Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
مذكرة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الثانى 2017 أ . أمنية وجدى
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

دفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة العربية

Download to read offline

دفتر جاهز للطباعة لتحضير مادة الرياضيات باللغة العربية

دفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة العربية

 1. 1. ‫تحضير‬ ‫دفتر‬ ‫الرياضيات‬ ‫مادة‬ ‫إدارة‬:..................................................................................................................................................... ‫مدرسة‬:................................................................................................................................................ ‫االس‬‫ـــــ‬‫م‬:........................................................................................................................................... ‫الوظيف‬‫ـــ‬‫ة‬:.......................................................................................................................................... ‫الصف‬:................................................................................................................................................. ‫الدراسى‬ ‫العام‬:02/02‫م‬
 2. 2. ‫للمعلم‬ ‫االساسية‬‫البيانات‬ ‫المدرسة‬:........................................................................................................................... ‫االسم‬:................................................................................................................................ ‫المؤهل‬:.....................................................‫تاريخ‬‫الحصول‬‫عليه‬:................................. ‫الوظيفة‬:.....................................................‫وتاريخها‬:................................................... ‫كود‬‫المعلم‬:....................................................‫تاريخ‬‫الميالد‬:......................................... ‫ا‬‫لرقم‬‫القومي‬:...........................................................‫موبايل‬:......................................... ‫الدرجة‬‫المالية‬‫السابقة‬:.........................................‫تاريخها‬:......................................... ‫الدرجة‬‫المالية‬‫الحالية‬:..........................................‫تاريخها‬:......................................... ‫اخر‬‫مدرسة‬‫كان‬‫يعمل‬‫بها‬:............................................................................................... ‫مؤهالت‬‫اخري‬:............................................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................ ‫التوقبع‬‫بصحة‬‫البيانات‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 3. 3. ‫اليومية‬‫الحصص‬‫جدول‬(‫أول‬‫ترم‬) ‫اليوم‬123456789 ‫السبت‬ ‫االحد‬ ‫االثنين‬ ‫الثالثاء‬ ‫االربعاء‬ ‫الخميس‬ ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬ ‫اليومية‬‫الحصص‬‫جدول‬(‫ثانى‬ ‫ترم‬) ‫اليوم‬123456789 ‫السبت‬ ‫االحد‬ ‫االثنين‬ ‫الثالثاء‬ ‫االربعاء‬ ‫الخميس‬ ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 4. 