Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
De toekomst van recruitment
9 juni 2010
2
Its your destiny, not ours, that you are pursuing, and the only
person you finally have to please is yourself.
Watts Wac...
3
Inhoud
22 De ring van vuur
33 De W&S markt
44 Flexibele schil
66 Scenario’s voor 2012
11 Macro
55 Online-recruitment
77 ...
2
De ring van vuur
De nieuwe economische orde draait om emotie, niet om geld
“De kern is nu juist dat economie en maatscha...
5
Demografie
6
Globalisering: de eeuw van China?
http://www.china.org.cn/features/guideline/node_1156529.htm
7
Globalisering: Turbulentie in de omgeving
neemt toe
 De toegenomen turbulentie van de omgeving dwingt bedrijven om na t...
8
Turbulentie van de omgeving neemt toe (2)
 China wordt snel het grootste Engels sprekende land ter wereld
 De VS is nu...
9
Industrie: structurele veranderingen 2000 - 2007
De 7 krachten aan het werk
in:
 Toeleveranciers
verpakkingen
 Scheeps...
10
Natuur en milieu, voedsel, energie en materialen
Import ijzererts door China (mln ton)
0
10
20
30
40
50
60
Apr-04
Okt-0...
11
ICT: The singularity is near
ICT als enabler voor
het nieuwe werken
Million
1.000
1
1
1.000
1
Million
1
Billion
1900 19...
12
Automation and Job Disruption
• Tussen 1995 and 2002 verloren de 20 grootste economieën in de wereld 22 miljoen industr...
13
Machtsafstand
0
20
40
60
80
100
VS
Canada
Duitsland
Japan
Frankrijk
Nederland
HongKong
Indonesië
WestAfrika
Rusland
Chi...
3
De W&S markt
15
De cyclus in de sector
A
B
C
D
Markt
groei
A  B
B  C
C  D
D  A
• Tekort aan arbeidskrachten
• Vertrouwen in economi...
16
Trends & Strategieën
Flexibilisering
arbeidsmarkt
Personeels
schaarste
Gevoelig voor
neergang
cyclus
Job-Mobility
neemt...
17
Newsflow
Guerrilla-oorlog onder
wervingbureaus
Het opdrogen van opdrachten leidt in de
branche voor werving & selectie ...
18
Spelersveld W&S
Source: Bloomberg
Toegevoegde
waarde
Salaris
&
beloning
Hogere
fee
Algemeen uitzenden (anders)
Adecco
M...
19
Grootte van de NL W&S markt en de
belangrijkste processen
Wereldwijde Werving en Selectie Markt
Veel kleine spelers
Er ...
20
Peergroup van genoteerde W&S spelers in de
US en UK (Omzet in EUR mln)
BrutomargeBrutomarge
Ebitmarge
Ebitmarge
320
527...
Toegang tot en behouden van talent hoge prioriteit
4
Flexibele schil
23
Flexibele schil
‘In onze visie gaat het verschil tussen flex en vast snel verdwijnen. Uit economische noodzaak zijn
pra...
24
Ronald Coase wint
Nobelprijs in 1991
op basis van boek
uit 1936: The Nature
of the Firm
Organiseren via de ‘Markt’ word...
25
Licht, vlug en precies: transactiekosten
Oliver Williamson (student van Coase) wint Nobelprijs economie in 2009
 Speci...
26
Low
Low
High
High
UniquenessofHuman
Capital
Value to the Organization
Marginal Contribution Over Cost
- Recruit interna...
27
(Z)ZP’ers voorbode netwerkeconomie?
 In de Verenigde staten; de meerderheid van de productie in multimedia in New York...
5
Online recruiting
29
Veranderende type medewerkers
Type medewerker Vandaag Binnen 3 jaar
Regular 85% <50%
Parttime/Flextime 5% 10-20%
Someti...
30
‘‘Times they are a-changin’:Times they are a-changin’: werving en selectie:werving en selectie:
Bron: Kevin Wheeler
Kan...
31
Cindy H. White, een communicatie professor aan
de University of Colorado in Boulder zegt:
 Fysiek contact wordt steeds...
32
Adviezen voor het aantrekken, vinden en recruteren zonderAdviezen voor het aantrekken, vinden en recruteren zonder
fysi...
6
Scenario’s voor 2012
IT giant IBM told Personnel Today that the firm’s global workforce of
399,000 permanent employees c...
34
De nieuwe scenario’s
V-vormig verloop recessie
Impact
mentaliteitsverandering
groot
Impact
mentaliteitsverandering
klei...
35
1: ‘Doorgroeien op platgetreden paden’
Krachtig herstel en kleine mentaliteitsverandering
Het gaat goed met Nederland. ...
36
2: ‘Ondernemend in organische netwerken’
Krachtig herstel en grote mentaliteitsverandering
De vergrijzing wordt langzaa...
37
3: ‘Navigeren naar nieuwe groei’
L-vormig verloop recessie en grote mentaliteitsverandering
2012 is de economische situ...
38
4: ‘De hang naar het vertrouwde’
L-vormig verloop recessie en kleine mentaliteitsverandering
De langdurige recessie laa...
7
Conclusies en stellingen
40
Gegijzeld door de conjunctuur of meester van het lot?
• De crisis laat diepe sporen achter bij de flex-aanbieders en ge...
41
Stellingen
1. Bakas stelt in zijn 'Acht megatrends bepalend voor de toekomst van werk' dat Multinationals zullen
gaan b...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Employer branding = ...
Next
Upcoming SlideShare
Employer branding = ...
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

