Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
L’aparició de 
l’escriptura cap a 
l’any 3500 aC a 
Mesopotàmia, 
l’actual Iraq, 
marca l’inici de la 
Història i de la 
s...
L’Edat Antiga s’estén des que hi ha 
humans que comencen a escriure, 
fa uns 5.500 anys, fins a la caiguda 
de l’Imperi ro...
De la llarga etapa que hi hagué abans 
de l’Edat Antiga en diem Prehistòria.
I de l’edat que començà després de 
l’Edat Antiga en diem Edat Mitjana.
La primera cultura urbana de la història, 
ja coneixedora de l’escriptura, va ser 
Mesopotàmia, fa més de 5.000 anys.
La cultura 
mesopotà-mica 
es 
localitzava 
a Àsia, al 
nord del 
Golf Pèrsic. 
MESOPOTÀMIA 
Altiplà 
de l’Iran 
Golf Pèrs...
Mesopotàmia 
significa entre 
rius. Aquesta 
civilització 
s’anomena així 
perquè es va 
desenvolupar 
en un territori 
en...
A Mesopotàmia 
es va generalitzar 
l’ús de la roda i 
això va fer 
avançar molt el 
transport i el 
comerç.
Mesopotàmia 
vivia sobretot 
de l’agricultura, 
molt rica 
gràcies a 
l’aprofitament 
dels rius amb la 
construcció de 
ca...
riu 
camps canal 
reg 
pou
CIUTATS DE 
MESOPOTÀMIA BABILÒNIA 
Les ciutats mesopotàmiques tenien 
carrers, places, edificis públics, muralles, 
palaus...
A Mesopotàmia 
manaven els reis. 
La invenció de 
l’escriptura va 
permetre la 
redacció de lleis. 
Una de les lleis va 
s...
La religió era 
politeista, és a dir, 
amb la creença en 
diversos déus. Per 
exemple, Enlil era 
el déu dels vents, i 
Is...
Els ziggurats eren una 
enorme torre 
construïda amb 
maons i tova, amb 
diverses funcions: 
observatori 
astronòmic, lloc...
També fa més de 5.000 anys que es va 
desenvolupar una civilització a Egipte.
La història de 
l’antic Egipte 
també està 
lligada a un 
riu: el Nil.
El riu Nil proporcionava terres fèrtils de 
conreu en una zona desèrtica.
El riu Nil també servia com a mitjà de 
comunicació i de transport de 
mercaderies.
El faraó era senyor de tot 
el regne: la terra i les 
collites eren propietat 
seva, controlava el 
comerç, les pedreres i...
A més, el faraó era considerat un déu.
El faraó havia de mantenir l’ordre, la 
seguretat i la justícia dins del regne. Va 
formar un poderós exèrcit que va 
cons...
Els sacerdots i els alts funcionaris 
formaven una classe privilegiada dins la 
civilització egípcia.
A l’Antic Egipte era important el comerç 
amb les regions veïnes.
Les piràmides són la construcció més 
famosa de l’Antic Egipte.
Es tracta d’unes tombes monumentals 
per als faraons. La idea era contenir 
l'«essència» del faraó per tota 
l'eternitat.
A l’Índia fa més de 4.500 anys hi va 
haver una civilització amb escriptura. Fa 
uns 2.500 anys, la civilització índia arr...
La cultura hittita es va desenvolupar fa 
uns 4.000 anys.
Els hittites van viure a Anatòlia, l’actual 
Turquia. 
HITTITES 
Grècia 
Mar Mediterrani 
Egipte 
Mesopotàmia
La cultura hittita és coneguda perquè va 
ser la descobridora de la tècnica de la 
forja i del treball del ferro.
Els hittites eren molt hàbils en el treball 
de la plata i el bronze.
Fa uns 4.000 anys, la civilització fenícia 
tenia ciutats comercials riques. 
FENICIS 
Egipte 
Arvad 
Mar Mediterrani 
Bib...
Els fenicis van ser els primers grans 
mercaders de l'antiguitat.
Al llarg de les costes mediterrànies, els 
fenicis van fundar diverses colònies. 
Ibusim 
Tharros 
