Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Presentatie convenant VRK reddingsbrigade Kennemerlands v1 3

Download to read offline

Convenant reddingsbrigade en Veiligheidsregio Kennemerland
reddingsbrigades Heemskerk, Wijk aan Zee, IJmuiden, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlem en Heemstede, meetekent RN

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Presentatie convenant VRK reddingsbrigade Kennemerlands v1 3

 1. 1. Convenant VRK-Reddingsbrigades in Kennemerland Ed Broertjes Roeland van Caspel Koen Wiegman SRK maart 2010 1
 2. 2. Inhoud presentatie:  Aanleiding Convenant VRK-Reddingsbrigades  Wat is de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)?  Wat doet het Veiligheidsbureau van de VRK?  Reguliere, evenementen en grootschalige inzet  Denken over veiligheid, de veiligheidsketen  Voordelen convenant voor de brigades  Inhoud convenant  Voortgang maart 2010  Werkafspraken 2
 3. 3. Aanleiding  De reguliere hulpdiensten, waar we al heel lang goed mee samenwerken, zijn niet meer lokaal maar regionaal georganiseerd – bijvoorbeeld brandweer Heemstede bestaat niet meer: dat is nu brandweer Kennemerland, post Heemstede  Van ons wordt verwacht dat we regionaal aanschuiven, men wil niet met 7 brigades 7 verschillende afspraken maken – sinds 2002 overleggen de 7 reddingsbrigades in de Veiligheidsregio Kennemerland 2x per jaar (overleg SRK) – de 7 reddingsbrigades hebben voorjaar 2009 3 leden mandaat gegeven om wensen voor te leggen en aan te horen 3
 4. 4. Wat is de VRK?  De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) omvat: – brandweer en GGD (o.a. ambulance) – Meldkamer Kennemerland – het Veiligheidsbureau Kennemerland – ondersteunende afdelingen  De VRK is ingesteld door 10 gemeenten – wordt bestuurd door de burgemeesters en wethouders gezondheid van de 10 gemeenten – Haarlem en Haarlemmermeer hebben de meeste zeggenschap (meeste inwoners, hoogste inkomsten)  Naast voor het land is de gemeente/de VRK verantwoordelijk voor het water, aan de kust tot 1 km in zee 4
 5. 5. Wat doet het Veiligheidsbureau?  Multidisciplinaire voorbereiding, bijvoorbeeld: – gezamenlijke afspraken voor politie, brandweer en ambulance – opleiden en oefenen voor grootschalige inzet (o.a. de burgemeesters) – werkt voor het VeiligheidsTeam Kennemerland (korpschef politie, directeur VRK/brandweer, directeur VRK/GGD, commandant KMAR en coördinerend gemeentesecretaris)  Winter 2009: RAV (ambulance) wil niet langer als aanspreekpunt fungeren. Veiligheidsbureau wordt onze aangewezen partner 5
 6. 6. Naadloos van regulier naar grootschalig!  Reguliere inzet  Inzet tijdens evenementen  Grootschalige inzet  Zeer grootschalige inzet, zoals bij overstromingen – aansluitend op de bond, nu nog op basis van het convenant met het ministerie van BZK uit 1995 – straks via het model van de Regionale Voorziening Reddingsbrigade 6
 7. 7. Overstromingsgebied bij NAP -1.0 m Waddenzee Markermeer A6 A7 A9 Amsterdam A2 Utrecht Haarlem Noordwijk A4 M t.o.v. NAP Noordzee A12 Delft A13 Den Haag
 8. 8. Hoe denken over veiligheid?  Een goede basis om te denken over veiligheid is het model van de veiligheidsketen – de veiligheidsketen is dan ook het standaardmodel voor onze collegahulpdiensten en voor de overheden die zich met veiligheid bezig houden  Voor de reddingsbrigade ziet de veiligheidsketen er als volgt uit 8
 9. 9. De Veiligheidsketen:  Proactie: adviseren over zonering, APV en (evenementen)vergunningen  Preventie: zelfredzaam maken in het zwembad, voorlichting, patrouilleren, gevraagde en ongevraagde adviezen, rode en gele vlag  Preparatie: goede voorbereiding, met goed materieel, goed personeel en een goede organisatie  Respons: daadwerkelijke hulpverlening en redding  Nazorg: alles om weer tot een normale situatie te komen (vooral voor onze eigen mensen zorgen!) 9