3

Share

Werving en selectie presentatie kort

Download to read offline

Overzicht van de veranderingen in werving en selectie. Sector ondergaat dramatische veranderingen door veranderingen in de economie, bij werknemers en binnen bedrijven

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Werving en selectie presentatie kort

 1. 1. 1 De toekomst van recruitment 9 juni 2010
 2. 2. 2 Its your destiny, not ours, that you are pursuing, and the only person you finally have to please is yourself. Watts Wacker: The Visionary Handbook
 3. 3. 3 Inhoud 22 De ring van vuur 33 De W&S markt 44 Flexibele schil 66 Scenario’s voor 2012 11 Macro 55 Online-recruitment 77 Conclusies en stellingen
 4. 4. 2 De ring van vuur De nieuwe economische orde draait om emotie, niet om geld “De kern is nu juist dat economie en maatschappij, werk en leven, emotie en ratio allemaal vloeiend in elkaar overlopen; het leven is een groot netwerk geworden waarbij alles met elkaar samenhangt.”
 5. 5. 5 Demografie
 6. 6. 6 Globalisering: de eeuw van China? http://www.china.org.cn/features/guideline/node_1156529.htm
 7. 7. 7 Globalisering: Turbulentie in de omgeving neemt toe  De toegenomen turbulentie van de omgeving dwingt bedrijven om na te denken over hun governance en structuur  Het Nederlandse bedrijfsleven beweegt zich van Ansoff’s fase 3 naar fase 4  Flexibiliteit wordt een steeds belangrijker instrument bij toenemende turbulentie - Flexibele schil belangrijk onderwerp strategische HR
 8. 8. 8 Turbulentie van de omgeving neemt toe (2)  China wordt snel het grootste Engels sprekende land ter wereld  De VS is nu 20ste in de wereldranglijst voor breedband penetratie (Luxemburg heeft de VS net ingehaald)  De snelheid van verandering en de verdubbeling van informatiestromen zorgen er voor dat ongeveer de helft van wat studenten leren in een vier jarige studie achterhaald zal zijn voordat ze het derde jaar van hun studie bereikt hebben  Het Amerikaanse Department of Labor schat in dat de student van vandaag 10-14 banen heeft gehad . . .tegen de tijd dat hij 38 is  De 25% van de Chinese bevolking met het hoogste IQ’s . . . – is groter dan de totale bevolking van Noord Amerika – in India, gaat het om de top 28%  Meer dan 50% van de studenten uit de top US business schools, komen uit Azië  De top 10 meest gewilde banen in 2010 bestonden niet in 2004  We leiden studenten op voor banen die nu nog niet bestaan  75% van al het vermogen in de UK en US is in handen van mensen ouder dan 65 Bron: http://winningbysharing.typepad.com/oaxaca/2007/11/shift-happens.html
 9. 9. 9 Industrie: structurele veranderingen 2000 - 2007 De 7 krachten aan het werk in:  Toeleveranciers verpakkingen  Scheepsbouw  Toeleveranciers Automotive  Trailerbouw  Producenten vloerbedekking  High tech systems  Meubelindustrie  Chemie  Toeleveranciers Bouw
 10. 10. 10 Natuur en milieu, voedsel, energie en materialen Import ijzererts door China (mln ton) 0 10 20 30 40 50 60 Apr-04 Okt-04 Apr-05 Okt-05 Apr-06 Okt-06 Apr-07 Okt-07 Apr-08 Okt-08 Apr-09 Total Bulkcarrier Fleet development (mln DWT) 200 250 300 350 400 450 MillionDWT 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Bron: Bloomberg,Clarkson Research Services Limited ITER