Gadir Panormus 
Kurion ...
De totes les colònies fenícies, Cartago 
va ser la més poderosa i va fer l’Imperi 
Cartaginès. 
Escultura cartaginesa 
Amu...
La cultura minoica es va desenvolupar a 
l’illa de Creta fa més de 3.500 anys.
L’illa de Creta es troba prop d’Egipte, 
dels Hittites i de la Grècia continental. 
Mar Mediterrani CRETA 
Egipte 
Grècia ...
A la Creta de la cultura minoica ja s’hi 
construïen palaus.
Els palaus minoics tenien les parets 
pintades amb frescos alegres i vius.
La gent de la cultura minoica 
també creia en diversos déus, eren 
politeistes. 
Aquesta estàtua és 
coneguda com a 
Deess...
A la Xina els primers escrits són de 
fa més de 3.500 anys. 
Copa de bronze 
(aprox. 1200 aC) 
Destral bronze 
(aprox. 140...
La civilització de la Grècia antiga es 
va crear al voltant de les ciutats i el 
comerç marítim fa uns 3.000 anys.
La cultura grega es va desenvolupar 
a l’actual Grècia, a les illes del mar 
Egeu i a la costa oest d’Anatòlia. 
Mar Medit...
Com a totes les civilitzacions de 
l’Edat Antiga, la majoria dels grecs i 
gregues treballaven a l’agricultura.
A la Grècia 
antiga, 
també tenia 
molta 
importància 
el comerç.
Els treballs més feixucs els feien els 
esclaus i les esclaves.
Les ciutats, 
anomenades 
polis, eren 
independents 
les unes de 
les altres, 
com si fossin 
petits estats. 
Atenes 
Cori...
Les polis s’ajudaven les unes a les altres 
enfront dels pobles estrangers, que 
anomenaven bàrbars.
La democràcia té el seu origen a Atenes 
l’any 507 aC. Això vol dir que no hi 
manava un rei o un emperador sinó que 
la g...
Dins del govern només podien participar 
els homes lliures: els esclaus, els 
estrangers residents i les dones no 
tenien ...
Les seves obres d’art, com per exemple 
els temples i les escultures, encara 
perduren i són un exemple de perfecció 
i be...
Algunes escultures gregues són molt 
famoses. 
La Venus de Milo 
El Discòbol (segle V aC.) 
(segle II aC.)
La gent de l’antiga Grècia explicaven 
l’origen del món a través de mites. 
Deien que els fenòmens naturals eren 
obra de ...
Es considerava que els déus i deesses 
vivien a l’Olimp, el cim més alt de 
Grècia. 
Relleu dels déus Posidó, El mont Olim...
Els antics grecs van construir temples en 
honor dels déus i deesses i van crear els 
Jocs Olímpics per honorar-los. 
Cerà...
El rei macedoni Alexandre el Gran, s. IV 
aC, va conquerir les polis i van deixar de 
ser independents.
Al segle VIII aC. es funda la ciutat de 
Roma al costat del riu Tíber, a la 
península Itàlica. 
Mar Mediterrani 
Grècia 
...
La major part dels romans i romanes 
treballaven al camp.
Els patricis eren rics propietaris de grans 
terres.
Els plebeus eren petits propietaris, 
pagesos o artesans.
Els esclaus eren presoners de guerra o 
fills d’esclaus. No eren lliures ni tenien 
drets. Eren una possessió més.
Durant la República, els romans van 
dominar la península Itàlica (any 275 aC). 
Roma 
Península 
Itàlica
Abans 
d’acabar 
el s. III aC, 
Roma ja 
havia 
conquerit 
més 
territoris. 
Roma 
Cartago 
Hispània
Al segle I 
aC, les 
conquestes 
de l’Imperi 
Romà ja 
tenien una 
gran 
extensió. 
Gàl·lia 
Hispània 
Roma 
Àfrica 
Maced...
Al segle I 
dC, 
l’Imperi 
Romà va 
arribar a 
la seva 
màxima 
expansió 
Gàl·lia 
Hispània 
Roma 
Àfrica 
Macedònia 
Àsia...
Els romans i les romanes eren 
