Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Confidential + ProprietaryConfidential + Proprietary
3 změny v měření & atribuci AdWords
PPC Offline, 18. 8. 2016
@pavelja...
Confidential + Proprietary
Novinky v měření a atribuci konverzí Google AdWords
Sjednocení měření
1. Zrušení Konvertovaných...
Confidential + ProprietaryConfidential + Proprietary
Zrušení Konvertovaných kliknutí
Confidential + Proprietary
Ruší se bidování na Konvertovaná kliknutí i jejich reporting
Confidential + Proprietary
Konvertovaná kliknutí měla omezené využití
Konverze Konvertovaná kliknutí
Reportování konverzí ...
I
Deduplikace
jednoho typu
konverze
Měření více typů
konverzí skrz
trychtýř
Více zdrojů
konverzí získává
hodnotu
Více typů...
Confidential + Proprietary
Volba počítání konverzí
Možnost výběru každé konverze nebo jedné unikátně
I Deduplikace jednoho typu konverze
Konverze (# poptávek)
Konvert. kliknutí (# unikátních poptávek)
Doporučení: používat “...
Další kroky jsou jen pokračování prvního.
(# poptávek)
Conversions + (# bezplatných přihlášek)
+ (# prémiových přihlášek)
...
Prokliky vedou k více různým konverzím. Nechceme překryv.
(# poptávek typu A)
Konverze + (# poptávek typu B)
+ (# poptávek...
Prokliky vedou k více konverzím z různých zdrojů.
(# online poptávek)
Konverze + (# telefonátů přes web)
+ (# offline konv...
Confidential + Proprietary
Využijte instrukce k přechodu na Konverze
Confidential + Proprietary
Co dělat před 21. zářím 2016
Rozhodněte se, které
konverze chcete zahrnout
do sloupce “Konverze...
Confidential + ProprietaryConfidential + Proprietary
Zahrnutí
Konverzí mezi zařízeními
do Konverzí
Confidential + Proprietary
37 %
Konverze mezi zařízeními představují nárůst mobilních konverzí o 37%
Benchmark CZ retail, ...
Confidential + Proprietary
Konverze mezi zařízeními budou zahrnuty do Konverzí
Spouštění změny postupně v týdnech od 6. zá...
Confidential + Proprietary
Týká se AdWords konverzí zahrnutých do Konverzí
Confidential + Proprietary
Měření mezi zařízeními v různých nástrojích
Konverzní kód Adwords umožňuje měřit konverze mezi ...
Confidential + Proprietary
RŮZNÉ METODY MĚŘENÍ
Jak vzniká metrika konverzí mezi zařízeními?
Deterministický model
zařízení...
Confidential + ProprietaryGoogle Confidential & Proprietary
Graf zařízení zaručuje dosah, přesnost a zároveň ochranu soukr...
Confidential + Proprietary
Dodatek ke statistické významnosti
Při reportování konverzí mezi zařízeními si model musí být m...
Confidential + Proprietary
Přečtěte si kompletní metodiku (4 stránky)
goo.gl/9wprGQ
Confidential + Proprietary
Podívejte se, jaký máte uplift konverzí z různých zařízení
Přes vlastní sloupec [Konv. z různýc...
Confidential + Proprietary
Způsoby ověření chování mezi více zařízeními
Když upravíte bidy na jednom zařízení, projeví se ...
Confidential + Proprietary
Ověření chování mezi více zařízení pro konkrétní kampaně
UserID v Google Analytics + segmentace...
Confidential + Proprietary
Vytvoření metriky konverzí na stejném zařízení
Confidential + Proprietary
Co dělat okolo 6. září
Zahrňte si cross-device
konverze už před změnou
Pro srovnání výkonu kamp...
Confidential + ProprietaryConfidential + Proprietary
Lepší reportování atribuce mezi
zařízeními v AdWords
Confidential + Proprietary
Konverze mezi zařízeními jsou “last-click”
A pro kampaně ve vyhledávání umíme měřit i prokliky ...
Confidential + Proprietary
Co nám tento další stupeň přináší
Další interakce mezi zařízeními reportujeme i pro konverze na...
Confidential + Proprietary
3 nové reporty již ve všech účtech
Data z kampaní ve vyhledávání
Confidential + Proprietary
Jaký je dopad konverzí mezi zařízeními?
Ilustrativní data.
Confidential + Proprietary
Jakou roli hrají zařízení v konverzní trase
Ilustrativní data.
Na každou konverzi z posledního ...
Confidential + Proprietary
Které trasy zařízení jsou nejčastější
Mobilní prokliky vedly ke 14 125 konverzím které byly dok...
Confidential + Proprietary
Co dělat s novými reporty atribucí
Prostudujte asistovanou
výkonnost dle jiných
atribučních mod...
Confidential + Proprietary
Rekapitulace
Sjednocení měření
1. Zrušení Konvertovaných kliknutí
2. Zahrnutí Konverzí mezi zař...
Confidential + Proprietary
http://noca.cz/3novinky
@paveljasek
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Webová analytika pro webdesign
Next
Upcoming SlideShare
Webová analytika pro webdesign
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Novinky v měření a atribuci AdWords