 11. 11. 11 ICT: The singularity is near ICT als enabler voor het nieuwe werken Million 1.000 1 1 1.000 1 Million 1 Billion 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 Evolution of Computer power/cost MIPS per USD 1.000 Brain power equivalent per USD 1.000 of computer Monroe Calculator IBM Tabulator Burroughs Class 16 Zuse-1 ASCC (Mark 1) ENIAC Colossus UNIVAC I IBM 650 IBM 1620 IBM 704 Whirlwind IBM 7090 IBM 1130 DEC PDP-10 CDC 7600 DG Eclipse Apple II Sun-2 IBM PC Burroughs 5000 IBM 7040 IBM 360/75 SDS 920 DG Nova DEC-KL-10 DEC VAX 11/760 Vax 11/750 Sun-3 Commodore 64 Macintosh-128K Mac II Mac IIIX IBM PS/2 90 Gateway-486DX2/66 AT&T Globalyst 600 Power Tower 180e PowerMac 8100/80 Gateway G6-200 Mac G3/266 1995trend 1985 trend 1975 trend 1965 trend Human Monkey Mouse Lizard Spider Nematode Bacterium Manual calculation 24/7
 12. 12. 12 Automation and Job Disruption • Tussen 1995 and 2002 verloren de 20 grootste economieën in de wereld 22 miljoen industriële banen • Dit wordt veroorzaakt door de shift van een productie gebaseerde economie naar een dienstverlenende economy • De VS verloren ongeveer 2 miljoen industriële banen, vooral door China • China verloor 15 miljoen industriële banen, vooral ten gevolge van automatisering (Fortune) • Ondanks het krimpen van de Amerikaanse industriële beroepsbevolking, is de industriële output toegenomen met 50% sinds 1992. (Economist) • “Robots are replacing humans or are greatly enhancing human performance in mining, manufacture, and agriculture. Huge areas of clerical work are also being automated. Standardized repetitive work is being taken over by electronic systems. The key to America's continued prosperity depends on shifting to ever more productive and diverse services. And the good news is jobs here are often better paying and far more interesting than those on we knew on farms and the assembly line.” (Tsvi Bisk) Sources "The Misery of Manufacturing," The Economist. Sept. 27, 2003 "Worrying About Jobs Isn't Productive," Fortune Magazine. Nov. 10, 2003 “The Future of Making a Living,” Tsvi Bisk, 2003
 13. 13. 13 Machtsafstand 0 20 40 60 80 100 VS Canada Duitsland Japan Frankrijk Nederland HongKong Indonesië WestAfrika Rusland China Masculiniteit 0 20 40 60 80 100 VS Canada Duitsland Japan Frankrijk Nederland HongKong Indonesië WestAfrika Rusland China Maatschappelijk-economische attitude
 14. 14. 3 De W&S markt
 15. 15. 15 De cyclus in de sector A B C D Markt groei A  B B  C C  D D  A • Tekort aan arbeidskrachten • Vertrouwen in economie hoog • Vertrouwen in economie daalt • Werkloosheid neemt toe • Hoge(re) werkeloosheid • Weinig temp of perm • Toename in arbeidsmobiliteit • Vertrouwen in economie stijgt • Werkgelegenheid stijgt • Stabilisatie van marges • Omzet heeft prioriteit • Perm doet beter dan temp • Druk op marges, dalende omzet • Multiple compression • Perm lijdt meer dan temp • Verbetering marges, groei omzet • Temp doet beter dan perm • Marges stabiel • Omzet en multiples stabiel Werving en selectie: vroeg in de downturn, laat in de recovery
 16. 16. 16 Trends & Strategieën Flexibilisering arbeidsmarkt Personeels schaarste Gevoelig voor neergang cyclus Job-Mobility neemt toe DereguleringVergrijzing W&S markt EU richtlijnen Investeringen in groei Consolidatie Behoud key employees Om- & bijscholing Uitbreiding niche markten Trends Strategieën
 17. 17. 17 Newsflow Guerrilla-oorlog onder wervingbureaus Het opdrogen van opdrachten leidt in de branche voor werving & selectie tot blinde paniek en onethische praktijken. De helft van de bureaus dreigt te verdwijnen. Trouw 27 augustus 2009 Bedrijven willen flexibele schil vergroten P&O actueel, 04 november 2009 Vacaturesites bedrijven slecht vindbaar Zestig procent van de vacatures van grote bedrijven is niet vindbaar in grote zoekmachines als Google. P&O actueel 23 oktober 2009 Werkloosheid opnieuw gestegen DEN HAAG - De werkloosheid in Nederland is in de periode van augustus tot en met oktober gestegen tot 403.000 personen. Daarmee is de werkloosheid voor het eerst in drie jaar boven de 400.000 uitgekomen. Bron: ANP, 19 november 2009