politeistes, creien en molts déus i 
deesses, que eren semblants a les 
divinitats olímpiqu...
A les cases romanes hi havia un petit 
altar per a les divinitats protectores de 
la llar. 
Lar de bronze del segle I 
Alt...
Al principi la religió cristiana no era 
especialment ben vista per les autoritats 
romanes. 
En alguns moments, 
el crist...
Més tard, el cristianisme es va declarar 
legal. Al segle IV dC, es va convertir en la 
religió oficial de l’Imperi Romà. ...
L’arquitectura romana era molt 
avançada. 
Coliseu, amfiteatre de Roma
Els aqüeductes, com aquest de Segòvia, 
transportaven aigua des de la font fins 
a les ciutats.
Els romans feien uns temples molt 
similars als grecs. 
Maison 
Carrée, a 
Nimes
Els teatres romans també eren 
semblants als teatres grecs. 
Teatre 
romà de 
Mèrida
Als circs romans es feien curses de 
cavalls i de carros (bigues o quadrigues).
El fòrum era la plaça principal de la 
ciutat romana. 
Fòrum 
de 
Roma
L’escultura romana va arribar a ser molt 
realista. 
Estàtua del 
primer 
emperador 
romà, 
l’emperador 
Octavià 
August 
...
Fa uns 2.500 anys, a l’est i sud de la 
península Ibèrica hi havia els ibers. 
Gals 
IBERS 
Grecs 
Fenicis 
Celtes Romans ...
Hi havia diverses tribus a la cultura 
ibèrica. A la resta de la península 
habitaven altres civilitzacions. 
Tribus 
ibèr...
Els ibers vivien en poblats emmurallats i 
situats als cims de turons. 
Puig Castellar, poblat ibèric de la tribu dels lai...
Els ibers coneixien l’escriptura, però llurs 
escrits encara no s’han pogut traduir.
L’agricultura i la ramaderia eren les 
principals activitats econòmiques dels 
homes i les dones ibèriques. 
Eines 
ibèriq...
Els ibers i les iberes conreaven sobretot 
cereals (blat, civada i ordi). 
Escultura ibèrica que 
representa una parella 
...
Els ibers també eren artesans i 
comerciants. 
Kalathos, típica ceràmica 
ibèrica en forma de barret 
de copa (s. II aC) 
...
Els ibers dominaven bé la tècnica de la 
siderúrgia. 
Falcata, típica espasa ibèrica
La civilització ibèrica va tenir relacions 
comercials amb la cultura fenícia i amb 
la cultura grega. 
Empúries va ser un...
La Dama d’Elx és l’escultura més 
coneguda feta pels ibers.
Els romans van conquerir la terra dels 
ibers des de finals del segle III aC.
Les nostres terres van passar a formar 
part de la província romana 
Tarraconensis.
Els romans van fundar força ciutats a 
casa nostra. Les vies les comunicaven 
molt bé. 
Bergium 
Tarraco 
Cervaria 
Empori...
El llatí va esdevenir la llengua oficial de 
tot l’Imperi Romà i els ibers i les iberes 
van anar deixant de parlar el seu...
Les mostres arquitectòniques romanes a 
Catalunya són molt nombroses. 
Arc de Berà, arc 
de triomf del 
segle I aC 
Aqüedu...
Per realitzar millor la defensa i 
administració de l'Imperi Romà, 
l’emperador Teodosi el va dividir en 
dues parts a fin...
Mentre que la part oriental va seguir 
mil anys més, l’Imperi Romà 
d’Occident va ser envaït pels pobles 
germànics i es v...
Roma va ser saquejada pels visigots i, 
més tard, pels vàndals. L’Edat Antiga 
acaba l’any 476 dC, quan finalitza 
l’Imper...
L'edat antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà.
L'edat antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
L’edat antiga
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