4. ‫الرسالة‬: ‫الرؤية‬: ‫والتعليم‬ ‫التربية‬‫وزارة‬ ‫ورسالة‬ ‫رؤية‬ ‫الجامعي‬ ‫قبل‬ ‫التعليم‬ ‫نظام‬ ‫بتطوير‬ ‫والتعليم‬ ‫التربية‬ ‫وزارة‬ ‫تلتزم‬ ‫نموذج‬ ‫لتقديم‬ ‫مصر‬ ‫في‬‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫رائد‬,‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫اساسى‬ ‫كحق‬ ‫للجميع‬ ‫الجودة‬ ‫عالي‬ ‫تعليم‬ ‫توفير‬ ‫في‬ ‫مستنيرة‬ ‫لمواطنة‬ ‫والشباب‬ ‫األطفال‬ ‫كل‬ ‫وإعداد‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫قائم‬ ‫جديد‬ ‫اجتماعي‬ ‫عقد‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫المعرفة‬ ‫مجتمع‬ ‫وا‬ ‫الديمقراطية‬‫تعليمي‬ ‫نظام‬ ‫وتأسيس‬ ‫االجتماعي‬ ‫والعدل‬ ‫لحرية‬ ‫ويكفل‬ ‫الرشيدة‬ ‫والحوكمة‬ ‫المجتمعية‬ ‫المشاركة‬ ‫يدعم‬ ‫المركزى‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫فاعلة‬ ‫بطريقة‬ ‫التعليم‬ ‫إصالح‬ ‫إدارة‬‫وكل‬ ‫المدرسة‬ ‫اإلدارية‬ ‫المستويات‬. ‫الت‬ ‫وزارة‬ ‫تعمل‬‫لجميع‬ ‫عادلة‬ ‫فرص‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫والتعليم‬ ‫ربية‬ ‫يمكنهم‬ ‫الجودة‬ ‫عالي‬ ‫تعليم‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫المصريين‬ ‫الطلبة‬ ‫االبداعى‬ ‫العلمي‬ ‫التفكير‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫لديهم‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫والتزود‬ ‫الحياة‬ ‫مدى‬ ‫والتعلم‬ ‫المشكالت‬ ‫وحل‬ ‫النقدي‬‫ب‬‫المهارا‬‫ت‬ ‫نشطاء‬ ‫مواطنين‬ ‫يكونوا‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫تمكنهم‬ ‫التي‬ ‫الالزمة‬ ‫التغير‬ ‫دائم‬ ‫عالمي‬ ‫مجتمع‬ ‫في‬ ‫فعالين‬ ‫ومشاركين‬ ‫المعلم‬‫المشرف‬ ‫المعلم‬‫المدرسة‬ ‫مدير‬
 5. 5. ‫ورسالة‬ ‫رؤية‬‫المدرسة‬ ‫المع‬‫لم‬‫المشرف‬ ‫المعلم‬‫المدرسة‬ ‫مدير‬ ‫الرسالة‬: ‫الرؤية‬:
 6. 6. ‫العامة‬‫األهداف‬ ‫لتدريس‬‫مادة‬‫الرياضيات‬ ‫العام‬‫التعليم‬‫مراحل‬ ‫في‬ -1‫والمجتمع‬ ‫البيئة‬ ‫إمكانات‬ ‫ومعرفة‬ ‫الطبيعية‬ ‫الظواهر‬ ‫تفسير‬. -2‫القرار‬ ‫واتخاذ‬ ‫والتفسير‬ ‫البحث‬ ‫في‬ ‫الرياضية‬ ‫األساليب‬ ‫استخدام‬‫المتعلقة‬ ‫ات‬ ‫واإلنسانية‬ ‫الرياضية‬ ‫بالنواحي‬. -3‫اإلنتاجية‬ ‫الناحية‬ ‫في‬ ‫المستنير‬ ‫المواطن‬ ‫لتكوين‬ ‫بكفاءة‬ ‫الرياضيات‬ ‫توظيف‬ ‫واالستهالكية‬ -4‫باآلخرين‬ ‫واالتصال‬ ‫النفس‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫في‬ ‫الرياضيات‬ ‫لغة‬ ‫استخدام‬. 5-‫في‬ ‫إسهامها‬ ‫مدى‬ ‫معرفة‬ ‫في‬ ‫الرياضيات‬ ‫من‬ ‫اإلفادة‬‫وفن‬ ‫كعلم‬ ‫الحياة‬ ‫وثقافة‬. 6-‫األخرى‬ ‫الدراسية‬ ‫المواد‬ ‫وفي‬ ‫العلمي‬ ‫التقدم‬ ‫في‬ ‫الرياضيات‬ ‫دور‬ ‫إدراك‬. 7-‫المشكالت‬ ‫وحل‬ ‫التفكير‬ ‫أساليب‬ ‫تنمية‬. ‫يصعب‬ ‫بحيث‬ ‫ومتداخلة‬ ‫ومتشعبة‬ ‫متعددة‬ ‫الرياضيات‬ ‫تدريس‬ ‫أهداف‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬ ‫لمجرد‬ ً‫ا‬‫لزام‬ ‫كان‬ ‫لذلك‬ ‫قاطعة‬ ‫بصورة‬ ‫بينها‬ ‫الفصل‬‫تصنيف‬ ‫والدراسة‬ ‫التبسيط‬ ‫الدراسية‬ ‫المقررات‬ ‫محتوى‬ ‫اختيار‬ ‫على‬ ‫يساعد‬ ً‫ا‬‫تصنيف‬ ‫األهداف‬ ‫هذه‬ ‫البد‬ ‫األهداف‬ ‫أن‬ ‫الواضح‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ، ‫التقويم‬ ‫أساليب‬ ‫و‬ ‫التدريس‬ ‫واستراتيجيات‬ ‫متكاملة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬.