 10. 10. Wat kunnen wij voor de VRK doen?  Een grotere bijdrage leveren aan de veiligheid op de overgang van land en water in Kennemerland, optimaal aansluitend op de reguliere structuren  De strandwachttaak verzorgen aan zee en aan andere recreatiewateren met strandjes  Die taak op een doelmatige en doeltreffende wijze uitvoeren  Zorgen voor de waterveiligheid bij evenementen  Beschikbaar zijn voor grootschalige inzet bij waterincidenten in Kennemerland 10
 11. 11. Wat kan de VRK voor ons doen  Zorgen voor goede en dus evenwichtige werkafspraken met ambulance, brandweer, politie en met de meldkamer van die drie  Zorgen voor het onderhoud van die werkafspraken en voor de bijbehorende overleggen  Zorgen voor oefeningen met meerdere brigades en met brandweer, ambulance en Kustwachtcentrum/KNRM  Zorgen voor communicatieapparatuur, zuurstof, goede brancards en dergelijke 11
 12. 12. Wederzijdse wensen  Wij hebben het hoofd Veiligheidsbureau onze wensen voorgelegd en daarop is positief gereageerd.  Ook hebben wij wensen van het Veiligheidsbureau aangehoord  1 van die wensen is het opstellen, en sluiten met ons, van een convenant op hoofdlijnen  Aan dit hoofdlijnenconvenant is het afgelopen jaar hard en in goede harmonie gewerkt 12
 13. 13. Inhoud hoofdlijnenconvenant I:  Te sluiten tussen de VRK en de 7 reddingsbrigades in Kennemerland  Inhoud: – erkenning van de reddingsbrigades – vastlegging dat de reddingsbrigades het nu goed doen: “de reddingsbrigades doelmatig en doeltreffend werk leveren” – de reguliere, evenementen en grootschalige inzet – de veiligheidsketen, samenhangende aanpak – de reddingsbrigades richting de VRK spreken met één mond – 1 van de 10 burgemeesters in het VRK bestuur bestuurlijk portefeuillehouder reddingsbrigadezaken wordt 13
 14. 14. Inhoud hoofdlijnenconvenant II : – de VRK zorgt voor een aanspreekpunt en zaakbehartiger bij het Veiligheidsbureau voor reddingsbrigadezaken – de reddingsbrigades deelnemen aan planvorming van de VRK voor grootschalige inzet (o.a. Noordzeekanaal) – de reddingsbrigades werkafspraken gaan uitwerken met de meldkamer, met de RAV, de brandweer en de politie – de reddingsbrigades wanneer gevraagd advies geven over evenementen (o.a. Sail) – de financiering van de brigades lokaal blijft 14
 15. 15. Voortgang maart 2010  Inmiddels is het convenant akkoord met alle partijen  De 7 brigades hebben de voorzitter van RN (de bond) uitgenodigd om mee te tekenen – door het meetekenen van RN is de zeer grootschalige inzet (rampenvletten bij overstromingen) geborgd – en door het meetekenen van RN is duidelijk dat de bond geheel betrokken is en ons ondersteunt 15
 16. 16. Werkafspraken  Na ondertekening convenant: – werkafspraken met meldkamer, politie, brandweer, Regionale Ambulance Voorziening (herzien), Kustwacht, KNRM etc. – deelnemen aan planvorming VRK o.a. Incidentbestrijdingsplannen Noordzeekanaal, Kust Noordzee en Overstromingen Kennemerland – organiseren van ondersteuning bij voorbereiding via de VRK en of RN – onderlinge samenwerking verder versterken – realiseren van klankbordgroep en werkgroepen binnen de brigades 16
 17. 17. Vragen? Convenant VRK-Reddingsbrigades in Kennemerland Ed Broertjes, reddingsbrigade Haarlem Roeland van Caspel, reddingsbrigade Zandvoort Koen Wiegman, reddingsbrigade Bloemendaal SRK maart 2010 17

Convenant reddingsbrigade en Veiligheidsregio Kennemerland reddingsbrigades Heemskerk, Wijk aan Zee, IJmuiden, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlem en Heemstede, meetekent RN

Views

Total views

1,210

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

13

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×