6

Share

L'edat antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà.

Download to read offline

Explicació senzilla i amb imatges sobre l'Edat Antiga, des de les primeres civilitzacions fins a la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident. Es tracta l'aparició de l'escriptura, Mesopotàmia, Egipte, fenicis i cartaginesos, hittites, l'Índia, la Xina, la cultura minoica, l'antiga Grècia, l'antiga Roma, els ibers, la fi de l'Edat Antiga...

L'edat antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà.

 1. 1. L’aparició de l’escriptura cap a l’any 3500 aC a Mesopotàmia, l’actual Iraq, marca l’inici de la Història i de la seva primera etapa: l’Edat Antiga.
 2. 2. L’Edat Antiga s’estén des que hi ha humans que comencen a escriure, fa uns 5.500 anys, fins a la caiguda de l’Imperi romà, l’any 476 dC.
 3. 3. De la llarga etapa que hi hagué abans de l’Edat Antiga en diem Prehistòria.
 4. 4. I de l’edat que començà després de l’Edat Antiga en diem Edat Mitjana.
 5. 5. La primera cultura urbana de la història, ja coneixedora de l’escriptura, va ser Mesopotàmia, fa més de 5.000 anys.
 6. 6. La cultura mesopotà-mica es localitzava a Àsia, al nord del Golf Pèrsic. MESOPOTÀMIA Altiplà de l’Iran Golf Pèrsic Península d’Aràbia
 7. 7. Mesopotàmia significa entre rius. Aquesta civilització s’anomena així perquè es va desenvolupar en un territori entre dos rius. MESOPOTÀMIA
 8. 8. A Mesopotàmia es va generalitzar l’ús de la roda i això va fer avançar molt el transport i el comerç.
 9. 9. Mesopotàmia vivia sobretot de l’agricultura, molt rica gràcies a l’aprofitament dels rius amb la construcció de canals, recs i dics.
 10. 10. riu camps canal reg pou
 11. 11. CIUTATS DE MESOPOTÀMIA BABILÒNIA Les ciutats mesopotàmiques tenien carrers, places, edificis públics, muralles, palaus i temples.
 12. 12. A Mesopotàmia manaven els reis. La invenció de l’escriptura va permetre la redacció de lleis. Una de les lleis va ser el Codi d’Hammurabi, del segle XVIII aC.
 13. 13. La religió era politeista, és a dir, amb la creença en diversos déus. Per exemple, Enlil era el déu dels vents, i Ishtar, la deessa de la guerra, l’amor i la fecunditat. ISHTAR
 14. 14. Els ziggurats eren una enorme torre construïda amb maons i tova, amb diverses funcions: observatori astronòmic, lloc de culte o centre d’endevinació.
 15. 15. També fa més de 5.000 anys que es va desenvolupar una civilització a Egipte.
 16. 16. La història de l’antic Egipte també està lligada a un riu: el Nil.
 17. 17. El riu Nil proporcionava terres fèrtils de conreu en una zona desèrtica.
 18. 18. El riu Nil també servia com a mitjà de comunicació i de transport de mercaderies.
 19. 19. El faraó era senyor de tot el regne: la terra i les collites eren propietat seva, controlava el comerç, les pedreres i les mines.
 20. 20. A més, el faraó era considerat un déu.
 21. 21. El faraó havia de mantenir l’ordre, la seguretat i la justícia dins del regne. Va formar un poderós exèrcit que va consolidar el domini egipci a la zona.
 22. 22. Els sacerdots i els alts funcionaris formaven una classe privilegiada dins la civilització egípcia.
 23. 23. A l’Antic Egipte era important el comerç amb les regions veïnes.
 24. 24. Les piràmides són la construcció més famosa de l’Antic Egipte.
