Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Úvod do studianových médiíLehký úvod do oboru a do jeho kontextuJosef Šlerka
Co je médiumaneb malá hereze
MédiumMédium je tradičně spojené s myšlenkou pohybu. Je tím, copohybu vůbec umožňuje a zároveň vymezuje jeho konkrétnímožn...
MédiumZe sémiotického pohledu je médium vymezenímmožností reprezentace.Studovat média znamená studovat jejich omezení.
Dva mýty technikyDva mýty techniky: Prométheus a Faust
Filosofie technikyNietzscheMarxHeideggerMcLuhan
Nietzsche„Fundamental innovations: In place of "moral values,"purely naturalistic values. Naturalization of morality. Inpl...
Marx„Buržoazie nemůže existovat, aniž stále vyvolává převraty vevýrobních nástrojích, aniž tedy revolucionuje výrobní vzta...
Marx„První historickým činem je tedy výroba prostředků kuspokojení těchto potřeb, produkce samotnéhomateriálního života, a...
Marx„Druhá věc je, že už sama první uspokojená potřeba,činnost k jejímu uspokojení a nástroj k jejímuuspokojení, k němuž s...
Marx„Třetím vztahem, který tu hned od začátku vstupuje dodějinného vývoje, je skutečnost, že lidé, kteříkaždodenně znovu v...
Marx„Z toho vysvítá, že určitý způsob nebo určitýprůmyslový stupeň je vždy spojen s určitým způsobemsoučinnosti čili s urč...
Heidegger“Všechno funguje. To je na tom právě to děsivé, že tofunguje a že toto fungování vede opět k dalšímufungování a ž...
Heidegger“‘Ge-Stell‘ vidí všecko už jen z hlediska, kolik je čeho,co se dá použít, objednat k tomu a onomu způsobu: ato, k...
McLuhan1. Co ten výtvor zesiluje nebo zvyšuje, umožňuje nebourychluje? Tak se lze ptát na odpadkový koš, malbu,parní válec...
McLuhan2. Jestliže se rozšíří nebo vystupňuje aspekt nějakésituace, zároveň se tím odstraňuje starý stav. Co tentonový org...
McLuhan3. Jaké opakování nebo oživování dřívějších činnostívstupuje zároveň s novou formou do hry? Jaké starší,neužívané p...
McLuhan4. Dovedeme-li tuto novou formu na hranici jejíchmožností (další komplementární činnost), bude sesnažit zvrátit to,...
Studia nových médiípokus o úvod
Kontextobrat od modernity k postmodernitěintenzivním procesem globalizacepřechodem Západu od industrialismu kpostindrusial...
Pragmatická definiceNová jsou tedy taková média, jejichž omezení nejsouještě plně popsána a vyčerpána.
Lev ManovichLanguage of new media
Charakteristika1. Numerical Representation2. Modularity3. Automation4. Variability5. Transcoding
New mediaNew textual experiences: new kinds of genreandtextualform, entertainment, pleasure and patterns ofmedia consumpti...
New mediaNew relationships between subjects (users andconsumers) and media technologies: changes in theuse and reception o...
New mediaNew experiences of the relationship betweenembodiment, identity and community: shifts in thepersonal and social e...
New mediaNew conceptions of the biological body’s relationshipto technological media: challenges to receiveddistinctions b...
The End?... ale kdeže teď to teprve začne
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Některé obecně rozšířené mýty o Facebooku
Next
Upcoming SlideShare
Některé obecně rozšířené mýty o Facebooku
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Úvod do studia nových médií