 18. 18. 18 Spelersveld W&S Source: Bloomberg Toegevoegde waarde Salaris & beloning Hogere fee Algemeen uitzenden (anders) Adecco Manpower Randstad Kelly Vedior Administratief uitzenden (professional) Hays Reed Robert Half Gekwalificeerde Professionele recruitment Harvey Nash OPD Michael Page SThree Robert Walters Mercuri Urval Hudson Executive search Korn Ferry, Egon Zehnder, Spencer Stuart, Whitehead Mann, Russell Reynolds
 19. 19. 19 Grootte van de NL W&S markt en de belangrijkste processen Wereldwijde Werving en Selectie Markt Veel kleine spelers Er zijn ongeveer 2200 werving en selectie bureaus in Nederland waarvan ongeveer 250 bureaus met meer dan 3 consultants Betere grip op kwaliteit van de belangrijkste processen binnen Werving & Selectie:  Functie analyse  Arbeidsmarktanalyse  Selectie  ‘Laten landen’ in de nieuwe organisatie Gevaar dat traditionele werving en selectie markt opnieuw wordt uitgevonden door een nieuwe speler (Ryanair effect)
 20. 20. 20 Peergroup van genoteerde W&S spelers in de US en UK (Omzet in EUR mln) BrutomargeBrutomarge Ebitmarge Ebitmarge 320 527 226206 118 11 42 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 5% 10% 15% 20% 457 728 286 13 50 304 148 0% 20% 40% 60% 80% 0% 5% 10% 15% 20% sThree Michael Page International Korn/Ferry international Heidrick & Struggles International Robert Walters Beljon+Westerterp GITP  Tarieven van de Werving en Selectie branche staan onder druk Kleinere spelers in locale markten (local intimacy) zullen niet gauw concurrentie krijgen van grote spelers met een internationaal netwerk Belang van focus op de kandidaat leidt tot een ander business model Behoefte aan onderscheidend vermogen wordt belangrijker voor W&S bureaus: mond op mond reclame speelt een belangrijke rol 2007 2006
 21. 21. Toegang tot en behouden van talent hoge prioriteit
 22. 22. 4 Flexibele schil
 23. 23. 23 Flexibele schil ‘In onze visie gaat het verschil tussen flex en vast snel verdwijnen. Uit economische noodzaak zijn praktisch alle organisaties zich aan het beraden welke kernactiviteiten het nu echt om draait en hoe ze deze zo klein en slagvaardig mogelijk kunnen krijgen. Projectmatig werken met externen (bureaus of zzp’ers) zal naar onze mening een snelle vlucht nemen.. Wij verwachten dat we naar 25 % zzp’ers toegroeien (als percentage van de beroepsbevolking. Niemand weet exact in welk tempo, doch dat het gaat gebeuren staat voor de OAWS als een paal boven water. De 25 % van de beroepsbevolking die als zzp’ers aan de slag gaan, zijn de beter gekwalificeerden. Vanwege de beperkte beschikbaarheid in de arbeidsmarkt van de juist gekwalificeerden zal de toename van projectmatig werken eveneens in een stroomversnelling brengen”. Rob Bruins, voorzitter van de OAWS Uitzenden en detacheren (% ?) Payrolling (% ?) ZZP’ers (% ?) Externe flexibele schil Interne flexibele schil Kern
 24. 24. 24 Ronald Coase wint Nobelprijs in 1991 op basis van boek uit 1936: The Nature of the Firm Organiseren via de ‘Markt’ wordt belangrijker The Future of Work van Thomas W. Malone, 2004 HoogLaagHoogHoogMarkt MediumMediumMediumHoogDemocratie MediumMediumMediumMediumLosse hiërarchie LaagHoogLaagLaagGecentraliseerd hiërarchie Autonomie, motivatie en creativiteit Vermogen om conflicten op te lossen Mate van individualisering en vermogen om veel denkkracht gelijktijding te gebruiken Communicatie-kostenBesluitingvormings- structuur Markt vs. HiërarchieMarkt vs. Hiërarchie