 25. 25. Es tracta d’unes tombes monumentals per als faraons. La idea era contenir l'«essència» del faraó per tota l'eternitat.
 26. 26. A l’Índia fa més de 4.500 anys hi va haver una civilització amb escriptura. Fa uns 2.500 anys, la civilització índia arribà a la màxima esplendor. Peça de ceràmica (aprox. any 1300 aC) Estàtua de pedra d’un rei (aprox. any 2000 aC)
 27. 27. La cultura hittita es va desenvolupar fa uns 4.000 anys.
 28. 28. Els hittites van viure a Anatòlia, l’actual Turquia. HITTITES Grècia Mar Mediterrani Egipte Mesopotàmia
 29. 29. La cultura hittita és coneguda perquè va ser la descobridora de la tècnica de la forja i del treball del ferro.
 30. 30. Els hittites eren molt hàbils en el treball de la plata i el bronze.
 31. 31. Fa uns 4.000 anys, la civilització fenícia tenia ciutats comercials riques. FENICIS Egipte Arvad Mar Mediterrani Biblos Sidó Tir Hittites
 32. 32. Els fenicis van ser els primers grans mercaders de l'antiguitat.
 33. 33. Al llarg de les costes mediterrànies, els fenicis van fundar diverses colònies. Ibusim Tharros Gadir Panormus Kurion Cartago Leptis Magna Siga
 34. 34. De totes les colònies fenícies, Cartago va ser la més poderosa i va fer l’Imperi Cartaginès. Escultura cartaginesa Amulet cartaginès
 35. 35. La cultura minoica es va desenvolupar a l’illa de Creta fa més de 3.500 anys.
 36. 36. L’illa de Creta es troba prop d’Egipte, dels Hittites i de la Grècia continental. Mar Mediterrani CRETA Egipte Grècia Itàlia Hittites
 37. 37. A la Creta de la cultura minoica ja s’hi construïen palaus.
 38. 38. Els palaus minoics tenien les parets pintades amb frescos alegres i vius.
 39. 39. La gent de la cultura minoica també creia en diversos déus, eren politeistes. Aquesta estàtua és coneguda com a Deessa de les serps i data de l’any 1600 aC.
 40. 40. A la Xina els primers escrits són de fa més de 3.500 anys. Copa de bronze (aprox. 1200 aC) Destral bronze (aprox. 1400 aC)
 41. 41. La civilització de la Grècia antiga es va crear al voltant de les ciutats i el comerç marítim fa uns 3.000 anys.
 42. 42. La cultura grega es va desenvolupar a l’actual Grècia, a les illes del mar Egeu i a la costa oest d’Anatòlia. Mar Mediterrani Egipte GRÈCIA Itàlia Mar Egeu Anatòlia
 43. 43. Com a totes les civilitzacions de l’Edat Antiga, la majoria dels grecs i gregues treballaven a l’agricultura.
 44. 44. A la Grècia antiga, també tenia molta importància el comerç.
 45. 45. Els treballs més feixucs els feien els esclaus i les esclaves.
 46. 46. Les ciutats, anomenades polis, eren independents les unes de les altres, com si fossin petits estats. Atenes Corint Esparta Focea Milet Rodes Algunes de les polis gregues
 47. 47. Les polis s’ajudaven les unes a les altres enfront dels pobles estrangers, que anomenaven bàrbars.
 48. 48. La democràcia té el seu origen a Atenes l’any 507 aC. Això vol dir que no hi manava un rei o un emperador sinó que la gent triava els seus governants.
 49. 49. Dins del govern només podien participar els homes lliures: els esclaus, els estrangers residents i les dones no tenien dret a intervenir en política.
 50. 50. Les seves obres d’art, com per exemple els temples i les escultures, encara perduren i són un exemple de perfecció i bellesa. El Partenó, temple grec a Atenes.
