Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SOCIĀLO MEDIJU KOMUNIKĀCIJATo loma un izmantojums sabiedriskajās attiecībās,       reklāmā un mārketingā
LAURA LASMANEDigitālo projektu vadītājaCLICK | Hill+Knowlton StrategiesMaģistra grāds Komunikācijas zinātnē (2010)
SATURS• Kas ir sociālie mediji?• Kas lieto sociālos tīklus?• Kāpēc uzņēmumiem būtu jābūt sociālajos tīklos?• Kā uzsākt kom...
KAS IR SOCIĀLIE MEDIJI?
KĀDI IR IERASTIE MEDIJI?
KAS IR SOCIĀLIE MEDIJI?• Viens no efektīvākajiem komunikācijas instrumentiem.• Ietekmīgākais un populārākais interneta res...
KAS IR SOCIĀLIE MEDIJI?Informācijas izplatīšanās pirms sociālajiem tīkliem
KAS IR SOCIĀLIE MEDIJI?Informācijasizplatīšanās arsociālajiem tīkliem
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
KĀPĒC UZŅĒMUMIEM?
1. Sociālie mediji ir ietekmīgākaisun    populārākais internetaresurss
1. Sociālie mediji ir ietekmīgākaisun    populārākais internetaresurss
2. Sociālie mediji ir lētāki
3. Sociālie mediji ir ilgtermiņa   ieguldījums uzņēmuma tēlā
4. Sociālos medijus jau izmanto   konkurenti
5. ...kā arī uzņēmuma esošie un   topošie klienti
6. ...un viņi par uzņēmumiem runā,    ietekmējot to tēlu
7. Sociālie mediji piedāvā dažādus   vēstījuma nodošanas veidus
8. Sociālie mediji palīdz nodrošināt   klientu servisu
9. Sociālie mediji ir efektīvs   instruments krīzeskomunikācijā
10. Sociālo mediju sekotāji izvēlaskļūt  par zīmolu klientiem, iesakatos*June 30, 2011 // Mashable
11. Uzņēmumu sekotāji var palīdzēt    izprast uzņēmuma klientus
KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU?        Vai jāraksta        katru dienu? Twitter vai          Ar ko Fac...
KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU?1. JĀIZVIRZA MĒRĶI •  Atbildēt uz cilvēku komentāriem, jautājumiem? •  Iesaistīties diskusijā? ...
KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU?2. JĀNOSAKA UN JĀIEPAZĪST MĒRĶAUDITORIJA •  Kas ir jūsu auditorija? •  Kas viņiem patīk/nepatīk...
KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU?3. JĀIZVEIDO KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJA UN PLĀNS •  Par kādām tēmām tiks ziņots? •  Cik bieži tik...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’1. KONTU SATURS • Dažādība gan saturā, gan formātos un informācijas nodošanas  veidos; • Izvai...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’2. KOMUNIKĀCIJAS BIEŽUMS • Komunikācijai ir jābūt regulārai  neatkarībā no biežuma; • Mērķis i...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT • Katram kanālam ir savi specifiskie  laiki, kad tie pulcē visv...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’4. KOMUNIKĀCIJAS TONIS • Valodai jābūt labi  izkoptai, pareizai; • Tonis – draudzīgs, atvērts,...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’5. KĀ REAĢĒT UZKRITIKU, SŪDZĪBĀM? • Ja nav izteikta konkrēta  problēma – vēstījumu  vislabāk ...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’6. KĀ VEICINĀT AUDITORIJASIESAISTI? • Jāpublicē tas saturs, kas viņus  interesē visvairāk (pāri...
KĀ NOVĒRTĒT SASNIEGTO?
KĀ NOVĒRTĒT SASNIEGTO?
KĀ NOVĒRTĒT SASNIEGTO?BŪTISKI RĀDĪTĀJI •  Komentāru skaits; •  “Share”, “Man patīk”, “Ieteikt”, “Like” un “RT” skaits;...
JAUTĀJUMI?
PRAKTISKAIS UZDEVUMS3 LABI UN 3 SLIKTI PIEMĒRI ZĪMOLU KOMUNIKĀCIJAI      SOCIĀLAJOS TĪKLOS LATVIJĀ •  Kādi kanāli i...
PALDIES!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
The Social Customer
Next

Share

Sociālie mediji un to izmantojums sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mārketingā

Šī prezentācija ir no manas vieslekcijas pie LU SZF Komunikācijas zinātnes 2. kursa studentiem. To pavadīja krietni plašāks stāstījums - slaidi ir tikai ieskatam un struktūrai, atspoguļojot galvenās pamatnostādnes.