 25. 25. 25 Licht, vlug en precies: transactiekosten Oliver Williamson (student van Coase) wint Nobelprijs economie in 2009  Specialisatie in transactiekosten economie  (…) Williamson holds that entrepreneurs will tend to choose the form of organization — a loose network of small firms, trading in the open market; a franchise network, alliance, or joint-venture; or a large, vertically integrated firm — that best fits the circumstances ‘Ex ante’ transactiekosten ‘Ex post’ transactiekosten Het belang van transactiekosten: De rol van ZZP’ers en Internet in het terugdringen van transactiekosten  zoeken business partners, klanten  interactie, informatie, advies  gesprekken, onderhandelen  offertes, contracten maken  overeenkomst  coördineren, monitoren, borgen  controleren, registreren  rapporteren  ruziën, procederen  relaties beëindigen Overeenkomst
 26. 26. 26 Low Low High High UniquenessofHuman Capital Value to the Organization Marginal Contribution Over Cost - Recruit internally -Develop broadly - Practice selective external recruiting - Use contingent staff - Hire on retainer - Outsource - Outsource - Develop relationships - Build communities - Promote from within Workforce Planning ConsiderationsWorkforce Planning Considerations
 27. 27. 27 (Z)ZP’ers voorbode netwerkeconomie?  In de Verenigde staten; de meerderheid van de productie in multimedia in New York wordt verricht door freelancers  15-30% van de technologie en IT professionals in Silicon Valley is een freelancer  Hoger opgeleide professional is ZP’er (Zelfstandige Professional) Bron: Kwakman, 2007 * Percentage telt op tot meer dan 100% omdat 1 ZZP’er meerdere opdrachten kan hebben ** Coach 31.4% en trainer 21.9% ** * companies employees companies employees % Ics actual no of ICs IT consulting x x 16075 143780 8.9% 12796 Research 295 31305 2110 29590 Legal advice 2825 16730 3230 26080 3.9% 1017 Fiscal and financial advice 3180 35998 6395 58370 8.6% 5020 Market opinion related research 2040 7290 2885 10485 Organisational and economic advice 9965 22740 29690 65455 28.4% 1865 Advertising 6250 16220 11130 27190 9.9% 2692 Technical design and consulting 9400 63950 16475 93075 7% 6515 Employee testing & selection (HR) x x 2210 9300 8.6% 800 Employee health advice x x 1015 14215 Education and training (trainer/coach) 3610 12460 10515 30360 52.3% 15878 Secondment of higher educated employees 640 69790 4215 97450 27.4% 2670 Total 38295 276788 105940 605350 % growth 277 219 Type of professional service 1995 2005 IC 2007
 28. 28. 5 Online recruiting
 29. 29. 29 Veranderende type medewerkers Type medewerker Vandaag Binnen 3 jaar Regular 85% <50% Parttime/Flextime 5% 10-20% Sometime 0% 5% Contractor 5-10% 15-20% Consultant 5% 10% Andere types Insourced 5% >20% Bron: Kevin Weeler, 2009
 30. 30. 30 ‘‘Times they are a-changin’:Times they are a-changin’: werving en selectie:werving en selectie: Bron: Kevin Wheeler KandidaatKandidaat 19991999  Leest over het bedrijf waarin hij/zij geïnteresseerd is in krant/brochure  Vraagt vriend/buurman/collega  Stuurt CV per post  Leest over het bedrijf waarin hij/zij geïnteresseerd is in krant/brochure  Vraagt vriend/buurman/collega  Stuurt CV per post RecruiterRecruiter  Belt kandidaat  Eerste intake per telefoon  Zet face-to-face interview op  Belt met kandidaat voor status update/discussie  Maakt afspraak met kandidaat om een job offer te doen  Stuurt formele aanbieding per post  Belt kandidaat  Eerste intake per telefoon  Zet face-to-face interview op  Belt met kandidaat voor status update/discussie  Maakt afspraak met kandidaat om een job offer