Download to read offline

Lehký úvod do oboru a do jeho kontextu

Úvod do studia nových médií

 1. 1. Úvod do studianových médiíLehký úvod do oboru a do jeho kontextuJosef Šlerka
 2. 2. Co je médiumaneb malá hereze
 3. 3. MédiumMédium je tradičně spojené s myšlenkou pohybu. Je tím, copohybu vůbec umožňuje a zároveň vymezuje jeho konkrétnímožnosti. Je přitom zcela lhostejno, zda se jedná o fyzickýpohyb zahrnující přemístění předmětu nebo zda mámenamysli pohyb nějaké myšlenky či znaku (takovému pohybuříkáme sémiosis).Právě pohyb znaků a myšlenek je ale tím, co nás v případěanalýzy médií obvykle zajímá.Médium je tedy prostředí, ve kterém se odehrávají konkrétníakty výměny znaků, přemýšlení nebo sémiosis.
 4. 4. MédiumZe sémiotického pohledu je médium vymezenímmožností reprezentace.Studovat média znamená studovat jejich omezení.
 5. 5. Dva mýty technikyDva mýty techniky: Prométheus a Faust
 6. 6. Filosofie technikyNietzscheMarxHeideggerMcLuhan
 7. 7. Nietzsche„Fundamental innovations: In place of "moral values,"purely naturalistic values. Naturalization of morality. Inplace of "sociology," a theory of the forms of domination.In place of "society," the culture complex, as my chiefinterest (as a whole or in its parts). In place of"epistemology," a perspective theory of affects (to whichbelongs a hierarchy of the affects; the affects transfigured;their superior order, their "spirituality"). In place of"metaphysics," and religion, the theory of eternalrecurrence (this as a means of breeding andselection).“ (Nietzsche: Will to power)
 8. 8. Marx„Buržoazie nemůže existovat, aniž stále vyvolává převraty vevýrobních nástrojích, aniž tedy revolucionuje výrobní vztahy, a tím ivšechny společenské vztahy. První podmínkou existence všechdřívějších průmyslových tříd bylo naproti tomu nezměněnézachování starého způsobu výroby. Buržoazní epocha se od všechostatních epoch odlišuje neustálými převraty ve výrobě, ustavičnýmiotřesy všech společenských vztahů, věčnou nejistotou a pohybem.Všechny pevné, zakořeněné vztahy se svým doprovodem starýchctihodných představ a názorů se rozkládají, všechny nově utvořenézastarávají, dřív než mohou zkostnatět. Všechno stavovské austálené valem mizí, všechno posvátné je znesvěcováno a lidé jsounakonec donuceni podívat se na své životní postavení, na svévzájemné vztahy střízlivýma očima.“ (Komunistický manifest)
 9. 9. Marx„První historickým činem je tedy výroba prostředků kuspokojení těchto potřeb, produkce samotnéhomateriálního života, a tento historický čin, základnípodmínkou veškerých dějin, je nutno plnit každý den akaždou hodinu, dnes stejně jako před tisíci a tisíci lety,aby se lidé alespoň udrželi naživu.“
 10. 10. Marx„Druhá věc je, že už sama první uspokojená potřeba,činnost k jejímu uspokojení a nástroj k jejímuuspokojení, k němuž se dospělo, vedou k novýmpotřebám – a toto vytváření nových potřeb je prvníhistorický čin.“
 11. 11. Marx„Třetím vztahem, který tu hned od začátku vstupuje dodějinného vývoje, je skutečnost, že lidé, kteříkaždodenně znovu vytvářejí svůj vlastní život, začínajívytvářet nové lidi, začínají se rozmnožovat – vztahmezi mužem a ženou, rodiči a dětmi, rodina.“
 12. 12. Marx„Z toho vysvítá, že určitý způsob nebo určitýprůmyslový stupeň je vždy spojen s určitým způsobemsoučinnosti čili s určitým společenským stupněm a žesám tento způsob součinnosti je výrobní silou, že namnožství lidem dostupných výrobních sil závisí stavspolečnosti a že tedy dějiny lidstva je nutno studovat azpracovat vždy v souvislosti s dějinami průmyslu asměny.“
