Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Når BIM møter GIS
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
Knut Jetlund
Statens vegvesen
...
Det finnes en virkelig verden der ute
Den ubehagelige sannheten
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppla...
BIM - Bygningsinformasjonsmodeller
Hva er BIM?
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
I...
GIS – FKB og NVDB
«Vår verden»
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
I GIS gjenskapes ...
Hvorfor skal vi bry oss om BIM?
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
Virkeligheten sk...
GIS-verdenen
● OGC: Open Geospatial Consortium
– 515 firmaer, etater,
forskningsorgansiasjoner og universiteter
● ISO/TC21...
BIM-verdenen
● buildingSMART International
– Tilsvarer OGC i GIS-verdenen
● ISO/TC184 – Automation systems
and integration...
Fokusområder for GIS og BIM
Tradisjonelt
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
Kilde: ...
Økende overlapp mellom fokusområder
Ikke lenger tradisjonelt
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland ...
GIS inne på BIM sitt fokusområde
CityGML
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
Kilde:
...
Hvordan beskriver vi virkeligheten?
Problemstillingen
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Je...
Ulike tilnærminger i GIS-verdenen
Ikke bare mellom BIM og GIS…
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Opplan...
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
Hva er dette?
Hva er dette?
FKB (SOSI)
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
«Vegobjekttype»
Skjerm
+ Bruksområde:...
Objektliste for ferdigvegsdata
http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste
Når BIM møter GIS - L...
Det store spørsmålet
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
Hvordan kommer vi
oss til s...
Hvordan?
Skille mellom 2 kategorier av objekttyper:
1. Objekttyper som er unike for NVDB Datakatalogen
– Original i NVDB D...
Visjon:
SOSI-modellregister som
felles register for all
geografisk informasjon i
Norge, inkludert hele
NVDB Datakatalogen
...
Hva med BIM?
Harmonisering SOSI og NVDB
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
Tenk om…
● Vi kunne ha EN objektkatalog for
prosjektering, utbygging og drift, i både
BIM og GIS
● Data kunne flyte fritt ...
Statens vegvesens Håndbok V770
Modellgrunnlag
Håndboken skal bidra til
● entydige kvalitetskrav til
grunnlagsdata
● 3D-pro...
Modeller
Håndbok V770
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
«Som utført modell»
Håndbok V770
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
Begreper
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut JetlundNår BIM møter GIS Knut Jetlund
«Vegobjek...
Geometri
Den andre elefanten i rommet…
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
● Volum i...
Hva trenger vi for å lykkes?
● Harmonisering
– Sammenheng mellom begreper og
modeller
– Sammenheng mellom geometrier
● Uni...
Samarbeid mellom OGC og buildingSMART
InfraGML
IFC
Alignment
Felles
Konseptuell
modell
GMLIFCIFC
Internasjonalt - LandInfr...
ISO19166 BIM 2 GIS Mapping
Internasjonalt – nytt standardiseringsprosjekt
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmar...
SOSI Landskapsarkitektur 5.0
Pilotarena for harmonisering i Norge
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Opp...
Spørsmål?
Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Fatima p oster
Next
Upcoming SlideShare
Fatima p oster
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

