Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
Knut Jetlund
Statens vegvesen
knut.jetlund@vegvesen.no
Twitter: @Jetgeo
GitHub: https...
Visjon:
SOSI Modellregister skal være
felles modellregister for all
geografisk informasjon i Norge,
inkludert hele NVDB
Da...
Fakta:
Applikasjoner som håndterer
geografisk informasjon må kunne
håndtere det internasjonale
standardformatet for geogra...
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
Del 1: SOSI Modellregister
De ubehagelige sannheten
Der ute er den virkelige verden
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
«featureType»
AnnetGjerde
+ senterlinje: Kurve
+ høydereferanse: Høydereferanse [0..1...
NVDB Datakatalogen
http://tfprod1.sintef.no/datakatalog/
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
● 371 objekttyper
● Tabellba...
Objektliste for ferdigvegsdata
http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste
BA-Nettverket 19.5.20...
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
Hva er dette?
Hva er dette?
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
Ulik tilnærming gir ulike modeller!
NVDB SOSI
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
«Vegobjekttype»
Skjerm
+ Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst
+ Materiale...
Hvordan kommer vi
oss til samme side
av vegen?
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
Felles modellregister
● SOSI er allerede felles modellregister for
mange fagområder
– Matrikkeldata, Geologi, Arealbruk, V...
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
Bruk i applikasjoner
● EN objektkatalog for prosjektering, utbygging og
drift
● Forenkler innsamling og oppdatering av dat...
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
NVDB UML SOSI UML
Fra NVDB Datakatalog til SOSI Modellregister
Hvordan?
Skille mellom 2 kategorier av objekttyper:
1. Objekttyper som er unike for NVDB Datakatalogen
– Original i NVDB d...
Objekttyper som er unike for NVDB
Statens vegvesen
NVDB
Datakatalogen
• Fartsgrense
• Vegdekke
• Trafikkulykke
• Bruksklas...
Objekttype som er unik for NVDB
«featureType»
Siktsone
+ type: TypeSiktsone
+ tiltakAnbefaltIntervall: TiltakAnbefaltInter...
Objekttyper som finnes i begge kataloger
Statens vegvesen
NVDB
Datakatalogen
• Skjerm
• Rekkverk
• Vegsperring
• …
SOSI-se...
Objekttyper som må harmoniseresclass Skjerm
«featureType»
Skjerm::NVDB_Skjerm
+ bruksområdeSkjerm: BruksområdeSkjerm
+ mat...
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
Pilotarenaer for
harmonisering:
SOSI
Landskapsarkitektur
SOSI
Produktspesifikasjoner
...
OGC
®
Consensus
• Consensus:
– Consensus decision-making is a group decision making process
that seeks the consent of all ...
Visjon:
SOSI Modellregister skal være
felles modellregister for all
geografisk informasjon i Norge,
inkludert hele NVDB
Da...
OGC
®
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
Produktspesifikasjoner og…
GML er…
● Offisiell internasjonal standard – ISO19136
● Støttes av mange systemer, uten norsk tilpasning
● Skjemabasert, d...
Fra NVDB Datakatalog til
GML Applikasjonsskjema
● Mål
– Utveksling av data med
GML
● Hovedutfordring
– Strukturelle ulikhe...
Eksempel:
GML Applikasjonsskjema for
Dreneringsobjekter fra NVDB
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
Eksempel:
GML-eksport fra NVDB
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
Eksempel:
Import fra GML til NVDB
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut JetlundBA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
XML-struktur for import til NVDB
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
Fakta:
Applikasjoner som håndterer
geografisk informasjon må kunne
håndtere det internasjonale
standardformatet for geogra...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
GML til NVDB
Next
Upcoming SlideShare
GML til NVDB
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

NVDB-SOSI-GML

Download to read offline

Presentasjon fra BA-Nettverksmøte på Hamar 20. mai 2015.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

