Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
@petrmara
GTD
timemanagement
  produktivita
?
Proã GTD?
1. Návyk
DostaÀ to z hlavy!
 Vytvofi Inbox

   TEë!
2. Návyk
    ZaloÏ Projekt!
Definuj cíl Projektu a proã jej dûlá‰
3. Návyk
Urãi Dal‰í akce / kroky
Rozsekej Projekt na konkrétní
      Úkoly
4. Návyk
   Pfiifiaì Kontext
Tfieba Poãítaã, Telefon, Kanceláfi,
 Honza, Nûkdy / MoÏná nebo
      âekám na
<
Zhodnocení
 Absolutní základ. NejdÛleÏitûj‰í. Most
 important. Jako váÏnû! Absolutní základ.
NejdÛleÏitûj‰í. Most importa...
Proã tu jsi?
   nad 50 000 stop: Ïivot
  40 000 stop: vize na 3-5 let
  30 000 stop: cíle na 1-2 roky
20 000 stop: klí...
Práce?!
    Get in the zone
Dûlej na tom, co sis naplánoval, aÏ
potom uhas aktuální poÏáry nebo
  plánuj práci do bud...
Co teì dûlat?
Rozhoduj se na základû kontextu,
 dostupného ãasu, dostupné
    energie a priorit.
Inbox ZERO
  #mail
Proã GTD
 ProtoÏe vám umoÏní rozhodnout se, co
chcete a nechcete stihnout. ProtoÏe budete
  mít pfiehled o sv˘ch úkolech....
@petrmara
Timemanagement / GTD
Timemanagement / GTD
Timemanagement / GTD
Timemanagement / GTD
Timemanagement / GTD
Timemanagement / GTD
Timemanagement / GTD
Timemanagement / GTD
Timemanagement / GTD
Timemanagement / GTD
Timemanagement / GTD
Timemanagement / GTD
Timemanagement / GTD
Timemanagement / GTD
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
JEWISH COMMUNITY MARKETING & PR AGENCY
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

16

Share

Download to read offline

Timemanagement / GTD

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Timemanagement / GTD

 1. 1. @petrmara
 2. 2. GTD timemanagement produktivita
 3. 3. ?
 4. 4. Proã GTD?
 5. 5. 1. Návyk DostaÀ to z hlavy! Vytvofi Inbox TEë!
 6. 6. 2. Návyk ZaloÏ Projekt! Definuj cíl Projektu a proã jej dûlá‰
 7. 7. 3. Návyk Urãi Dal‰í akce / kroky Rozsekej Projekt na konkrétní Úkoly
 8. 8. 4. Návyk Pfiifiaì Kontext Tfieba Poãítaã, Telefon, Kanceláfi, Honza, Nûkdy / MoÏná nebo âekám na
 9. 9. <
 10. 10. Zhodnocení Absolutní základ. NejdÛleÏitûj‰í. Most important. Jako váÏnû! Absolutní základ. NejdÛleÏitûj‰í. Most important. Jako váÏnû! Absolutní základ. NejdÛleÏitûj‰í. Most important. Jako váÏnû! Absolutní základ. NejdÛleÏitûj‰í. Most important. Jako váÏnû! Absolutní základ. NejdÛleÏitûj‰í. Most important. Jako váÏnû! Absolutní základ. NejdÛleÏitûj‰í. Most important. Jako váÏnû!
 11. 11. Proã tu jsi? nad 50 000 stop: Ïivot 40 000 stop: vize na 3-5 let 30 000 stop: cíle na 1-2 roky 20 000 stop: klíãové oblasti (Area of responsibility) 10 000 stop: aktuální projekty vzletová dráha: aktuální aktivity
 12. 12. Práce?! Get in the zone Dûlej na tom, co sis naplánoval, aÏ potom uhas aktuální poÏáry nebo plánuj práci do budoucna.
 13. 13. Co teì dûlat? Rozhoduj se na základû kontextu, dostupného ãasu, dostupné energie a priorit.
 14. 14. Inbox ZERO #mail
 15. 15. Proã GTD ProtoÏe vám umoÏní rozhodnout se, co chcete a nechcete stihnout. ProtoÏe budete mít pfiehled o sv˘ch úkolech. ProtoÏe funguje. ProtoÏe je to v˘zva. ProtoÏe je to cool. ProtoÏe budete lep‰í!
 16. 16. @petrmara
 • MarekMiienka

  Nov. 16, 2019
 • PeterNovak29

  Apr. 16, 2019
 • EMettler

  Sep. 30, 2013
 • natalynek

  Oct. 12, 2012
 • vigg_cz

  Mar. 29, 2010
 • KaPi87

  Feb. 1, 2010
 • jkucera

  Jan. 17, 2010
 • cruster

  Jan. 17, 2010
 • MaHrusk

  Jan. 17, 2010
 • garcon

  Jan. 17, 2010
 • tomasomi

  Jan. 17, 2010
 • honza_pav

  Jan. 17, 2010
 • mariomjankov

  Nov. 13, 2009
 • ypslnx

  Oct. 18, 2009
 • johnnym26

  Oct. 18, 2009
 • sejfty

  Oct. 17, 2009

Views

Total views

6,150

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

272

Actions

Downloads

179

Shares

0

Comments

0

Likes

16

×