20160212 (knjetl) bim og gis lokale geomatikkdager hed opp

Download to read offline

Presentasjon om BIM og GIS på lokale geomatikkdager for Hedmark og Oppland 2016

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

20160212 (knjetl) bim og gis lokale geomatikkdager hed opp

 1. 1. Når BIM møter GIS Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund Knut Jetlund Statens vegvesen knut.jetlund@vegvesen.no Twitter: @Jetgeo GitHub: https://github.com/jetgeo Slideshare: http://bit.ly/1KkVyX5
 2. 2. Det finnes en virkelig verden der ute Den ubehagelige sannheten Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
 3. 3. BIM - Bygningsinformasjonsmodeller Hva er BIM? Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund I BIM konstrueres virkeligheten
 4. 4. GIS – FKB og NVDB «Vår verden» Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund I GIS gjenskapes virkeligheten
 5. 5. Hvorfor skal vi bry oss om BIM? Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund Virkeligheten skapes i BIM Virkeligheten driftes, analyseres og presenteres i GIS Dataflyt: Oppdatering av GIS Dataflyt: Grunnlag for BIM
 6. 6. GIS-verdenen ● OGC: Open Geospatial Consortium – 515 firmaer, etater, forskningsorgansiasjoner og universiteter ● ISO/TC211 – Geographic Information/Geomatics ● Utvikler standarder i samarbeid og hver for seg, for eksempel: – ISO19136 – GML: Samarbeid – CityGML: OGC Uttrykk og aktører Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
 7. 7. BIM-verdenen ● buildingSMART International – Tilsvarer OGC i GIS-verdenen ● ISO/TC184 – Automation systems and integration – Standardiserer bl.a. IFC ● IFC: Industry Foundation Classes – Objektkatalog for BIM – «SOSI Del 2» ● LandXML: åpen XML-struktur for utveksling av anlegg, oppmåling, samferdsel- og infrastrukturdata Uttrykk og aktører Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
 8. 8. Fokusområder for GIS og BIM Tradisjonelt Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund Kilde: http://bit.ly/1U2TuFj
 9. 9. Økende overlapp mellom fokusområder Ikke lenger tradisjonelt Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund Kilde: http://bit.ly/1U2TuFj
 10. 10. GIS inne på BIM sitt fokusområde CityGML Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund Kilde: http://bit.ly/1U2TuFj
 11. 11. Hvordan beskriver vi virkeligheten? Problemstillingen Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund Ulik tilnærming gir ulike modeller!
 12. 12. Ulike tilnærminger i GIS-verdenen Ikke bare mellom BIM og GIS… Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
 13. 13. Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund Hva er dette? Hva er dette?
 14. 14. FKB (SOSI) Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund «Vegobjekttype» Skjerm + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Materiale skjerm: FlerverdiAttributt, Tekst + Materiale søyler: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Oppsettingsår: Tall [0..1] + Fundamentering/plassering: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Type fundament: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Lengde: Tall [0..1] + Høyde: Tall + Areal: Tall + Søyleavstand: Tall [0..1] + Type gjennomsiktig vegg: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Areal gjennomsiktig vegg: Tall [0..1] + Tykkelse: Tall [0..1] + Lydabsorberende: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Utforming topp: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Farge: Tekst [0..1] + Overflatebehandling: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve «Tillatte verdier» Bruksområde + Støyskjerm + Leskjerm/sikringsskjerm «featureType» Skjerm + senterlinje: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] + skjermingsfunksjon: SkjermingsFunksjon [0..1] + høydeOverBakken: HøydeOverBakken [0..1] «codeList» SkjermingsFunksjon + Støyskjerm + Snøskjerm + Vindskjerm + Rassikring + Flomsikring + Leskjerm + Ledeskjerm «Vegobjekttype» Snøskjerm + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Lengde: Tall + Høyde over terreng: Tall + Bakkeklaring: Tall + Gjennomsnittlig avstand til veg: Tall [0..1] + Skjermtetthet: Tall [0..1] + Byggemateriale: FlerverdiAttributt, Tekst + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Adkomst: FlerverdiAttributt, Tekst + Byggeår: Tall [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve «Tillatte verdier» Bruksområde + Løsneområde for skred + Drivsnø på veg NVDB
 15. 15. Objektliste for ferdigvegsdata http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
 16. 16. Det store spørsmålet Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund Hvordan kommer vi oss til samme side av vegen?