 7. 7. ‫العامة‬‫األهداف‬ ‫الرياضيات‬‫مادة‬ ‫لتدريس‬ ‫اإلبتدائية‬‫المرحلة‬‫فى‬ 1-‫المفا‬ ‫إدراك‬‫فى‬ ‫للمواطن‬ ‫الالزمة‬ ‫الرياضية‬ ‫والمهارات‬ ‫والتعليمات‬ ‫هيم‬ ‫مواصلة‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫والتى‬ ‫األخرى‬ ‫للمواد‬ ‫بدراسته‬ ‫المرتبطة‬ ‫اليومية‬ ‫حياته‬ ‫األعلى‬ ‫المراحل‬ ‫فى‬ ‫للرياضيات‬ ‫دراسته‬. 2-‫والقطعة‬ ‫النقطة‬ ‫مفهوم‬ ‫مثل‬ ‫األساسية‬ ‫الهندسية‬ ‫المفاهيم‬ ‫بعض‬ ‫إدراك‬ ‫والمس‬ ‫المستقيمة‬‫والزاوية‬ ‫والشعاع‬ ‫تقيم‬. 3-‫المستطيالت‬ ‫ومتوازى‬ ‫المكعب‬ ‫مثل‬ ‫المجسمات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫مثل‬ ‫البسيطة‬ ‫الهندسية‬ ‫واألشكال‬ ‫والكرة‬ ‫والمخروط‬ ‫والهرم‬ ‫واألسطوانة‬ ‫والدائرة‬ ‫والمثلث‬ ‫والمستطيل‬ ‫المربع‬. 4-‫الطول‬ ‫ووحدات‬ ‫بينها‬ ‫والعالقات‬ ‫القياس‬ ‫وحدات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫والزمن‬ ‫والنقود‬ ‫والوزن‬ ‫والحجم‬ ‫والمساحة‬. 5-‫للتلميذ‬ ‫العقلى‬ ‫العمر‬ ‫حدود‬ ‫فى‬ ‫المشكالت‬ ‫حل‬ ‫مهارة‬ ‫تنمية‬. 6-‫للتفكير‬ ‫سليمة‬ ‫أساليب‬ ‫استخدام‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫تنمية‬. 7-‫األخرى‬ ‫والمواد‬ ‫الحياتية‬ ‫المواقف‬ ‫فى‬ ‫وتوظيفها‬ ‫اآلتية‬ ‫المهارات‬ ‫اكتساب‬: ‫أ‬-‫األعد‬ ‫وكتابة‬ ‫قراءة‬‫والكسور‬ ‫الحياتية‬ ‫المواقف‬ ‫فى‬ ‫وتوظيفها‬ ‫الطبيعية‬ ‫اد‬ ‫عليها‬ ‫العمليات‬ ‫وإجراء‬. ‫ب‬-‫الهندسية‬ ‫األشكال‬ ‫بعض‬ ‫رسم‬ ‫فى‬ ‫الهندسية‬ ‫األدوات‬ ‫واستخدام‬ ‫تنمية‬ ‫البسيطة‬. O-‫أخرى‬ ‫إلى‬ ‫وحدة‬ ‫من‬ ‫والتحويل‬ ‫القياس‬ ‫وحدات‬ ‫استخدام‬. x-‫والمصطلح‬ ‫الرموز‬ ‫استخدام‬ً‫ا‬‫وتعبير‬ ‫وكتابة‬ ‫قراءة‬ ‫الرياضية‬ ‫ات‬. ‫هـ‬-‫المختلفة‬ ‫صورها‬ ‫فى‬ ‫البيانات‬ ‫وتفسير‬ ‫قراءة‬. 8-‫من‬ ‫التمكن‬ ‫على‬ ‫التالميذ‬ ‫مساعدة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الرياضيات‬ ‫نحو‬ ‫االتجاه‬ ‫تنمية‬ ‫يومية‬ ‫حياتية‬ ‫مواقف‬ ‫فى‬ ‫وتوظيفها‬ ‫مهاراتها‬. 9-‫واإلن‬ ‫التقدم‬ ‫إبراز‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للوطن‬ ‫االنتماء‬ ‫تنمية‬‫حققها‬ ‫التى‬ ‫جازات‬ ‫لذلك‬ ‫الفرصة‬ ‫أتيحت‬ ‫كلما‬ ً‫ا‬‫وحديث‬ ً‫ا‬‫قديم‬ ‫المختلفة‬ ‫المجاالت‬ ‫فى‬ ‫المصريون‬ 11-‫والنظام‬ ‫الدقة‬ ‫مثل‬ ‫سليمة‬ ‫واجتماعية‬ ‫خلقية‬ ‫واتجاهات‬ ‫قيم‬ ‫اكتساب‬ ‫واألمان‬ ‫والثقة‬ ‫النفس‬ ‫على‬ ‫واالعتماد‬ ‫واالقتصاد‬.
 8. 8. ‫العامة‬‫األهداف‬ ‫لتدريس‬‫مادة‬‫الرياضيات‬ ‫ا‬‫في‬‫اإلعدادية‬‫لمرحلة‬ 1-‫وعلمي‬ ‫تكنولوجي‬ ‫تطور‬ ‫من‬ ‫العصر‬ ‫لمواكبة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫بكم‬ ‫التزود‬ 2-‫المواقف‬ ‫بتحليل‬ ‫المنطقي‬ ‫التفكير‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫القرار‬ ‫اصدار‬ ‫علي‬ ‫التعود‬ ‫والمشكالت‬ 3-‫ال‬ ‫اكتساب‬‫د‬‫اآلداء‬ ‫و‬ ‫التعبير‬ ‫في‬ ‫قة‬ 4-‫تغرس‬ ‫رياضية‬ ‫أنماط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الحياتية‬ ‫المشكالت‬ ‫علي‬ ‫التعرف‬‫في‬ ‫للوطن‬ ‫الوالء‬ ‫و‬ ‫اإلنتماء‬ ‫التلميذ‬ 5-‫في‬ ‫األساسية‬ ‫المهارات‬ ‫إجادة‬‫سوق‬ ‫في‬ ‫اإلنخراط‬ ‫من‬ ‫ليتمكن‬ ‫الرياضيات‬ ‫عالية‬ ‫مقدرة‬ ‫و‬ ‫بكفاءة‬ ‫العمل‬. 6-‫قراءة‬ ‫و‬ ‫كالتقريب‬ ‫الحسابية‬ ‫العمليات‬ ‫توظيف‬ ‫علي‬ ‫القدرة‬ ‫من‬ ‫التمكن‬ ً‫ا‬‫هندسي‬ ‫و‬ ً‫ا‬‫بياني‬ ‫تمثيلها‬ ‫و‬ ‫البيانات‬. 7-‫القد‬‫اإلبداعي‬ ‫التفكير‬ ‫أساليب‬ ‫اكتساب‬ ‫علي‬ ‫رة‬‫المستقبلية‬ ‫الحياة‬ ‫لمواكبة‬. 8-‫المستقبلية‬ ‫حياته‬ ‫مواكبة‬ ‫علي‬ ‫تساعدة‬ ‫التي‬ ‫التطبيقات‬ ‫ببعض‬ ‫التزود‬.