 13. 13. Heidegger“Všechno funguje. To je na tom právě to děsivé, že tofunguje a že toto fungování vede opět k dalšímufungování a že technika člověka stále více odpoutáváod Země a vykořeňuje ho…. Máme už jen čistětechnické vztahy. To už není žádná Země, na čemčlověk dnes žije. ”Spoléhat s řešením problému nafilosofii je bezvýchodné, protože “filosofie nebude mocizpůsobit žádnou bezprostřední změnu nynějšího stavusvěta. To neplatí jen o filosofii, nýbrž o všech pouzelidských myšlenkách a touhách. Už jenom nějaký bůhnás může zachránit."
 14. 14. Heidegger“‘Ge-Stell‘ vidí všecko už jen z hlediska, kolik je čeho,co se dá použít, objednat k tomu a onomu způsobu: ato, k čemu se to dá použít, je zase jenom předmětemobjednávky, zase dalšího příkazu, dalšíh dotazu, takžejsou jenom samé takové vztahy.” (KomentářJ.Patočky)
 15. 15. McLuhan1. Co ten výtvor zesiluje nebo zvyšuje, umožňuje nebourychluje? Tak se lze ptát na odpadkový koš, malbu,parní válec nebo zip, stejně jako na Eukleidovy poučkyči fyzikální zákony. Můžeme se ptát na všechna slovanebo fráze všech jazyků.
 16. 16. McLuhan2. Jestliže se rozšíří nebo vystupňuje aspekt nějakésituace, zároveň se tím odstraňuje starý stav. Co tentonový orgán odsune, co díky němu zastarává?
 17. 17. McLuhan3. Jaké opakování nebo oživování dřívějších činnostívstupuje zároveň s novou formou do hry? Jaké starší,neužívané pozadí se aktualizuje a stává součástí novéformy?
 18. 18. McLuhan4. Dovedeme-li tuto novou formu na hranici jejíchmožností (další komplementární činnost), bude sesnažit zvrátit to, co bylo její původní charakteristikou.Jaké možnosti zvratu má nová forma?
 19. 19. Studia nových médiípokus o úvod
 20. 20. Kontextobrat od modernity k postmodernitěintenzivním procesem globalizacepřechodem Západu od industrialismu kpostindrusialismu (informační společnost)rozpad klasických mocenských struktur a nástupnového geopolitckého uspořádáníhistorie kontrakultury a umělecké avantgrady
 21. 21. Pragmatická definiceNová jsou tedy taková média, jejichž omezení nejsouještě plně popsána a vyčerpána.
 22. 22. Lev ManovichLanguage of new media
 23. 23. Charakteristika1. Numerical Representation2. Modularity3. Automation4. Variability5. Transcoding
 24. 24. New mediaNew textual experiences: new kinds of genreandtextualform, entertainment, pleasure and patterns ofmedia consumption (computer games, simulations,special effects cinema).New ways of representing the world: media which, inways that are not always clearly defined, offer newrepresentational possibilities and experiences(immersive virtual environments, screen-basedinteractive multimedia).
 25. 25. New mediaNew relationships between subjects (users andconsumers) and media technologies: changes in theuse and reception of image and communication mediain everyday life and in the meanings that are investedin media technologies.
 26. 26. New mediaNew experiences of the relationship betweenembodiment, identity and community: shifts in thepersonal and social experience of time, space, andplace (on both local and global scales) which haveimplications for the ways in which we experienceourselves and our place in the world.
 27. 27. New mediaNew conceptions of the biological body’s relationshipto technological media: challenges to receiveddistinctions between the human and the artificial,nature and technology, body and (media as)technological prostheses, the real and the virtual.New patterns of organisation and production: widerrealignments and integrations in media culture,industry, economy, access, ownership, control andregulation
 28. 28. The End?... ale kdeže teď to teprve začne
 • KapitanKlos

  Mar. 25, 2013
 • ornyv

  Mar. 17, 2013
 • busho

  Mar. 16, 2013
 • janvlnas

  Mar. 16, 2013
 • AdamRek

  Mar. 16, 2013
 • jhladky

  Mar. 16, 2013

Lehký úvod do oboru a do jeho kontextu

Views

Total views

1,652

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

29

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×