Download to read offline

Přednáška na PPC Offline 18.8.2016 o třech změnách v měření a atribuci AdWords:
1) Zrušení Konvertovaných kliknutí
2) Zahrnutí Konverzí mezi zařízeními do Konverzí
3) Reportování atribuce mezi zařízeními

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Novinky v měření a atribuci AdWords

 1. 1. Confidential + ProprietaryConfidential + Proprietary 3 změny v měření & atribuci AdWords PPC Offline, 18. 8. 2016 @paveljasek
 2. 2. Confidential + Proprietary Novinky v měření a atribuci konverzí Google AdWords Sjednocení měření 1. Zrušení Konvertovaných kliknutí 2. Zahrnutí Konverzí mezi zařízeními do Konverzí Obsáhlejší atribuce: 3. Reportování atribuce mezi zařízeními
 3. 3. Confidential + ProprietaryConfidential + Proprietary Zrušení Konvertovaných kliknutí
 4. 4. Confidential + Proprietary Ruší se bidování na Konvertovaná kliknutí i jejich reporting
 5. 5. Confidential + Proprietary Konvertovaná kliknutí měla omezené využití Konverze Konvertovaná kliknutí Reportování konverzí napříč zařízeními Ano Ne Podpora jiných atribučních modelů než last-click Ano Ne Podpora atribuce napříč zařízeními Ano Ne Možnost vyloučit konverze z automatického bidování Ano Ne Podpora měření výnosů Ano Ne Reportování návštěv v obchodech (beta) Ano Ne Počítání každé nebo jednotlivých konverzí po prokliku Ano Ne Segmentace typů konverzí s nižší a vyšší hodnotou Ano Ne
 6. 6. I Deduplikace jednoho typu konverze Měření více typů konverzí skrz trychtýř Více zdrojů konverzí získává hodnotu Více typů konverzí tvoří společnou konverzi Scénáře pro Konvertovaná kliknutí
 7. 7. Confidential + Proprietary Volba počítání konverzí Možnost výběru každé konverze nebo jedné unikátně
 8. 8. I Deduplikace jednoho typu konverze Konverze (# poptávek) Konvert. kliknutí (# unikátních poptávek) Doporučení: používat “unikátní” počítání Konverze (# unikátních poptávek) A A’ A’
 9. 9. Další kroky jsou jen pokračování prvního. (# poptávek) Conversions + (# bezplatných přihlášek) + (# prémiových přihlášek) Konv. kliknutí = Doporučení: optimalizovat jen unikátně na typ A Konverze (# unikátních poptávek) A B C A’ I Měření více typů konverzí skrz trychtýř A’
 10. 10. Prokliky vedou k více různým konverzím. Nechceme překryv. (# poptávek typu A) Konverze + (# poptávek typu B) + (# poptávek typu C) Konv. kliknutí = Doporučení: vytvořit nový společný typ D a na něj optimalizovat Konverze (# unikátních poptávek) A B C D A’ + x’ + y’ x y I Více konverzí tvoří společnou konverzi
 11. 11. Prokliky vedou k více konverzím z různých zdrojů. (# online poptávek) Konverze + (# telefonátů přes web) + (# offline konverzí) Konv. kliknutí = Doporučení: Přehodnotit výběr cíle pro optimalizaci A B C A’ + x’ + y’ x y I Více zdrojů konverze získává hodnotu
 12. 12. Confidential + Proprietary Využijte instrukce k přechodu na Konverze
 13. 13. Confidential + Proprietary Co dělat před 21. zářím 2016 Rozhodněte se, které konverze chcete zahrnout do sloupce “Konverze” Zvažte, zda potřebujete měřit unikátnost uskutečněné konverze Zkontrolujte nastavené cílové hodnoty u automatického bidování Stáhněte si historická data ke Konvertovaným kliknutím