 9. 9. ‫العامة‬‫األهداف‬ ‫الرياضيات‬‫مادة‬ ‫لتدريس‬ ‫المرحلة‬‫فى‬‫الثانوية‬ 1-‫للحياة‬ ‫العدادهم‬ ‫الالزمة‬ ‫الرياضية‬ ‫بالمعرفة‬ ‫الطلبة‬ ‫تزويد‬‫المشاكل‬ ‫حل‬ ‫مثل‬ 2-‫لتسخيرها‬ ‫الطبيعة‬ ‫ظواهر‬ ‫على‬ ‫للتغلب‬ ‫الوسائل‬ ‫وتحسين‬ ‫خلق‬ ‫على‬ ‫العمل‬‫لخدمة‬‫االنسان‬ 3-‫الرياضية‬ ‫المهارات‬ ‫الطلبة‬ ‫اكساب‬ 4-‫والفهم‬ ‫الرياضية‬ ‫البصيرة‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫اإلسهام‬ 5-‫ت‬‫ومن‬ ‫التفكير‬ ‫في‬ ‫سليمة‬ ‫أساليب‬ ‫على‬ ‫التالميذ‬ ‫عويد‬‫والتفك‬ ‫التأملي‬ ‫التفكير‬ ‫أهمها‬‫الناقد‬ ‫ير‬ 6-‫وتنميتها‬ ‫السليمة‬ ‫الرياضية‬ ‫اإلتجاهات‬ ‫بعض‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫اإلسهام‬ 7-‫وتوجيهها‬ ‫الرياضية‬ ‫الميول‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫اإلسهام‬ 8-‫والفنية‬ ‫الجمالية‬ ‫النواحي‬ ‫وتقدير‬ ‫تذوق‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫إكتساب‬ ‫في‬ ‫اإلسهام‬ 9-‫و‬ ‫صنعها‬ ‫في‬ ‫يشارك‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ومتجددة‬ ‫حية‬ ‫مادة‬ ‫الرياضيات‬ ‫مادة‬ ‫أن‬ ‫إدراك‬‫براهين‬ ‫إبتكار‬ 11-‫والتعميم‬ ‫التجريد‬ ‫عملية‬ ‫على‬ ‫الطالب‬ ‫وتعويد‬ ‫واإلبتكار‬ ‫الكشف‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫تنمية‬ 11-‫بنفسه‬ ‫العالقات‬ ‫إكتشاف‬ ‫نحو‬ ‫بالتقدم‬ ‫الذهني‬ ‫اإلستقالل‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫اإلسهام‬ 12-‫نفسه‬ ‫تعليم‬ ‫على‬ ‫وقدرته‬ ‫بنفسه‬ ‫الرياضيات‬ ‫دراسة‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫تنمية‬ 13-‫ل‬ ‫دور‬ ‫على‬ ‫التعرف‬‫الحياة‬ ‫غة‬‫ومعرفة‬ ‫الرياضية‬ ‫األفكار‬ ‫وصف‬ ‫في‬‫العناصر‬ ‫المنطق‬ ‫علم‬ ‫في‬ ‫األساسية‬ 14-‫الرياضيات‬ ‫في‬ ‫اإلستداللي‬ ‫أو‬ ‫القياسي‬ ‫التفكير‬ ‫فهم‬ 15-‫ورموز‬ ‫ومصطلحات‬ ‫وحقائق‬ ‫مفاهيم‬ ‫من‬ ‫الحديث‬ ‫الرياضي‬ ‫األساس‬ ‫تكوين‬ ‫رياضية‬ ‫ثقافة‬ ‫الطالب‬ ‫يعطي‬ ‫مما‬ ‫معالجة‬ ‫وأساليب‬ 16-‫اإلحتماالت‬ ‫على‬ ‫يشمل‬ ‫كما‬ ‫المؤكدات‬ ‫على‬ ‫يشمل‬ ‫الرياضيات‬ ‫مجال‬ ‫أن‬ ‫إبراز‬ 17-‫التحليلي‬ ‫والتفكير‬ ‫الخبرة‬ ‫وتعميم‬ ‫الفعال‬ ‫الناقد‬ ‫التفكير‬ ‫وتحسين‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫اإلسهام‬ 18-‫بارع‬ ‫رياضي‬ ‫جيل‬ ‫لخلق‬ ‫الرياضيات‬ ‫تذوق‬ ‫نحو‬ ‫الطلبة‬ ‫عند‬ ‫ميول‬ ‫تكوين‬ 19-‫الع‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬ ‫الرياضيات‬ ‫أهمية‬ ‫إبراز‬‫في‬ ً‫ا‬‫وأيض‬ ‫بل‬ ‫الطبيعية‬ ‫لوم‬‫العلوم‬ ‫والسلوك‬ ‫واإلجتماعية‬ ‫العسكرية‬‫من‬ ‫الكثير‬ ‫وغيرها‬ ‫واإلقتصادية‬ ‫ية‬‫اإلنسانية‬ ‫األنشطة‬ 21-‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫واإلجتماعية‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫النشاطات‬ ‫تفهم‬. 21-‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫والتقني‬ ‫العلمي‬ ‫التطور‬ ‫ومتابعة‬ ‫الحضارة‬ ‫مظاهر‬ ‫فهم‬. 22-‫التهيئة‬‫العليا‬ ‫المراحل‬ ‫في‬ ‫الرياضي‬ ‫البناء‬ ‫دراسة‬ ‫إلستكمال‬. 23-‫األخرى‬ ‫المعرفة‬ ‫فروع‬ ‫دراسة‬
