de memòria Múltiples dimensions (per a tots) Valoració Geriatrica Integral (focalitzada sobre dolor, incontinència, etc) (Stuck AE, 1993) Pla de Tractament Individualitzat, realitzat entre ABS i geriatria, que inclou revisió de la medicació i possible deprescripció (en acord amb el metge de família referent). Objectius i preferències del pacient (per a tots) Abordatge semi-estructurat tipus Goal Attainement Scale (GAS) (Turner-Stokes L, et al., 2006) Entrevista motivacional o altres intervencions per valorar i seguir l’implicació en el pla terapèutic, l’adherència al tractament etc.
 24. 24. Intervenció Activitat física (PA) supervisada 2/setmana en un centre + 3- 4/setmana a casa N=818 Caminar (30 m), Força (10 m, 20 repeticions amb pesos a turmells), Equilibri (10 m), Flexibilitat (grans grups musculars) Exercici per a persones fràgils: PIC… Control Successful aging (SA) N=817 Programa de educació per a la salut Pahor M, et al, JAMA 2014 • 70-89 anys • Sedentàries (<20 min/set d’exercici estructurat) • Hàbils per caminar 400 m en 15 min sense ajuda • Alteració de la funció física (SPPB <9) • Funció cognitiva preservada (3MSE>1.5 SD baixa) • No condicions agudes que contraindiquin exercici Intervencions per prevenir la discapacitat
 25. 25. Valoració geriàtrica integral i maneig per prevenir la discapacitat en persones grans fràgils
 26. 26. Programa d’Atenció multidisciplinar a pacients Fràgils o Complexos de la comunitat (PAFC) Vellas B, et al., JNHA 2013 Valoració Geriatrica Integral (EAIA) Model Gerontopole
 27. 27. Objectiu i hipòtesis Objectiu general Millorar el maneig dels pacients fràgils a nivell de comunitat, a través d’una detecció (en alguns grups sistemàtica) i un pla d’intervenció individualitzat i compartit entre l’equip d’atenció primària, un equip de suport de geriatria i el pacient/família. Objectius específics En pacients amb fragilitat però encara sense discapacitat:  Retardar la discapacitat incident, sobretot a nivell de mobilitat  Optimitzar el tractament farmacològic i reduir la polifarmàcia  Reduir el risc de caigudes  Retardar la institucionalització En pacients amb fragilitat avançada (pacients fràgils amb malaltia avançada i/o discapacitat present):  Millorar, o bé, com a mínim, mantenir el seu estat funcional i la qualitat de vida  Optimitzar el tractament farmacològic i reduir la polifarmàcia  Reduir les hospitalitzacions evitables en hospitals d’aguts
 28. 28. Resultats preliminars (1) Característica N=43 Edad 83.7±4.3 Mujeres 72.1% (31) Convivencia  Familiares  Pareja  Solo(a)  Otros 13.9% (6) 34.9% (15) 48.8% (21) 2.4% (1) Soporte  Familiar  TF pública o privada 90.7% (39) 30.2% (13) Deterioro cognitivo no filiado 9.3% (4) Demencia 3.3% (1) HTA 81.4% (35) Cardiopatia isquémica 18.6% (8) Insuficiencia cardiaca 11.6% (5) EPOC 20.9% (9) Dislipidemia 37.2% (16) Enfermedad cerebrovascular 9.3% (4) Poliartrosis 51.1% (22) Osteoporosis 32.6% (14) Diabetes Mellitus 32.6% (14) Depresión 32.6% (14) Comorbilidad Charlson 1 (RIQ 0-2)
 29. 29. Resultats preliminars (2) Tipo de intervención N=43 Fisioterapia 93.0% (40) Educación sanitaria 95.3% (41) Derivación Unidad TC 14.0% (6) Cambio farmacológico 65.1% (28) Criterios N=43 Fragilidad Gerontopole 100% (43) Clasificación Clínica de Fragilidad – Escala Rockwood  Estable  En forma  Vulnerable  Fragilidad leve  Fragilidad severa 30.2% (13) 11.6% (5) 41.9% (18) 13.9% (6) 2.4%(1) Característica N=43 Dependencia funcional  Índice de Barthel  Índice de Lawton 95 (RIQ 90-100) 5.5 (RIQ 4-6) Depresión – Escala de Yessavage 4 (RIQ 1-6.5) Screening deterioro cognitivo – Escala MiniCog 3 (RIQ 2-4) Riesgo de desnutrición - MNA- SF 11.5 ± 1.9 IMC 28 (RIQ 26-29) Continente urinario 51.1% (22) Número de fármacos 7.3 ± 4.0 Percepción de salud  Buena  Normal  Baja 25.6% (11) 51.2%(22) 18.6%(8)