 14. 14. Confidential + ProprietaryConfidential + Proprietary Zahrnutí Konverzí mezi zařízeními do Konverzí
 15. 15. Confidential + Proprietary 37 % Konverze mezi zařízeními představují nárůst mobilních konverzí o 37% Benchmark CZ retail, duben 2016, Interní data Google
 16. 16. Confidential + Proprietary Konverze mezi zařízeními budou zahrnuty do Konverzí Spouštění změny postupně v týdnech od 6. září 2016
 17. 17. Confidential + Proprietary Týká se AdWords konverzí zahrnutých do Konverzí
 18. 18. Confidential + Proprietary Měření mezi zařízeními v různých nástrojích Konverzní kód Adwords umožňuje měřit konverze mezi zařízeními. Funguje i na úrovni MCC. Mezi zařízeními i mobilními aplikacemi. V Google Analytics zatím jen pomocí User ID. Při importu konverzí z Analytics do AdWords lze využít konverzní kód AdWords pouze pro sílu efektu konverzí mezi zařízeními. V DoubleClicku je k dispozici měření napříč zařízeními, které umožňuje vidět nejen konverze, ale i cestu uživatele. A to pro všechny měřené kanály (vyhledávání, display v rezervaci, programmatic display).
 19. 19. Confidential + Proprietary RŮZNÉ METODY MĚŘENÍ Jak vzniká metrika konverzí mezi zařízeními? Deterministický model zařízení (používáme) Pravděpodobnostní model pro zařízení (nepoužíváme) Fingerprinting (nepoužíváme) 1 Párování zařízení přihlášených uživatelů a anonymizace (“graf zařízení”). 2 Zaznamenání konverzí mezi zařízeními pomocí grafu zařízení. 3 Výpočet konverzního poměru pro nepřihlášené uživatele. Reportuje se pouze celkové číslo, u kterého musí být 95% jistota, že odchylka je nižší než 10% [viz další slide]. Počítáme pro kampaně ve vyhledávání, pro display i video kampaně. Whitepaper na metodologii cross-device: goo.gl/9wprGQ
 20. 20. Confidential + ProprietaryGoogle Confidential & Proprietary Graf zařízení zaručuje dosah, přesnost a zároveň ochranu soukromí má 7 produktů s více než 1 miliardou uživatelů Zdroj: Data Google, 2016
 21. 21. Confidential + Proprietary Dodatek ke statistické významnosti Při reportování konverzí mezi zařízeními si model musí být minimálně na 95 % jistý, že počet konverzí je v rámci 10 % od reálné hodnoty. ● 95 % je parametr pro interval spolehlivosti. ● 10 % je naše navazující kontrola na rozptyl v reportované hodnotě od reálné hodnoty. Reportuje se pouze celé celkové číslo. Pokud model tuto výraznou jistotu nemá, žádné konverze raději neukáže. Příklad: když AdWords zobrazuje 100 konverzí mezi zařízeními, je si extrémně jistý, že jde o hodnotu mezi 90 and 110.
 22. 22. Confidential + Proprietary Přečtěte si kompletní metodiku (4 stránky) goo.gl/9wprGQ
 23. 23. Confidential + Proprietary Podívejte se, jaký máte uplift konverzí z různých zařízení Přes vlastní sloupec [Konv. z různých zařízení / Konverze], pokud je už máte zahrnuté Ilustrativní data. Na tomto obrázku jsou ještě Konverze bez zahrnutí konverzí z různých zařízení.
