Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií
       AKO NA ZDROJE
    V ZÁVEREČNEJ PR...
RÝCHLA ZOZNAMKA

Mám napísať záverečnú
prácu... neviem presne,
 čo so zdrojmi, tak sa   Mňa už asi poznáte ;)
  budem ...
NAČO RIEŠIŤ ZDROJE
            Hmm... lebo treba
         jasne ukázať, kto je autorom
        ...
ČO AK BUDE ZDROJOV PRIVEĽA?
                       Neboj! Základom odbornej
            ...
OK. Takže našiel som knihu,
v ktorej sa píše o mojej téme...  V podstate máš dve možnosti:
  Ako to dostať do práce?  ...
Nič ťažké. Pri citovaní uvádzaš
            text doslovne, pri parafrázovaní
           ho prerozprá...
Lebo podstatné nie sú iba slová,
 No počkať... ale keď už  ale aj myšlienky, ktoré preberáš.
to bude mojimi slovami,
  ...
Aha. No dobre. A ukážeš mi,
 ako sa cituje a parafrázuje?
                Jasnačka! Sleduj...
CITÁT

Triviálne. Prepíšeš si text
 a dáš ho do úvodzoviek.
Príklad z knihy McNaira:
No to mi je veda! ;) Ale čo ak
sa mi páči dlhší text a chcem ho    Nie je problém... Ak však
odcitovať celý. Nebude blb...
PARAFRÁZA
   Prerozprávaj. Vyjadri základný
 zmysel textu. To, samozrejme, neznamená,
že nemôžeš použiť žiadne slová z ...
Takže to máme citovanie,
 parafrázovanie – chápem.
Ale v tom citovaní sú určite
  aj nejaké „háčiky“...    Máš na my...
Noo... čo ak          Žiaden problém:
 chcem z citátu niečo      miesto vynechaného textu
vynechať? Alebo n...
upresnenie uvedením kontextu
doplnenie, uvedenie originálu (pri preklade)
vynechanie textu
Joj, a ak v citáte
niečo zdôrazňuješ,
 upozorni na to.
ODKAZY NA ZDROJE

To by sme mali.
Ako teda odkázať
na zdroj priamo  Zhrniem to do troch bodov:
  v texte?     aut...
Meno buď priamo v texte...
               ... alebo v zátvorke.
Takto v prípade,
ak necituješ z originálu,
 ale z interpretácie.
ZOZNAM ZDROJOV

               To závisí od povahy
 Zatiaľ sme v texte práce.   použitých zdrojov.
Ale čo...
ZÁKLADNÁ SCHÉMA
AUTOR: NÁZOV DIELA. + „ako sa k dielu dá dostať“

   kniha    kde, kto, kedy ju vydal
   časopis ...
KNIHY

kniha s jedným autorom
                Krstné mená
                môžeš aj skrá...
ZBORNÍKY
zborník ako celok
štúdia v zborníku
ČASOPISY
   ročník
INTERNETOVÉ ZDROJE
                   V pohode. No uprednostni
               originály, ...
Začni tak ako pri knihe –
           uveď autora a názov článku.
            Doplň to hyperlinkom
A...
Ozaj... a v texte odkazuj na autora
článku, poprípade názov. Nieže tam
 budeš pchať tie dlhé hyperlinky! ;)
Hej. Hlavne si pamätaj:
Uf, konečne mám     ukáž, že si sčítaný, že sa vyznáš.
pocit, že už viem,  No nenechaj sa zd...
Hehe, držím palce.
Spoľahni sa, šéfe ;)  MÁŠ NA TO, KÁMO!
Keby čosi,
  visím na stránke inštitútu...
Teda nie ja, ale táto prezentácia ;)
Prípadne sa obráť na môj Manuál
  na bak...
ĎALŠIE ZDROJE
Disman, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum 2002.
Eco, Umberto: Jak napsat diplom...
That’s all folks!
Mgr. Michal Bočák, PhD.
michal.bocak@gmail.com
 Prešovská univerzita
     2008
bakalarska a diplomova praca - zdroje
bakalarska a diplomova praca - zdroje
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Šablona prezentace pro obhajobu diplomové práce
Next
Upcoming SlideShare
Šablona prezentace pro obhajobu diplomové práce
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

3

Share

bakalarska a diplomova praca - zdroje

Download to read offline

Ako na zdroje v bakalárskej a diplomovej práci (prezentácia)