te doen  Stuurt formele aanbieding per post KandidaatKandidaat 20092009  Ziet on-line vacature/leest career website  VM/IM/Gesprek met recruiter/andere werknemer  Presenteert zich op video CV  Zoekt on-line naar beoordelingen over het bedrijf  Ziet on-line vacature/leest career website  VM/IM/Gesprek met recruiter/andere werknemer  Presenteert zich op video CV  Zoekt on-line naar beoordelingen over het bedrijf RecruiterRecruiter  Email/IM kandidaat  Online/interview per telefoon  Video interview  Online screening/assessment  Email met kandidaat voor status/updates  Email job-offer naar de kandidaat  Email/IM kandidaat  Online/interview per telefoon  Video interview  Online screening/assessment  Email met kandidaat voor status/updates  Email job-offer naar de kandidaat
 31. 31. 31 Cindy H. White, een communicatie professor aan de University of Colorado in Boulder zegt:  Fysiek contact wordt steeds meer vervangen door cognitieve en kennis-gebaseerde relaties  In plaats van het delen van een gemeenschappelijke werkruimte, delen mensen steeds meer gedachten, ideëen en gevoelens Virtual is Just Beginning!Virtual is Just Beginning!
 32. 32. 32 Adviezen voor het aantrekken, vinden en recruteren zonderAdviezen voor het aantrekken, vinden en recruteren zonder fysieke aanwezigheidfysieke aanwezigheid • Bouw interactieve cariere sites • Gebruik social networks voor het vinden en screenen • Voorzien van informatie door video/audio/text • Maak video CV’s en interview instrumenten • Gebruik online screening/assessment • Communiceer via social networks/CRM
 33. 33. 6 Scenario’s voor 2012 IT giant IBM told Personnel Today that the firm’s global workforce of 399,000 permanent employees could reduce to 100,000 by 2017, the date by which the firm is due to complete its HR transformation programme. Tim Ringo, head of IBM Human Capital Management, the consultancy arm of the IT conglomerate, said the firm would re-hire the workers as contractors for specific projects as and when necessary, a concept dubbed ‘crowd sourcing’. Shell is al 15 jaar bezig met het inkrimpen van de vaste kern
 34. 34. 34 De nieuwe scenario’s V-vormig verloop recessie Impact mentaliteitsverandering groot Impact mentaliteitsverandering klein L-vormig verloop recessie Wereldbeeld 1 ‘Doorgroeien op platgetreden paden’ Wereldbeeld 2 ‘Ondernemend in organische netwerken’’ Wereldbeeld 3 ‘‘Navigeren naar nieuwe groei’ Wereldbeeld 4 ‘‘De hang naar het vertrouwde’
 35. 35. 35 1: ‘Doorgroeien op platgetreden paden’ Krachtig herstel en kleine mentaliteitsverandering Het gaat goed met Nederland. Door krachtig economisch herstel in 2010 hebben we de crisis al 2 jaar achter ons gelaten en draait de economie op volle toeren  Forse schaarste op de arbeidsmarkt, meer dan we ooit gezien hebben  Organisaties vertrekken uit Nederland om zich te vestigen, daar waar ze wel de benodigde arbeidskrachten kunnen krijgen  Er ontstaan vooral grote tekorten in ‘kwetsbare’ sectoren als onderwijs en zorg  Maar ook de technische sector heeft te kampen met een groot tekort aan jonge werknemers  De kandidaat heeft het in deze wereld voor het zeggen, het aantal ZZP-ers neemt toe Successpelers  Wehkamp – Spelers met een breed aanbod én een duidelijke functionele meerwaarde voor de inlener zullen succesvol zijn. Bijvoorbeeld on-line bestellen en binnen 24uur in huis  Marlies Dekkers – Door de krapte is er behoefte en ruimte voor specialisten die zich onderscheiden door de hoge mate van loyaliteit en klantbinding. Dit doen deze partijen door slim in te spelen op emotie en de gevoeligheid voor status en positie. Emotionele binding op niches Wie overleven niet…  Flexspelers met een slecht online kanaal en Flexspelers die zich niet openstellen voor buitenlandse kandidaten zullen het niet redden