 24. 24. Confidential + Proprietary Způsoby ověření chování mezi více zařízeními Když upravíte bidy na jednom zařízení, projeví se to na konverzích jiného zařízení? Časový experiment + Causal Impact Uživatelský test: rozdělení publik UserID v Google Analytics Geo Experiment + Google Analytics
 25. 25. Confidential + Proprietary Ověření chování mezi více zařízení pro konkrétní kampaně UserID v Google Analytics + segmentace konkrétních zdrojů a kampaní Ilustrativní data.
 26. 26. Confidential + Proprietary Vytvoření metriky konverzí na stejném zařízení
 27. 27. Confidential + Proprietary Co dělat okolo 6. září Zahrňte si cross-device konverze už před změnou Pro srovnání výkonu kampaní vytvořte metriku Konverzí na stejném zařízení Hlídejte útraty a potřebný rozpočet u automatického bidování Zrušte podmíněné spouštění měřicího kódu AdWords
 28. 28. Confidential + ProprietaryConfidential + Proprietary Lepší reportování atribuce mezi zařízeními v AdWords
 29. 29. Confidential + Proprietary Konverze mezi zařízeními jsou “last-click” A pro kampaně ve vyhledávání umíme měřit i prokliky v celé konverzní trase.
 30. 30. Confidential + Proprietary Co nám tento další stupeň přináší Další interakce mezi zařízeními reportujeme i pro konverze na stejném zařízení Současné reportování Desktopové konverze: 1 Mobilní konverze: 0 Nové reporty Desktopové konverze: 1 Mobilní konverze: 0 Mobilní konverze asistované proklikem: 1 Příkladová trasa ke konverzi Proklik reklamyProklik reklamy Konverze Mobil nezískává nic Asistence ukazují přidanou hodnotu mobilního prokliku
 31. 31. Confidential + Proprietary 3 nové reporty již ve všech účtech Data z kampaní ve vyhledávání
 32. 32. Confidential + Proprietary Jaký je dopad konverzí mezi zařízeními? Ilustrativní data.
 33. 33. Confidential + Proprietary Jakou roli hrají zařízení v konverzní trase Ilustrativní data. Na každou konverzi z posledního prokliku mobil asistoval průměrně 1,1 další konverzi, což ukazuje, jak se mobilní kampaně podílí na rozhodovacím procesu.
 34. 34. Confidential + Proprietary Které trasy zařízení jsou nejčastější Mobilní prokliky vedly ke 14 125 konverzím které byly dokončeny na jiném zařízení. Velmi častý případ je také asistence mobilních návštěv s mobilem.
 35. 35. Confidential + Proprietary Co dělat s novými reporty atribucí Prostudujte asistovanou výkonnost dle jiných atribučních modelů Upravte bidy zařízení podle reportů asistovaných konverzí mezi zařízeními
 36. 36. Confidential + Proprietary Rekapitulace Sjednocení měření 1. Zrušení Konvertovaných kliknutí 2. Zahrnutí Konverzí mezi zařízeními do Konverzí Obsáhlejší atribuce: 3. Reportování atribuce mezi zařízeními
 37. 37. Confidential + Proprietary http://noca.cz/3novinky @paveljasek
 • jankorpas

  Sep. 6, 2016
 • kaixkaix

  Aug. 26, 2016
 • Danielupak

  Aug. 24, 2016

Přednáška na PPC Offline 18.8.2016 o třech změnách v měření a atribuci AdWords: 1) Zrušení Konvertovaných kliknutí 2) Zahrnutí Konverzí mezi zařízeními do Konverzí 3) Reportování atribuce mezi zařízeními

Views

Total views

1,338

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

130

Actions

Downloads

15

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×