 10. 10. ‫الخاصة‬‫االهداف‬ ‫الرياضيات‬‫مادة‬ ‫لتدريس‬ ‫للصف‬:......................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. .‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 11. 11. ‫توزيع‬‫محتوي‬‫منهج‬‫الراضيات‬‫للصف‬.................. ‫للعام‬‫الدراسي‬201/201(‫الخطة‬‫االسبوعية‬............... :‫اسبوعيا‬ ‫الشهر‬‫موضوعات‬..........................‫موضوعات‬.......................... ‫الفصل‬‫الدراسي‬‫االول‬‫الدراسى‬‫للعام‬20/20‫م‬ ‫سبتمبر‬ ‫واكتوبر‬ 201 ‫نوفمبر‬ 201 ‫ديسمبر‬ 201 ‫يناير‬ 201 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫ال‬‫مشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 12. 12. ‫توزيع‬‫محتوي‬‫منهج‬‫الراضيات‬‫للصف‬.................. ‫للعام‬‫الدراسي‬201/201(‫الخطة‬‫االسبوعية‬............... :‫اسبوعيا‬ ‫الشهر‬‫موضوعات‬..........................‫موضوعات‬.......................... ‫الفصل‬‫الدراسي‬‫ال‬‫ثانى‬‫الدراسى‬‫للعام‬20/20‫م‬ ‫فبراير‬ 201 ‫مارس‬ 201 ‫أبريل‬ 201 ‫مايو‬ 201 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫م‬‫دير‬‫المدرسة‬
 13. 13. ‫من‬ ‫صورة‬‫المنهج‬‫توزيع‬
 14. 14. ‫من‬ ‫صورة‬‫المنهج‬‫توزيع‬
 15. 15. ‫الفترة‬ ‫الفصل‬ ‫التاريخ‬ ‫اليوم‬ / // / / / ............................................................................................................................................................. ‫المج‬‫ــــــــــــ‬‫ال‬ .................................................................................................................................................................. ‫ال‬‫وحـــــدة‬ .................................................................................................................................................................. ‫الدرس‬ ‫عنوان‬ ‫التدريسي‬ ‫اإلجراء‬ ‫األهــداف‬ ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ........................................ ........................................ .................................................................................................................................................................. ‫الذاتي‬ ‫التقـــــــويم‬
 16. 16. ‫الزمن‬ ‫التقويم‬ ‫االستراتيجية‬ ‫الوسائل‬ ‫المعينة‬ ........................... ........................... ........................... ........................... .......................... ......................... ......................... .......................... ......................... ........................ ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ........................ ........................ ........................ ........................ ....................... .......................... .......................... .......................... ......................... ......................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ‫الطالب‬ ‫كتاب‬ ‫البيانية‬ ‫السبورة‬ ‫األدوات‬ ‫ا‬‫لهندسية‬ ‫السبورة‬ ‫التفاعلية‬ ‫وجهاز‬ ‫دي‬ ‫سي‬ ‫عرض‬ ‫تعليمية‬ ‫لوحات‬ ‫تعليمية‬ ‫كروت‬ ‫مجهزة‬ ‫حجرة‬‫األوساط‬ ‫تعليمية‬ ‫مطويات‬ ‫مجسمات‬ ‫مجهزة‬ ‫كرتونية‬ ‫الوزارة‬ ‫موقع‬ ‫التعليمي‬ .................................................................................................................................... ‫المنزلى‬ ‫الواجب‬ ‫األسكندرية‬ ‫محافظة‬ ‫مقيد‬‫حاضر‬‫غائب‬ .............................................................................................................................................................. ‫التهيئ‬‫ـــ‬‫ة‬ ............................................................................................................................................................. ‫ا‬‫لهــدف‬‫العام‬
 17. 17. ‫التعليمية‬ ‫ادرة‬ ‫مدرسة‬:.................................................. ‫الغياب‬ ‫سجل‬‫لفصل‬:....../......‫االول‬ ‫الدراسي‬ ‫للفصل‬20/20‫م‬ ‫م‬‫االســـــــــــــــــــ‬‫ـــم‬‫اكتـــــــــــــــــــــــــــــــوبر‬‫نوفمـــــــــــــــــــــــــــــــــبر‬‫ديســــــــــــــــــــــــــــمبر‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 18. 18. ‫األسكندرية‬ ‫محافظة‬ ‫التعليمية‬ ‫ادرة‬ ‫مدرسة‬:.................................................. ‫الغياب‬ ‫سجل‬‫لفصل‬:....../......‫االول‬ ‫الدراسي‬ ‫للفصل‬20/20‫م‬ ‫م‬‫االســــــــــــــــــــــم‬‫اكتـــــــــــــــــــــــــــــــوبر‬‫نوفمـــــــــــــــــــــــــــــــــبر‬‫ديســــــــــــــــــــــــــــمبر‬ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 19. 19. ‫األسكندرية‬ ‫محافظة‬ ‫التعليمية‬ ‫ادرة‬ ‫مدرسة‬:.................................................. ‫الغياب‬ ‫سجل‬‫لفصل‬:....../......‫االول‬ ‫الدراسي‬ ‫للفصل‬20/20‫م‬ ‫م‬‫االســــــــــــــــــــــم‬‫اكتـــــــــــــــــــــــــــــــوبر‬‫نوفمـــــــــــــــــــــــــــــــــبر‬‫ديســــــــــــــــــــــــــــمبر‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 20. 20. ‫األسكندرية‬ ‫محافظة‬ ‫التعليمية‬ ‫ادرة‬ ‫مدرسة‬:.................................................. ‫الغياب‬ ‫سجل‬‫لفصل‬:....../......‫االول‬ ‫الدراسي‬ ‫للفصل‬20/20‫م‬ ‫م‬‫االســــــــــــــــــــــم‬‫اكتـــــــــــــــــــــــــــــــوبر‬‫نوفمـــــــــــــــــــــــــــــــــبر‬‫ديســــــــــــــــــــــــــــمبر‬ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 21. 21. ‫األسكندرية‬ ‫محافظة‬ ‫التعليمية‬ ‫ادرة‬ ‫مدرسة‬:.................................................. ‫الغياب‬ ‫سجل‬‫لفصل‬:....../......‫الثانى‬ ‫الدراسي‬ ‫للفصل‬20/20‫م‬ ‫م‬‫االســــــــــــــــــــــم‬‫فبرايـــــــــــــــــــــــــــــــــــر‬‫مــــــــــــــــــــــــــــــــارس‬‫أبريــــــــــــــــــــــــــــــــــل‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 22. 