 36. 36. 36 2: ‘Ondernemend in organische netwerken’ Krachtig herstel en grote mentaliteitsverandering De vergrijzing wordt langzaamaan voelbaar, en er is een snel toenemende krapte op de arbeidsmarkt  Mensen willen hun werk op een andere manier organiseren  Werk en privé lopen steeds vaker door elkaar heen, werken kan bovendien overal  De link met maatschappelijk betrokken werk wordt groter, werknemers willen iets kunnen toevoegen  De flexibiliteit van de arbeidsmarkt is snel toegenomen. Veel organisaties die de crisis hebben overleefd zijn gereorganiseerd en bestaan inmiddels uit een relatief kleine, vaste kern met een grote flexibele schil  Selectie vindt plaats op talent- en waardepotentieel. Niet meer op kennis en ervaring (het ‘oude CV denken’)  Het wordt dan ook belangrijk om waarden van en voor de kandidaat en organisaties te kunnen herkennen Successpelers  Albert Cuyp markt – Deze flexpartij heeft sterke kennis van de lokale markt. Het betreft een netwerk organisatie  Net-a-porter – Partij die zich onderscheid door het geven van combinatie suggesties. Bij een flexspeler zijn dit: competenties, waarden, visie, kennis, ervaring en referenties Wie overleven niet…  De massaspelers die het nog steeds moeten hebben van het ‘doorspelen van CV’s
 37. 37. 37 3: ‘Navigeren naar nieuwe groei’ L-vormig verloop recessie en grote mentaliteitsverandering 2012 is de economische situatie niet veel beter dan eind 2009  Vooral grote organisaties hebben last van hun beperkte aanpassingsvermogen aan de nieuwe marktomstandigheden en aan de wens van veel werknemers om flexibel en zelfstandig te kunnen werken  De moeilijke economische situatie maakt dat er veel bedrijven hard moeten vechten voor hun bestaan. De prijsconcurrentie is heel erg hevig  In deze wereld is dan ook alleen plaats voor spelers die hun klanten echt iets onderscheidends en relevants te bieden hebben  Lange carrières bij één en dezelfde werkgever komen dan ook nog maar zelden voor. Het aantal ZZP’ers is dan ook sterk toegenomen  De werkloosheid is groot, zeker onder de jongeren. Om de tijd tussen twee banen op te vullen gaan mensen vaker opnieuw een studie doen of cursus volgen Successpelers:  Suit Supply – In deze wereld overleven spelers die net als Suit Supply de emotie van exclusiviteit kunnen verbinden aan massaproductie (mass customization) en hun eigen distributie (on- en offline) organiseren  Kleding op Ebay – Openbare marktplaats online voor (2e hands?) arbeid met heel lage bemiddelingskosten. Een variant hierop is het een gesloten model waarmee bedrijven onderling hun personeel kunnen detacheren
 38. 38. 38 4: ‘De hang naar het vertrouwde’ L-vormig verloop recessie en kleine mentaliteitsverandering De langdurige recessie laat in deze wereld flinke sporen na  Arbeidsintensieve processen worden ge-outsourced en de maakindustrie verdwijnt bijna helemaal uit Nederland  Werkloosheid is een groot probleem, vooral onder jongeren  Stakingen en demonstraties zijn aan de orde van de dag  Flexibele arbeid wordt gezien als manier om kosten te besparen maar is geen doel op zich  Het aantal ZZP’ers is lager dan een tijd geleden  Door het tekort aan arbeidsplaatsen is de macht verschoven naar de werkgevers  Vooral de sectoren met relatief grote baanzekerheid in recessietijd zoals onderwijs en zorg hebben genoeg aanwas van nieuw personeel Successpelers: Over het algemeen zullen flexspelers het erg