 30. 30. Resultats preliminars (3) Número de sesiones de Fisioterapia N=17 Completaron 10 sesiones 64.3% (9) No completaron el tratamiento – miss.  No acudieron a visita de control (9 sesiones)  Realizaron 5 sesiones o menos  Requirieron ingreso hospitalario 100.0%(8) 37.5% (3) 37.5%(3) 25.0%(2) Número de sesiones realizadas (sesiones/persona)  De todos los pacientes incluidos  De los pacientes missing 7.9 ± 3.2 5.9 ± 3.6 Características de la marcha N=9 Cambio tras intervención SPPB total 8.1 ± 2.3 1.3±1.5 puntos/persona Velocidad de la marcha (m/seg) 0.8 ±4.6 0.137 m/seg SPPB - Equilibrio  En bipedestación  En semitandem  En tándem 100% (9) 88.9% (8) 77.8% (7) Sin cambios Mejoraron 2 personas Mejoraron 5 personas SPPB – Fuerza (seg) 16.0 ±6.4 2.6±1.2 seg
 31. 31. En tot cas les intervencions útils són… • Manteniment i intervenció sobre l’activitat i l’exercici físic. • Manteniment d’un estat nutricional correcte o corregir-lo si és deficient, sense suplements no necessaris. • Maneig adequat de les condicions cròniques, síndromes geriàtriques o situacions clíniques que es presentin • Revisió periòdica de la medicació, la seva indicació, adequació de la prescripció, evitant interaccions i iatrogènia • Revisió de condicions personals, de l’entorn i de suport social Modificat de Martín-Lesende I, López-Torres JD, Gorroñogoitia A, de-Hoyos MC, Baena JM, Herreros I. Detección e intervenciones en la persona mayor frágil en atención primaria (recomendaciones PAPPS, actividades preventivas en los mayores) Aten Primaria 2014; 46 (Supl4): 79-81
 32. 32. TORNEM AL PACIENT DEL QUE PARLÀVEM
 33. 33. Blay C, Burdoy E, Limon E. Monografies CAAPS: Abordatge del pacient amb fragilitat i cronicitat complexa. EdiDe, S.L. Barcelona. 2015.
 34. 34. Blay C, Burdoy E, Limon E. Monografies CAAPS: Abordatge del pacient amb fragilitat i cronicitat complexa. EdiDe, S.L. Barcelona. 2015.
 35. 35. PER FINALITZAR… ALGUNES IDEES PER REFLEXIONAR PLEGATS
 36. 36. Què hem de fer? • Com hem vist – Tenim eines que compleixen els requisits per ser utilitzades com a cribratge d’aquesta condició – Detectar la fragilitat subclínica i intervenir és cost-efectiu – Fragilitat i complexitat són mirades que poden conviure LES PARAULES IMPORTEN, LES DECISIONS IMPORTEN Al meu cupo, de 1536 persones assignades, 392 majors de 65 anys, 125 viuen a residència hi ha -HTA 393 - DM 117 -Demència 30 - ATDOM 15 -PCC 54 (43) - MACA 4 - Fràgils: 12 (39)
 37. 37. Com ho podem fer? • Com passem de la malaltia a la condició? • Necessitem més dades o més registres? O posem intel·ligència a les dades que tenim? • Com no medicalitzem i promovem la prevenció primària? • Com deixem de fer per poder fer? Casajuana J. En busca de la eficiencia. Dejar de hacer para poder hacer. FMC. 2005;12(9):579-81 • Com respectem i promovem l’apoderament de les persones des de la professió? Blay C, García F, Limon E. Noves realitats, nou professionalisme. Llibre de ponències. Tercer Congrés de la Professió Mèdica. Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, 2016. • Com, un cop identificades les persones realitzem un pla d’atenció adequat interdisciplinar, l’implementem i avaluem els resultats?
 38. 38. Man, you don’t have to play a whole lot of notes. You just have to play the pretty ones! Miles Davis MOLTES GRÀCIES!! @elimonramirez elimonramirez@gmail.com
 • juangallud

  Sep. 22, 2020
 • pauvilanovagallart

  Jun. 21, 2019
 • juanjozamora72

  Apr. 27, 2017

Esther Limón, Esther Limón, metgessa de família de l’Equip d’Atenció Primària Ronda Prim de Mataró i membre del Grup d’Atenció Domiciliaria de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Sessió: L'impacte de la fragilitat a l'atenció primària de salut Barcelona, 25 de gener de 2017

Views

Total views

931

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×