NVDB-SOSI-GML

 1. 1. BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund Knut Jetlund Statens vegvesen knut.jetlund@vegvesen.no Twitter: @Jetgeo GitHub: https://github.com/jetgeo
 2. 2. Visjon: SOSI Modellregister skal være felles modellregister for all geografisk informasjon i Norge, inkludert hele NVDB Datakatalogen BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 3. 3. Fakta: Applikasjoner som håndterer geografisk informasjon må kunne håndtere det internasjonale standardformatet for geografisk informasjon: GML BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 4. 4. BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund Del 1: SOSI Modellregister
 5. 5. De ubehagelige sannheten Der ute er den virkelige verden BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 6. 6. BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund «featureType» AnnetGjerde + senterlinje: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] «featureType» Portstolpe + posisjon: Punkt «featureType» Steingjerde + senterlinje: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] «featureType» VeggFrittstående + senterlinje: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] «featureType» MurFrittstående + grense: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] «featureType» MurLoddrett + grense: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] «featureType» Reingjerde + senterlinje: Kurve «featureType» SkråForstøtningsmurAvgrensning + grense: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] «featureType» SkråForstøtningsmur + område: Flate [0..1] + posisjon: Punkt [0..1] + senterlinje: Kurve [0..1] «featureType» Skjerm + senterlinje: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] + skjermingsfunksjon: SkjermingsFunksjon [0..1] + høydeOverBakken: HøydeOverBakken [0..1] «featureType» Voll + senterlinje: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] + skjermingsfunksjon: SkjermingsFunksjon [0..1] + høydeOverBakken: HøydeOverBakken [0..1] «codeList» SkjermingsFunksjon + Støyskjerm + Snøskjerm + Vindskjerm + Rassikring + Flomsikring + Leskjerm + Ledeskjerm 0..1 +avgrensning/avgrensning 0..* SOSI Objektkatalog ● Modellert i UML ● Basert på ISO/TC211- standarder
 7. 7. NVDB Datakatalogen http://tfprod1.sintef.no/datakatalog/ BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund ● 371 objekttyper ● Tabellbasert ● Avvikende struktur fra ISO/TC211-standarder – Unike Id-er (tall) – Spesialtegn i navn – Proprietære data typer – Data typer for kodelister
 8. 8. Objektliste for ferdigvegsdata http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 9. 9. BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund Hva er dette? Hva er dette?
 10. 10. BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund Ulik tilnærming gir ulike modeller!
 11. 11. NVDB SOSI BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund «Vegobjekttype» Skjerm + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Materiale skjerm: FlerverdiAttributt, Tekst + Materiale søyler: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Oppsettingsår: Tall [0..1] + Fundamentering/plassering: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Type fundament: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Lengde: Tall [0..1] + Høyde: Tall + Areal: Tall + Søyleavstand: Tall [0..1] + Type gjennomsiktig vegg: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Areal gjennomsiktig vegg: Tall [0..1] + Tykkelse: Tall [0..1] + Lydabsorberende: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Utforming topp: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Farge: Tekst [0..1] + Overflatebehandling: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve «Tillatte verdier» Bruksområde + Støyskjerm + Leskjerm/sikringsskjerm «featureType» Skjerm + senterlinje: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] + skjermingsfunksjon: SkjermingsFunksjon [0..1] + høydeOverBakken: HøydeOverBakken [0..1] «codeList» SkjermingsFunksjon + Støyskjerm + Snøskjerm + Vindskjerm + Rassikring + Flomsikring + Leskjerm + Ledeskjerm «Vegobjekttype» Snøskjerm + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Lengde: Tall + Høyde over terreng: Tall + Bakkeklaring: Tall + Gjennomsnittlig avstand til veg: Tall [0..1] + Skjermtetthet: Tall [0..1] + Byggemateriale: FlerverdiAttributt, Tekst + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Adkomst: FlerverdiAttributt, Tekst + Byggeår: Tall [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve «Tillatte verdier» Bruksområde + Løsneområde for skred + Drivsnø på veg
 12. 12. Hvordan kommer vi oss til samme side av vegen? BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 13. 13. Felles modellregister ● SOSI er allerede felles modellregister for mange fagområder – Matrikkeldata, Geologi, Arealbruk, Vegnett, Plandata, FKB… ● NVDB er ikke mer spesiell enn de andre! Harmonisering BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 14. 14. BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 15. 15. Bruk i applikasjoner ● EN objektkatalog for prosjektering, utbygging og drift ● Forenkler innsamling og oppdatering av data ● Kan bruke SOSI-egenskaper (eks. Kvalitet) i produktspesifikasjoner ● Ønske fra systemleverandører, prosjekterende og entreprenører Fordeler med harmonisering BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 16. 16. BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund NVDB UML SOSI UML Fra NVDB Datakatalog til SOSI Modellregister
 17. 17. Hvordan? Skille mellom 2 kategorier av objekttyper: 1. Objekttyper som er unike for NVDB Datakatalogen – Original i NVDB datakatalogen – Kopi i SOSI Modellregister 2. Objekttyper som finnes i begge kataloger – Harmoniseres – Vedlikeholdes parallelt – Koblingsnøkler for å sikre sammenheng Harmonisering NVDB og SOSI BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 18. 18. Objekttyper som er unike for NVDB Statens vegvesen NVDB Datakatalogen • Fartsgrense • Vegdekke • Trafikkulykke • Bruksklasse • … Kartverket SOSI Modellregister • Fartsgrense • Vegdekke • Trafikkulykke • Bruksklasse • … Kopi Ved ny versjon av Datakatalogen (4 ganger årlig) genereres ny versjon av NVDB-pakke i SOSI Modellregister BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 19. 19. Objekttype som er unik for NVDB «featureType» Siktsone + type: TypeSiktsone + tiltakAnbefaltIntervall: TiltakAnbefaltIntervall [0..1] + lengdePrimærveg: Integer [0..1] + lengdeSekundærveg: Integer [0..1] + arealInnenforKantklipp: Integer [0..1] + arealUtenforKantklipp: Integer + arkivnrAvtale: CharacterString [0..1] + tilleggsinformasjon: CharacterString [0..1] + vedlikeholdsansvarlig: VedlikeholdsansvarligSiktsone [0..1] + senterlinje: Kurve + område: Flate [0..1] + lineærPosisjon: LineærPosisjonStrekning [0..1] constraints {Lengde primærveg: Gjelder kun for siktsoner av type kryss/avkjørsel. Påkrevd om lengde i gitt kryss/avkjørsel avviker fra normalenes krav.} {Lengde sekundærveg: Gjelder kun for siktsoner av type kryss/avkjørsel. Påkrevd om lengde i gitt kryss/avkjørsel avviker fra normalenes krav.} {Vedlikeholdsansvarlig: Påkrevd når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen} {Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje} «codeList» VedlikeholdsansvarligSiktsone + Statens vegvesen + Kommune + Privat «codeList» TypeSiktsone + Kryss/avkjørsel + Kurve + Skilt/info + Viltkryssing «codeList» TiltakAnbefaltIntervall + 2 g. pr år + 1 g. pr år + 2.hvert år + 3-5. hvert år BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 20. 20. Objekttyper som finnes i begge kataloger Statens vegvesen NVDB Datakatalogen • Skjerm • Rekkverk • Vegsperring • … SOSI-sekretariatet SOSI-arbeidsgrupper SOSI Objektkatalog Bygningsmessige anlegg • Skjerm Vegsituasjon • Vegrekkverk • Vegsperring Endringer ved ny versjon av Datakatalogen meldes til Kartverket som innspill til ny versjon av aktuelt fagområde i SOSI Harmonisering BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 21. 