moeilijk hebben in deze wereld. De behoefte aan flexibel personeel is beperkt en de prijzen staan erg onder druk  Marktplaats – Payrollers en uitzenders die heel snel kunnen schakelen en op dagelijkse basis arbeid kunnen in- en verhuren zullen in dit wereldbeeld overleven  Zeeman – Ook biedt deze wereld ruimte voor een ‘discount leverancier’ met een zeer basic en wisselend aanbod van laag opgeleid personeel die als oproepkrachten voor van alles kunnen worden ingezet Wie overleven niet…  Nichespelers die tegen een relatief hoge marge bemiddelen in specifieke markten zullen het moeilijk krijgen. Nederland zit in zwaar weer en alle pijlen zijn gericht op het besparen van kosten
 39. 39. 7 Conclusies en stellingen
 40. 40. 40 Gegijzeld door de conjunctuur of meester van het lot? • De crisis laat diepe sporen achter bij de flex-aanbieders en geeft aanleiding tot strategieën m.b.t. herpositionering na de recessie • Economisch herstel blijft cruciaal voor het herstel van de Werving en Selectie bedrijven • Bedrijven richten zich meer en meer op kernactiviteiten en zijn van plan de flexibele schil te vergroten • De ‘verwende’ Generatie Y past haar eisen aan de realiteit van vandaag de dag • De Generatie Z (Einstein) zal ook in periode van economische groei geen voorkeur hebben voor een vaste baan bij een grote organisatie • Mogelijk zullen bedrijven na de recessie weer overgaan tot het in vaste dienst nemen van schaarse werknemers • Video presentatie van inleners en kandidaten wordt steeds belangrijker en on-line wordt voor W&S bedrijven cruciaal • Het aantal ZZP’ers zal op termijn trendmatig toenemen en ZP’ers zullen de aanjagers zijn van de netwerkeconomie • De Nederlandse cultuur sluit goed aan bij de cultuur die gewenst is in een netwerkeconomie
 41. 41. 41 Stellingen 1. Bakas stelt in zijn 'Acht megatrends bepalend voor de toekomst van werk' dat Multinationals zullen gaan besparen op innovatie en creativiteit en start-ups de innovatieve taak van gevestigde bedrijven zullen overnemen. Multinationals zullen de geldkraan dichtdraaien en globalisering zal omslaan in 'slowbalisering'. Deze trend is ook zichtbaar binnen de Recruitment industrie. Welke factoren bepalen het gebrek aan innovatie binnen onze branche? Wat is nodig om innovatieslag te vergroten? 2. Aan outplacement/reintegratie wordt substantieel meer geld uitgegeven dan aan werving en recruitment. Bedrijven investeren makkelijker en veel meer in afscheid van mensen dan in het aantrekken van mensen. Rubbish in = rubbish out. Recruitment is een vakgebied dat door prijserosie steeds meer onder druk komt te staan. Stelling: Recruitment verliest steeds meer aan waarde en autoriteit binnen organisaties 3. Naast de traditionele groepen van werkgevers en werknemers ontstaat een derde, krachtige groep: de zelfstandig professional/zzp-er. Grote organisaties zullen niet langer de beste en slimste mensen aantrekken. Deze trend heeft grote gevolgen voor onze Recuitment branche. Hoe zie jij dit en welke kansen biedt deze verschuiving volgens jou? 4. De recessie en verandering van de mentaliteit over werken. Gaat de generatie Z het ook anders doen tijden van tegenspoed?
 • suddenlysuus

  Feb. 8, 2013
 • cvanruijven

  Apr. 29, 2012
 • Hjalmar1603

  Dec. 6, 2011

Overzicht van de veranderingen in werving en selectie. Sector ondergaat dramatische veranderingen door veranderingen in de economie, bij werknemers en binnen bedrijven

Views

Total views

3,857

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

138

Actions

Downloads

76

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×