 17. 17. Hvordan? Skille mellom 2 kategorier av objekttyper: 1. Objekttyper som er unike for NVDB Datakatalogen – Original i NVDB Datakatalogen – Kopi i SOSI-modellregister 2. Objekttyper som finnes i begge kataloger – Harmoniseres – Vedlikeholdes parallelt – Koblingsnøkler for å sikre sammenheng Harmonisering NVDB og SOSI Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
 18. 18. Visjon: SOSI-modellregister som felles register for all geografisk informasjon i Norge, inkludert hele NVDB Datakatalogen Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
 19. 19. Hva med BIM? Harmonisering SOSI og NVDB Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
 20. 20. Tenk om… ● Vi kunne ha EN objektkatalog for prosjektering, utbygging og drift, i både BIM og GIS ● Data kunne flyte fritt mellom systemene ● Er det mulig? Fordeler med harmonisering Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
 21. 21. Statens vegvesens Håndbok V770 Modellgrunnlag Håndboken skal bidra til ● entydige kvalitetskrav til grunnlagsdata ● 3D-prosjektering i alle fag ● standardisert beskrivelse av modeller ● standardisert beskrivelse av objekter ● bruk av åpne, standardiserte formater ● bruk av modeller som arbeidsgrunnlag i byggefasen ● standardisering av sluttdokumentasjon fra prosjektfaser Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
 22. 22. Modeller Håndbok V770 Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
 23. 23. «Som utført modell» Håndbok V770 Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
 24. 24. Begreper Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut JetlundNår BIM møter GIS Knut Jetlund «Vegobjekttype» Skjerm + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Materiale skjerm: FlerverdiAttributt, Tekst + Materiale søyler: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Oppsettingsår: Tall [0..1] + Fundamentering/plassering: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Type fundament: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Lengde: Tall [0..1] + Høyde: Tall + Areal: Tall + Søyleavstand: Tall [0..1] + Type gjennomsiktig vegg: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Areal gjennomsiktig vegg: Tall [0..1] + Tykkelse: Tall [0..1] + Lydabsorberende: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Utforming topp: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Farge: Tekst [0..1] + Overflatebehandling: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve «Tillatte verdier» Bruksområde + Støyskjerm + Leskjerm/sikringsskjerm «featureType» Skjerm + senterlinje: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] + skjermingsfunksjon: SkjermingsFunksjon [0..1] + høydeOverBakken: HøydeOverBakken [0..1] «codeList» SkjermingsFunksjon + Støyskjerm + Snøskjerm + Vindskjerm + Rassikring + Flomsikring + Leskjerm + Ledeskjerm «Vegobjekttype» Snøskjerm + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Lengde: Tall + Høyde over terreng: Tall + Bakkeklaring: Tall + Gjennomsnittlig avstand til veg: Tall [0..1] + Skjermtetthet: Tall [0..1] + Byggemateriale: FlerverdiAttributt, Tekst + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Adkomst: FlerverdiAttributt, Tekst + Byggeår: Tall [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve «Tillatte verdier» Bruksområde + Løsneområde for skred + Drivsnø på veg Den første elefanten i rommet…
 25. 25. Geometri Den andre elefanten i rommet… Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund ● Volum i BIM, enkel geometri i GIS ● Hvor er representasjonspunktet?
 26. 26. Hva trenger vi for å lykkes? ● Harmonisering – Sammenheng mellom begreper og modeller – Sammenheng mellom geometrier ● Unike, persistente ID-er ● Forvaltning av BIM-modeller Dataflyt mellom BIM og GIS Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
 27. 27. Samarbeid mellom OGC og buildingSMART InfraGML IFC Alignment Felles Konseptuell modell GMLIFCIFC Internasjonalt - LandInfra Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund IFC for infrastruktur http://bit.ly/1oj9reN GML for infrastruktur http://bit.ly/1QD1TcY
 28. 28. ISO19166 BIM 2 GIS Mapping Internasjonalt – nytt standardiseringsprosjekt Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund Konseptuell konvertering fra IFC til CityGML
 29. 29. SOSI Landskapsarkitektur 5.0 Pilotarena for harmonisering i Norge Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund Stikkord: • BIM og NVDB i SOSI • Volumgeometrier Høring nå! http://kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/Horinger/
 30. 30. Spørsmål? Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Knut Jetlund
 • geLangedrag

  Apr. 15, 2020
 • ArneGussis

  Feb. 17, 2016

Presentasjon om BIM og GIS på lokale geomatikkdager for Hedmark og Oppland 2016

Views

Total views

478

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

23

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×