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

bakalarska a diplomova praca - zdroje

 1. 1. Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií AKO NA ZDROJE V ZÁVEREČNEJ PRÁCI Mgr. Michal Bočák, PhD. Prešovská univerzita, 2008
 2. 2. RÝCHLA ZOZNAMKA Mám napísať záverečnú prácu... neviem presne, čo so zdrojmi, tak sa Mňa už asi poznáte ;) budem pýtať... Ja budem odpovedať...
 3. 3. NAČO RIEŠIŤ ZDROJE Hmm... lebo treba jasne ukázať, kto je autorom použitých myšlienok... Začnem takto: Nechceš predsa, aby sa načo vlastne na teba pozerali ako uvádzať zdroje? na zlodeja...
 4. 4. ČO AK BUDE ZDROJOV PRIVEĽA? Neboj! Základom odbornej práce je vždy ukázať, že sa orientuješ Fajn, ale ty sa štúdiu v odbore, čo zákonite znamená spracovať venuješ dlhšie než ja... Pri mojich prehľad literatúry. Žiaden dobrý výskum znalostiach bude moja práca určite nefunguje vo vákuu, naopak – nadväzuje len hŕbou citátov... na predchádzajúce.
 5. 5. OK. Takže našiel som knihu, v ktorej sa píše o mojej téme... V podstate máš dve možnosti: Ako to dostať do práce? citovať alebo parafrázovať.
 6. 6. Nič ťažké. Pri citovaní uvádzaš text doslovne, pri parafrázovaní ho prerozprávaš vlastnými slovami. Hm, a to je zas čo?
 7. 7. Lebo podstatné nie sú iba slová, No počkať... ale keď už ale aj myšlienky, ktoré preberáš. to bude mojimi slovami, prečo by som mal uvádzať nejaký zdroj?
 8. 8. Aha. No dobre. A ukážeš mi, ako sa cituje a parafrázuje? Jasnačka! Sleduj...
 9. 9. CITÁT Triviálne. Prepíšeš si text a dáš ho do úvodzoviek. Príklad z knihy McNaira:
 10. 10. No to mi je veda! ;) Ale čo ak sa mi páči dlhší text a chcem ho Nie je problém... Ak však odcitovať celý. Nebude blbé dať preberáš viac ako 3-4 celé riadky, tam celý odsek? citát odsaď a daj ho menším písmom. Takto nejako:
 11. 11. PARAFRÁZA Prerozprávaj. Vyjadri základný zmysel textu. To, samozrejme, neznamená, že nemôžeš použiť žiadne slová z originálu... Napríklad odborným termínom sa nevyhneš... A uviesť zdroj nech je automatika!
 12. 12. Takže to máme citovanie, parafrázovanie – chápem. Ale v tom citovaní sú určite aj nejaké „háčiky“... Máš na mysli niečo konkrétne?
 13. 13. Noo... čo ak Žiaden problém: chcem z citátu niečo miesto vynechaného textu vynechať? Alebo naopak – dáš tri bodky v hranatých zátvorkách. niečo doň doplniť... Alebo do tých zátvoriek doplníš svoj komentár. Ukážem ti ako.
 14. 14. upresnenie uvedením kontextu doplnenie, uvedenie originálu (pri preklade) vynechanie textu
 15. 15. Joj, a ak v citáte niečo zdôrazňuješ, upozorni na to.
 16. 16. ODKAZY NA ZDROJE To by sme mali. Ako teda odkázať na zdroj priamo Zhrniem to do troch bodov: v texte? autor – rok – strana.
 17. 17. Meno buď priamo v texte... ... alebo v zátvorke.
 18. 18. Takto v prípade, ak necituješ z originálu, ale z interpretácie.
 19. 19. ZOZNAM ZDROJOV To závisí od povahy Zatiaľ sme v texte práce. použitých zdrojov. Ale čo potom? Ako spíšem, Knihy, zborníky, čo všetko som použil? časopisy, webstránky...
 20. 20. ZÁKLADNÁ SCHÉMA AUTOR: NÁZOV DIELA. + „ako sa k dielu dá dostať“ kniha kde, kto, kedy ju vydal časopis názov, periodicita, konkrétne číslo webstránka adresa, dátum návštevy stránky Ale poporiadku...
 21. 21. KNIHY kniha s jedným autorom Krstné mená môžeš aj skrátiť kniha s viacerými autormi na iniciálky.
 22. 22. ZBORNÍKY zborník ako celok štúdia v zborníku
 23. 23. ČASOPISY ročník
 24. 24. INTERNETOVÉ ZDROJE V pohode. No uprednostni originály, nie odkazy. Taká Wikipedia je síce cool na rýchlu orientáciu, ale ako No a ak mám problém zdroj do záverečnej práce je dosť zohnať knihy, môžem použiť pofidérna. Ani miesto kníh predsa veci z internetu? nepoužívaš brožúry...
 25. 25. Začni tak ako pri knihe – uveď autora a názov článku. Doplň to hyperlinkom A ako vôbec uviesť a dátumom návštevy stránky. internetový zdroj?
 26. 26. Ozaj... a v texte odkazuj na autora článku, poprípade názov. Nieže tam budeš pchať tie dlhé hyperlinky! ;)
 27. 27. Hej. Hlavne si pamätaj: Uf, konečne mám ukáž, že si sčítaný, že sa vyznáš. pocit, že už viem, No nenechaj sa zdrojmi obmedzovať; ako na to. Aleee... píš tvorivo. A nikdy nezabudni je to všetko? uviesť, z čoho si čerpal.
 28. 28. Hehe, držím palce. Spoľahni sa, šéfe ;) MÁŠ NA TO, KÁMO!
 29. 29. Keby čosi, visím na stránke inštitútu... Teda nie ja, ale táto prezentácia ;) Prípadne sa obráť na môj Manuál na bakalárku a diplomovku a ďalšie zdroje...
 30. 30. ĎALŠIE ZDROJE Disman, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum 2002. Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia 1997. Gauntlett, David: Nine Top Tips for Media Students. http://www.theory.org.uk/student-tips.htm Hendl, Jan: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál 2005. Meško, Dušan – Katuščák, Dušan a kol.: Akademická príručka. 2. dopln. vyd. Martin: Osveta 2005. Schultz, Winfried – Scherer, Helmut – Hagen, Lutz – Reifová, Irena – Končelík, Jakub: Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum 2004. Silverman, David: Ako robiť kvalitatívny výskum. Praktická príručka. Bratislava: Ikar 2005. What is Plagiarism? www.sdst.org/shs/library/powerpoint/plagiarism.ppt
 31. 31. That’s all folks! Mgr. Michal Bočák, PhD. michal.bocak@gmail.com Prešovská univerzita 2008
 • djomushkadobroljubov

  Aug. 15, 2015
 • PetraLehotska

  Dec. 12, 2010
 • hugacaga

  Nov. 23, 2010

Ako na zdroje v bakalárskej a diplomovej práci (prezentácia)

Views

Total views

88,284

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

18,412

Actions

Downloads

134

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×