22. ‫األسكندرية‬ ‫محافظة‬ ‫التعليمية‬ ‫ادرة‬ ‫مدرسة‬:.................................................. ‫الغياب‬ ‫سجل‬‫لفصل‬:....../......‫الثانى‬ ‫الدراسي‬ ‫للفصل‬20/20‫م‬ ‫م‬‫االســــــــــــــــــــــم‬‫فبرايـــــــــــــــــــــــــــــــــــر‬‫مــــــــــــــــــــــــــــــــارس‬‫أبريــــــــــــــــــــــــــــــــــل‬ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 23. 23. ‫األسكندرية‬ ‫محافظة‬ ‫التعليمية‬ ‫ادرة‬ ‫مدرسة‬:.................................................. ‫الغياب‬ ‫سجل‬‫لفصل‬:....../......‫الثانى‬ ‫الدراسي‬ ‫للفصل‬20/20‫م‬ ‫م‬‫االســــــــــــــــــــــم‬‫فبرايـــــــــــــــــــــــــــــــــــر‬‫مــــــــــــــــــــــــــــــــارس‬‫أبريــــــــــــــــــــــــــــــــــل‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 24. 24. ‫األسكندرية‬ ‫محافظة‬ ‫التعليمية‬ ‫ادرة‬ ‫مدرسة‬:.................................................. ‫الغياب‬ ‫سجل‬‫لفصل‬:....../......‫الثانى‬ ‫الدراسي‬ ‫للفصل‬20/20‫م‬ ‫م‬‫االســــــــــــــــــــــم‬‫فبرايـــــــــــــــــــــــــــــــــــر‬‫مــــــــــــــــــــــــــــــــارس‬‫أبريــــــــــــــــــــــــــــــــــل‬ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 25. 25. ‫األسكندرية‬ ‫محافظة‬ ‫التعليمية‬ ‫ادرة‬ ‫مدرسة‬:.................................................. ‫لفصل‬ ‫السنة‬ ‫اعمال‬ ‫درجات‬:....../......‫االول‬ ‫الدراسي‬ ‫للفصل‬20/20‫م‬‫القرار‬ ‫حسب‬313 ‫م‬‫االســــــــــــــــــــــــــم‬ ‫اكتوبــــــــــــــــــــر‬‫نوفمــــــــــــــــــــــــبر‬‫ديسمـــــــــــــــــــــــــبر‬ ‫متوسط‬ ‫منتصف‬ ‫أول‬ ‫تيرم‬ ‫اعمال‬ ‫مج‬ ‫الترم‬ ‫االول‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫م‬‫دير‬‫المدرسة‬
 26. 26. ‫األسكندرية‬ ‫محافظة‬ ‫التعليمية‬ ‫ادرة‬ ‫مدرسة‬:.................................................. ‫لفصل‬ ‫السنة‬ ‫اعمال‬ ‫درجات‬:....../......‫االول‬ ‫الدراسي‬ ‫للفصل‬20/20‫م‬‫القرار‬ ‫حسب‬313 ‫م‬‫االســــــــــــــــــــــــــم‬ ‫اكتوبـــــــــ‬‫ـــــــــــر‬‫نوفمــــــــــــــــــــــــبر‬‫ديسمـــــــــــــــــــــــــبر‬ ‫متوسط‬ ‫منتصف‬ ‫أول‬ ‫تيرم‬ ‫اعمال‬ ‫مج‬ ‫الترم‬ ‫االول‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 27. 27. ‫األسكندرية‬ ‫محافظة‬ ‫التعليمية‬ ‫ادرة‬ ‫مدرسة‬:.................................................. ‫لفصل‬ ‫السنة‬ ‫اعمال‬ ‫درجات‬:....../......‫االول‬ ‫الدراسي‬ ‫للفصل‬20/20‫م‬‫القرار‬ ‫حسب‬313 ‫م‬‫االســــــــــــــــــــــــــم‬ ‫اكتوبــــــــــــــــــــر‬‫نوفمــــــــــــــــــــــــبر‬‫ديسمـــــــــــــــ‬‫ــــــــــبر‬ ‫متوسط‬ ‫منتصف‬ ‫أول‬ ‫تيرم‬ ‫اعمال‬ ‫مج‬ ‫الترم‬ ‫االول‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 28. 28. ‫األسكندرية‬ ‫محافظة‬ ‫التعليمية‬ ‫ادرة‬ ‫مدرسة‬:.................................................. ‫السنة‬ ‫اعمال‬ ‫درجات‬‫لفصل‬:....../......