21. Objekttyper som må harmoniseresclass Skjerm «featureType» Skjerm::NVDB_Skjerm + bruksområdeSkjerm: BruksområdeSkjerm + materialeSkjerm: MaterialeSkjerm + materialeSøyler: MaterialeSøyler [0..1] + oppsettingsår: Real [0..1] + fundamenteringPlassering: FundamenteringPlassering [0..1] + typeFundament: TypeFundament [0..1] + lengde: Real [0..1] + høyde: Real + areal: Real + søyleavstand: Real [0..1] + typeGjennomsiktigVegg: TypeGjennomsiktigVegg [0..1] + arealGjennomsiktigVegg: Real [0..1] + tykkelse: Real [0..1] + lydabsorberende: Lydabsorberende [0..1] + utformingTopp: UtformingTopp [0..1] + farge: CharacterString [0..1] + overflatebehandlingSkjerm: OverflatebehandlingSkjerm [0..1] + tilleggsinformasjon: CharacterString [0..1] + eierSkjerm: EierSkjerm [0..1] + vedlikeholdsansvarligSkjerm: VedlikeholdsansvarligSkjerm [0..1] + senterlinje: Kurve + lineærPosisjon: LineærPosisjonStrekning [0..1] «featureType» MurerOgGjerder::Skjerm + senterlinje: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] + skjermingsfunksjon: SkjermingsFunksjon [0..1] + høydeOverBakken: HøydeOverBakken [0..1] «codeList» MurerOgGjerder:: SkjermingsFunksjon + Støyskjerm + Snøskjerm + Vindskjerm + Rassikring + Flomsikring + Leskjerm + Ledeskjerm «CodeList» Skjerm:: BruksområdeSkjerm + Støyskjerm + Leskjerm/sikringsskjerm BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 22. 22. BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund Pilotarenaer for harmonisering: SOSI Landskapsarkitektur SOSI Produktspesifikasjoner for ledningsdata
 23. 23. OGC ® Consensus • Consensus: – Consensus decision-making is a group decision making process that seeks the consent of all participants. Consensus may be defined professionally as an acceptable resolution, one that can be supported, even if not the "favourite" of each individual. BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund • The core of consensus philosophy: • "Never get angry. Never make a threat. Reason with people." – Don Vito Corleone (The Godfather)
 24. 24. Visjon: SOSI Modellregister skal være felles modellregister for all geografisk informasjon i Norge, inkludert hele NVDB Datakatalogen BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 25. 25. OGC ® BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund Produktspesifikasjoner og…
 26. 26. GML er… ● Offisiell internasjonal standard – ISO19136 ● Støttes av mange systemer, uten norsk tilpasning ● Skjemabasert, direkte basert på UML-modeller ● Fleksibelt – flere muligheter enn SOSI-format ● Bedre realisering av komplekse modeller: assosiasjoner, lineære referanser mm ● Enkel validering av filinnhold - standard XML Inn med GML som utvekslingsformat! BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 27. 27. Fra NVDB Datakatalog til GML Applikasjonsskjema ● Mål – Utveksling av data med GML ● Hovedutfordring – Strukturelle ulikheter ● Løype – Fra tabeller til NVDB-UML – Til SOSI (ISO/TC211) UML – Til GML Application Schemas BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 28. 28. Eksempel: GML Applikasjonsskjema for Dreneringsobjekter fra NVDB BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 29. 29. Eksempel: GML-eksport fra NVDB BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 30. 30. Eksempel: Import fra GML til NVDB BA-Nettverket 19.5.2015 Knut JetlundBA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 31. 31. XML-struktur for import til NVDB BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 32. 32. BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 33. 33. Fakta: Applikasjoner som håndterer geografisk informasjon må kunne håndtere det internasjonale standardformatet for geografisk informasjon: GML BA-Nettverket 19.5.2015 Knut Jetlund
 • JohnMortenKlingsheim

  Nov. 17, 2015

Presentasjon fra BA-Nettverksmøte på Hamar 20. mai 2015.

Views

Total views

439

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×