Sociālie mediji un to izmantojums sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mārketingā

 1. 1. SOCIĀLO MEDIJU KOMUNIKĀCIJATo loma un izmantojums sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mārketingā
 2. 2. LAURA LASMANEDigitālo projektu vadītājaCLICK | Hill+Knowlton StrategiesMaģistra grāds Komunikācijas zinātnē (2010)
 3. 3. SATURS• Kas ir sociālie mediji?• Kas lieto sociālos tīklus?• Kāpēc uzņēmumiem būtu jābūt sociālajos tīklos?• Kā uzsākt komunikāciju sociālajos tīklos?• Ko drīkst un ko nedrīkst jeb „sociālo mediju etiķete‟• Kā novērtēt sasniegto?• Q&A• Praktiskais uzdevums
 4. 4. KAS IR SOCIĀLIE MEDIJI?
 5. 5. KĀDI IR IERASTIE MEDIJI?
 6. 6. KAS IR SOCIĀLIE MEDIJI?• Viens no efektīvākajiem komunikācijas instrumentiem.• Ietekmīgākais un populārākais interneta resurss.• Ērtākais veids, kā efektīvi dalīties ar informāciju, viedokļiem, faktiem, kā arī sasniegt savu mērķauditoriju.• Neatņemama ikdienas sastāvdaļa lielākajai daļai sociāli aktīvo iedzīvotāju.• Veids, kā pārvarēt fiziskās barjeras starp cilvēkiem un veicināt to mijiedarbību.• Mūsdienu mediji, kas pārspēj gan ietekmē, gan popularitātē tradicionālos medijus – radio, TV un presi.
 7. 7. KAS IR SOCIĀLIE MEDIJI?Informācijas izplatīšanās pirms sociālajiem tīkliem
 8. 8. KAS IR SOCIĀLIE MEDIJI?Informācijasizplatīšanās arsociālajiem tīkliem
 9. 9. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
 10. 10. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
 11. 11. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
 12. 12. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
 13. 13. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
 14. 14. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
 15. 15. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
 16. 16. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
 17. 17. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
 18. 18. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOSTĪKLUS?
 19. 19. KĀPĒC UZŅĒMUMIEM?
 20. 20. 1. Sociālie mediji ir ietekmīgākaisun populārākais internetaresurss
 21. 21. 1. Sociālie mediji ir ietekmīgākaisun populārākais internetaresurss
 22. 22. 2. Sociālie mediji ir lētāki
 23. 23. 3. Sociālie mediji ir ilgtermiņa ieguldījums uzņēmuma tēlā
 24. 24. 4. Sociālos medijus jau izmanto konkurenti
 25. 25. 5. ...kā arī uzņēmuma esošie un topošie klienti
 26. 26. 6. ...un viņi par uzņēmumiem runā, ietekmējot to tēlu
 27. 27. 7. Sociālie mediji piedāvā dažādus vēstījuma nodošanas veidus
 28. 28. 8. Sociālie mediji palīdz nodrošināt klientu servisu
 29. 29. 9. Sociālie mediji ir efektīvs instruments krīzeskomunikācijā
 30. 30. 10. Sociālo mediju sekotāji izvēlaskļūt par zīmolu klientiem, iesakatos*June 30, 2011 // Mashable
 31. 31. 11. Uzņēmumu sekotāji var palīdzēt izprast uzņēmuma klientus
 32. 32. KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU? Vai jāraksta katru dienu? Twitter vai Ar ko Facebook? komunicēt? Cik tas Ko drīkst un maksā? ko nedrīkst?
 33. 33. KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU?1. JĀIZVIRZA MĒRĶI • Atbildēt uz cilvēku komentāriem, jautājumiem? • Iesaistīties diskusijā? • Piesaistīt jaunus klientus? • Popularizēt uzņēmumu? • Mainīt viedokļus?
 34. 34. KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU?2. JĀNOSAKA UN JĀIEPAZĪST MĒRĶAUDITORIJA • Kas ir jūsu auditorija? • Kas viņiem patīk/nepatīk? • Kā viņi iesaistās komunikācijā? • Kāds saturs viņiem patīk? • Kādās diskusijās viņi iesaistās?