‫االول‬ ‫الدراسي‬ ‫للفصل‬20/20‫م‬‫القرار‬ ‫حسب‬313 ‫م‬‫االســــــــــــــــــــــــــم‬ ‫اكتوبــــــــــــــــــــر‬‫نوفمــــــــــــــــــــــــبر‬‫ديسمـــــــــــــــــــــــــبر‬ ‫متوسط‬ ‫منتصف‬ ‫أول‬ ‫تيرم‬ ‫اعمال‬ ‫مج‬ ‫الترم‬ ‫االول‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 29. 29. ‫األسكندرية‬ ‫محافظة‬ ‫التعليمية‬ ‫ادرة‬ ‫مدرسة‬:.................................................. ‫لفصل‬ ‫السنة‬ ‫اعمال‬ ‫درجات‬:....../......‫الثانى‬ ‫الدراسي‬ ‫للفصل‬20/20‫م‬‫حسب‬‫القرار‬313 ‫م‬‫االســــــــــــــــــــــــــم‬ ‫فبرايــــــــــــــــــــر‬‫مـــــــــــــــــارس‬‫أبريــــــــــــــــــــــل‬ ‫متوسط‬ ‫منتصف‬ ‫أول‬ ‫تيرم‬ ‫اعمال‬ ‫مج‬ ‫الترم‬ ‫االول‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 30. 30. ‫األسكند‬ ‫محافظة‬‫رية‬ ‫التعليمية‬ ‫ادرة‬ ‫مدرسة‬:.................................................. ‫لفصل‬ ‫السنة‬ ‫اعمال‬ ‫درجات‬:....../......‫الثانى‬ ‫الدراسي‬ ‫للفصل‬20/20‫م‬‫القرار‬ ‫حسب‬313 ‫م‬‫االســــــــــــــــــــــــــم‬ ‫فبرايــــــــــــــــــــر‬‫مـــــــــــ‬‫ــــــارس‬‫أبريــــــــــــــــــــــل‬ ‫متوسط‬ ‫منتصف‬ ‫أول‬ ‫تيرم‬ ‫اعمال‬ ‫مج‬ ‫الترم‬ ‫االول‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 31. 31. ‫األسكندرية‬ ‫محافظة‬ ‫التعليمية‬ ‫ادرة‬ ‫مدرسة‬:.................................................. ‫لفصل‬ ‫السنة‬ ‫اعمال‬ ‫درجات‬:....../......‫الدراسي‬ ‫للفصل‬‫الثانى‬20/20‫م‬‫القرار‬ ‫حسب‬313 ‫م‬‫االســــــــــــــــــــــــــم‬ ‫فبرايــــــــــــــــــــر‬‫مـــــــــــــــــارس‬‫أبريــــــــــــــــــــــل‬ ‫متوسط‬ ‫منتصف‬ ‫أول‬ ‫تيرم‬ ‫اعمال‬ ‫مج‬ ‫الترم‬ ‫ا‬‫الول‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ‫ا‬‫لمعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 32. 32. ‫األسكندرية‬ ‫محافظة‬ ‫التعليمية‬ ‫ادرة‬ ‫مدرسة‬:.................................................. ‫لفصل‬ ‫السنة‬ ‫اعمال‬ ‫درجات‬:....../......‫الثانى‬ ‫الدراسي‬ ‫للفصل‬20/20‫م‬‫القرار‬ ‫حسب‬313 ‫م‬‫االســــــــــــــــــــــــــم‬ ‫فبرايــــــــــــــــــــر‬‫مـــــــــــــــــارس‬‫أبريــــــــــــــــــــــل‬ ‫متوسط‬ ‫منتصف‬ ‫أول‬ ‫تيرم‬ ‫اعمال‬ ‫مج‬ ‫الترم‬ ‫االول‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ ‫شفوى‬ ‫نشاط‬ ‫حضور‬ ‫مجموع‬ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 33. 33. ‫المنهج‬‫خريطة‬ ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .‫المعلم‬‫المعلم‬‫المش‬‫رف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 34. 34. ‫الضعاف‬‫عالج‬ ‫خطة‬ ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 35. 35. ‫الموهوبين‬‫رعاية‬ ‫خطة‬ ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .‫المعلم‬‫المعلم‬‫المشرف‬‫مدير‬‫المدرسة‬
 • ssuser85c3f2

  Nov. 13, 2020
 • MenaMelad4

  Feb. 7, 2020
 • MenaMelad4

  Feb. 7, 2020
 • WalidLotfy1

  Sep. 14, 2019
 • EsraaMohammd

  Sep. 7, 2019
 • SalahQasem2

  Oct. 30, 2017

دفتر جاهز للطباعة لتحضير مادة الرياضيات باللغة العربية

Views

Total views

15,507

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,804

Actions

Downloads

84

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×