 51. 51. Algunes escultures gregues són molt famoses. La Venus de Milo El Discòbol (segle V aC.) (segle II aC.)
 52. 52. La gent de l’antiga Grècia explicaven l’origen del món a través de mites. Deien que els fenòmens naturals eren obra de diversos déus i deesses. Estàtua que representa el déu Zeus Escultura que representa la deessa Hera
 53. 53. Es considerava que els déus i deesses vivien a l’Olimp, el cim més alt de Grècia. Relleu dels déus Posidó, El mont Olimp Apol·lo i Àrtemis
 54. 54. Els antics grecs van construir temples en honor dels déus i deesses i van crear els Jocs Olímpics per honorar-los. Ceràmica grega on hi ha representats jocs olímpics
 55. 55. El rei macedoni Alexandre el Gran, s. IV aC, va conquerir les polis i van deixar de ser independents.
 56. 56. Al segle VIII aC. es funda la ciutat de Roma al costat del riu Tíber, a la península Itàlica. Mar Mediterrani Grècia ROMA Península Itàlica Riu Tíber
 57. 57. La major part dels romans i romanes treballaven al camp.
 58. 58. Els patricis eren rics propietaris de grans terres.
 59. 59. Els plebeus eren petits propietaris, pagesos o artesans.
 60. 60. Els esclaus eren presoners de guerra o fills d’esclaus. No eren lliures ni tenien drets. Eren una possessió més.
 61. 61. Durant la República, els romans van dominar la península Itàlica (any 275 aC). Roma Península Itàlica
 62. 62. Abans d’acabar el s. III aC, Roma ja havia conquerit més territoris. Roma Cartago Hispània
 63. 63. Al segle I aC, les conquestes de l’Imperi Romà ja tenien una gran extensió. Gàl·lia Hispània Roma Àfrica Macedònia Àsia Síria
 64. 64. Al segle I dC, l’Imperi Romà va arribar a la seva màxima expansió Gàl·lia Hispània Roma Àfrica Macedònia Àsia Síria Egipte Britània
 65. 65. Els romans i les romanes eren politeistes, creien en molts déus i deesses, que eren semblants a les divinitats olímpiques de Grècia. Zeus Júpiter El déu Zeus, dels grecs, i el déu Júpiter, dels romans, és el mateix. Tots dos són déu suprems del cel i déu del llamp
 66. 66. A les cases romanes hi havia un petit altar per a les divinitats protectores de la llar. Lar de bronze del segle I Altar trobat a Pompeia
 67. 67. Al principi la religió cristiana no era especialment ben vista per les autoritats romanes. En alguns moments, el cristianisme fou perseguit per l’Imperi Romà i, fins i tot, castigat amb la pena de mort.
 68. 68. Més tard, el cristianisme es va declarar legal. Al segle IV dC, es va convertir en la religió oficial de l’Imperi Romà. Mosaic romà que representa Jesucrist L’emperador romà Teodosi va prohibir totes les religions menys el cristianisme
 69. 69. L’arquitectura romana era molt avançada. Coliseu, amfiteatre de Roma
 70. 70. Els aqüeductes, com aquest de Segòvia, transportaven aigua des de la font fins a les ciutats.
 71. 71. Els romans feien uns temples molt similars als grecs. Maison Carrée, a Nimes
 72. 72. Els teatres romans també eren semblants als teatres grecs. Teatre romà de Mèrida
 73. 73. Als circs romans es feien curses de cavalls i de carros (bigues o quadrigues).
 74. 74. El fòrum era la plaça principal de la ciutat romana. Fòrum de Roma
 75. 75. L’escultura romana va arribar a ser molt realista. Estàtua del primer emperador romà, l’emperador Octavià August Retrat de matrona de la dinastia Flàvia