 35. 35. KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU?3. JĀIZVEIDO KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJA UN PLĀNS • Par kādām tēmām tiks ziņots? • Cik bieži tiks komunicēts? • Kā notiks saziņa ar sekotājiem u.c. sociālo tīklu lietotājiem? • Kā tiks nodrošināta klātbūtne? • Kā rīkosities krīzes situācijās? • Kā tiks vērtēta atdeve, auditorijas iesaiste? • …
 36. 36. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
 37. 37. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’1. KONTU SATURS • Dažādība gan saturā, gan formātos un informācijas nodošanas veidos; • Izvairīties no pašslavinošas komunikācijas.
 38. 38. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’2. KOMUNIKĀCIJAS BIEŽUMS • Komunikācijai ir jābūt regulārai neatkarībā no biežuma; • Mērķis ir nepārsātināt sekotāju ziņu plūsmu ar pārlieku daudz ziņām; • Komunikācijas biežumam jābūt atbilstošam kanālam un auditorijas, kā arī paša satura specifikai; • Būtiski – jāspēj ātri un operatīvi atbildēt uz jautājumiem u.c.
 39. 39. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT • Katram kanālam ir savi specifiskie laiki, kad tie pulcē visvairāk auditorijas; • Nepieciešams ziņu vienmērīgs sadalījums pa dienām un nedēļas griezumā; • Regularitāte pieradina auditoriju pie šo ziņu saņemšanas.
 40. 40. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT
 41. 41. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’4. KOMUNIKĀCIJAS TONIS • Valodai jābūt labi izkoptai, pareizai; • Tonis – draudzīgs, atvērts, uz sarunu aicinošs; • Uzrunas forma – ieturam neitralitāti, tikai nepieciešamības gadījumā to izmantojam.
 42. 42. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’5. KĀ REAĢĒT UZKRITIKU, SŪDZĪBĀM? • Ja nav izteikta konkrēta problēma – vēstījumu vislabāk ir ignorēt, nemudinot tālāku negatīvu viedokļu apmaiņu. • Ja ir konstatējama problēma – jācenšas tā pēc iespējas ātrāk atrisināt, jāatvainojas attiecīgajam cilvēkam.
 43. 43. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’6. KĀ VEICINĀT AUDITORIJASIESAISTI? • Jāpublicē tas saturs, kas viņus interesē visvairāk (pāris nedēļu darbība un veiktie novērojumi pateiks priekšā); • Daudz bilžu un galeriju, video saturs – ievērojami lielāka auditorijas iesaiste; • Aiciniet uz diskusiju un izteikt viedokļus, komentārus.
 44. 44. KĀ NOVĒRTĒT SASNIEGTO?
 45. 45. KĀ NOVĒRTĒT SASNIEGTO?
 46. 46. KĀ NOVĒRTĒT SASNIEGTO?BŪTISKI RĀDĪTĀJI • Komentāru skaits; • “Share”, “Man patīk”, “Ieteikt”, “Like” un “RT” skaits; • Klikšķu skaits uz saiti; • Sekotāju skaits.
 47. 47. JAUTĀJUMI?
 48. 48. PRAKTISKAIS UZDEVUMS3 LABI UN 3 SLIKTI PIEMĒRI ZĪMOLU KOMUNIKĀCIJAI SOCIĀLAJOS TĪKLOS LATVIJĀ • Kādi kanāli izmantoti, kuri apskatīti? • Kas ir labais/sliktais šajā komunikācijā? • Kā šāda komunikācija labi/slikti ietekmē zīmola tēlu? • Kā var uzlabot komunikāciju? • Gadījuma aplūkošana: ikdienas komunikācija, konkurss, kampaņa
 49. 49. PALDIES!
 • agnesegoba

  Mar. 12, 2014
 • rinalds

  Feb. 21, 2014
 • laurisleitans1

  Nov. 28, 2013
 • julianamanisheva

  Sep. 12, 2013
 • marienpavl

  Feb. 6, 2013
 • Agneseteinberga

  Feb. 3, 2013
 • armandsabolins

  Nov. 6, 2012
 • gatisozols

  Oct. 17, 2012
 • koronevskis

  Oct. 15, 2012
 • aivaremigolska

  Sep. 25, 2012
 • andissolins

  Sep. 24, 2012
 • MareksMatisons

  Sep. 24, 2012
 • rolands.lakis

  Sep. 24, 2012
 • JanisPolis

  Sep. 24, 2012

Šī prezentācija ir no manas vieslekcijas pie LU SZF Komunikācijas zinātnes 2. kursa studentiem. To pavadīja krietni plašāks stāstījums - slaidi ir tikai ieskatam un struktūrai, atspoguļojot galvenās pamatnostādnes.

Views

Total views

6,780

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,123

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

14

×