 76. 76. Fa uns 2.500 anys, a l’est i sud de la península Ibèrica hi havia els ibers. Gals IBERS Grecs Fenicis Celtes Romans Cartaginesos
 77. 77. Hi havia diverses tribus a la cultura ibèrica. A la resta de la península habitaven altres civilitzacions. Tribus ibèriques
 78. 78. Els ibers vivien en poblats emmurallats i situats als cims de turons. Puig Castellar, poblat ibèric de la tribu dels laietans
 79. 79. Els ibers coneixien l’escriptura, però llurs escrits encara no s’han pogut traduir.
 80. 80. L’agricultura i la ramaderia eren les principals activitats econòmiques dels homes i les dones ibèriques. Eines ibèriques de ferro per treballar al camp
 81. 81. Els ibers i les iberes conreaven sobretot cereals (blat, civada i ordi). Escultura ibèrica que representa una parella de bous (s. III aC)
 82. 82. Els ibers també eren artesans i comerciants. Kalathos, típica ceràmica ibèrica en forma de barret de copa (s. II aC) Moneda ibèrica (s. III aC)
 83. 83. Els ibers dominaven bé la tècnica de la siderúrgia. Falcata, típica espasa ibèrica
 84. 84. La civilització ibèrica va tenir relacions comercials amb la cultura fenícia i amb la cultura grega. Empúries va ser una colònia grega a les nostres terres
 85. 85. La Dama d’Elx és l’escultura més coneguda feta pels ibers.
 86. 86. Els romans van conquerir la terra dels ibers des de finals del segle III aC.
 87. 87. Les nostres terres van passar a formar part de la província romana Tarraconensis.
 88. 88. Els romans van fundar força ciutats a casa nostra. Les vies les comunicaven molt bé. Bergium Tarraco Cervaria Emporiae Gerunda Ausa Barcino Blanda Baetulo Ilerda Dertosa Iesso Egara Iluro Aeso
 89. 89. El llatí va esdevenir la llengua oficial de tot l’Imperi Romà i els ibers i les iberes van anar deixant de parlar el seu idioma. Dibuix de la Tarraco del segle II dC
 90. 90. Les mostres arquitectòniques romanes a Catalunya són molt nombroses. Arc de Berà, arc de triomf del segle I aC Aqüeducte de Tarragona (s. I aC) Amfiteatre de Tarragona (s. I dC)
 91. 91. Per realitzar millor la defensa i administració de l'Imperi Romà, l’emperador Teodosi el va dividir en dues parts a finals del segle IV dC. Imperi Romà d’Occident Imperi Romà d’Orient
 92. 92. Mentre que la part oriental va seguir mil anys més, l’Imperi Romà d’Occident va ser envaït pels pobles germànics i es va fragmentar en petits estats.
 93. 93. Roma va ser saquejada pels visigots i, més tard, pels vàndals. L’Edat Antiga acaba l’any 476 dC, quan finalitza l’Imperi Romà d’Occident.
 • AdrianaConsuegra2

  Sep. 11, 2021
 • crisllob

  May. 4, 2021
 • alitear

  May. 9, 2016
 • mcarmenjuan

  Dec. 6, 2015
 • kattymanresa

  May. 31, 2015
 • butabi

  Apr. 27, 2015

Explicació senzilla i amb imatges sobre l'Edat Antiga, des de les primeres civilitzacions fins a la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident. Es tracta l'aparició de l'escriptura, Mesopotàmia, Egipte, fenicis i cartaginesos, hittites, l'Índia, la Xina, la cultura minoica, l'antiga Grècia, l'antiga Roma, els ibers, la fi de l'Edat Antiga...

Views

Total views

57,952

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7,806

Actions

Downloads

419

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×