Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Investering i et lavrentemiljø
1
Finansforbundet University, 25. februar 2015
Søren Plesner, CFA, ekstern lektor CBS
sp@sp...
Boligejerne jubler!
2
Kilde: DR
For boligrenterne er i bund?
3
Kilde: BRFKredit
Bagsiden af medaljen
• Investorerne skal løbe stærkere
og stærkere i jagten på afkast
• L&P sektoren er udfordret
• Risiko...
Det, som ingen troede kunne ske!
5
Indskudsbevisrente Diskonto Foliorente Udlånsrente
Pct. 24-02-2015
2012 2013 2014 2015
...
Spørgsmål:
• Hvorfor er renterne så lave?
• Hvor længe endnu?
• Hvilke problemer/risici opstår som følge af de lave renter...
Hvorfor er renterne så lave?
• Det korte/mellemlange perspektiv:
– Pengepolitiske tiltag i kølvandet på finanskrisen
• Det...
Pengepolitiske tiltag i kølvandet på finanskrisen
• ”ZIRP”
• ”QE”
• ”Open Mouth Policy”
8
”ZIRP”
9
Det længere perspektiv (1)
10
Justiniano, Alejandro og Giorgio E. Primiceri, 2010: Measuring the
equilibrium real interest...
Det længere perspektiv (2)
11
The Ghost of 1994
Det længere perspektiv (3)
12
Det længere perspektiv (4)
Kilde: Federal Reserve Bank
13
To risici ved de lave renter, kort fortalt
• At tilstanden med lave renter varer ved
• At den ikke gør det!
– Se f.eks. Lo...
Hvis renterne forbliver (ekstremt) lave….
• Indtjeningsproblemer i den finansielle sektor
– Lave og faldende rentemarginal...
L&P sektoren lider under de lave renter
16
Synes han, at renten var lav dengang?
”Det bliver smerteligt for alle, hvis ren...
De lave renter – en stor udfordring for tyske L&P selskaber!
17
The low-interest-rate environment harbours a considerable ...
Effekten af de lave renter på aktivpriser
• De lave renter på statsobligationer mv. er via investorernes ”reach for yield”...
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040
Long-TermInteres...
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020
P...
High Yield valuations ser også ”stretched” ud
21
Kanariefuglen i kulminen!
22
Kilde: BlackRock
Og hvad så hvis (når) renterne stiger….
• Hvornår, hvor hurtigt og hvor meget?
– First rule of forecasting
• Hvad sker der...
Hvornår, hvor hurtigt og hvor meget stiger renten?
• Det eneste rigtige svar: Ingen ved det!
– Ikke engang FED, ECB – elle...
FED’s ”Dot Plot”
25
Kilde: Federal Reserve Bank
Men de er enige om stramning i 2015
26
Kilde: Federal Reserve Bank
“The Ghost of `94”
27
Could this
happen
again?
Investorerne mærkede det i 2013!
28Kilde: Financial Times
Men i oktober 2014 skete så dette!
29
De “glemte” risici ved obligationsinvestering
• Meget lave effektive renter  næsten ingen “buffer” mod tab
• Lave renter ...
Paradigmeskiftet
31
Risikofrit afkast  afkastfri risiko!
Lave renter = høj varighed!
32
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
...
Reduceret buffer mod kurstab!
• Obligationsafkast = “yield” +/- kursgevinst/kurstab
• Babcocks formel:
• Vi laver et par e...
Rentestrategier under de fire hovedscenarier
34
Strategier for ”yield enhancement”
• Invester ud fra en ”total return” målsætning
– Dvs. aktiv handel for at opnå kursgevi...
Hvilke obligations- og aktiemarked er interessante?
36
Kilde: BlackRock
Eksempel på struktureret løsning
37
Fire praktiske tips til investeringsstrategier i et
lavrentemiljø
• Tilpas forventningerne
• Hold krudtet tørt
• Hold omko...
… så er der altid brug for et par ekstra hænder!
39
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Top performance under pres bryd muren
Next
Upcoming SlideShare
Top performance under pres bryd muren
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Finansforbundet University den 25.02.2015 ved Søren Plesner

Download to read offline

Update: Investering i et lavrentemiljø

Få indblik i mulige investeringsstrategier under fire forskellige økonomiske scenarier.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Finansforbundet University den 25.02.2015 ved Søren Plesner

 1. 1. Investering i et lavrentemiljø 1 Finansforbundet University, 25. februar 2015 Søren Plesner, CFA, ekstern lektor CBS sp@spfk.dk
 2. 2. Boligejerne jubler! 2 Kilde: DR
 3. 3. For boligrenterne er i bund? 3 Kilde: BRFKredit
 4. 4. Bagsiden af medaljen • Investorerne skal løbe stærkere og stærkere i jagten på afkast • L&P sektoren er udfordret • Risiko for bobler? • Banker: – Rentemarginaler er under pres – Forvaltningsgebyrer under pres 4
 5. 5. Det, som ingen troede kunne ske! 5 Indskudsbevisrente Diskonto Foliorente Udlånsrente Pct. 24-02-2015 2012 2013 2014 2015 -0,8 -1,0 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kilde: Danmarks Nationalbank.
 6. 6. Spørgsmål: • Hvorfor er renterne så lave? • Hvor længe endnu? • Hvilke problemer/risici opstår som følge af de lave renter? • Hvordan påvirker de lave renter prisdannelsen i aktivmarkederne? • Hvordan skal man investere i dette ekstreme rentemiljø? 6
 7. 7. Hvorfor er renterne så lave? • Det korte/mellemlange perspektiv: – Pengepolitiske tiltag i kølvandet på finanskrisen • Det længere perspektiv – En langsigtet tendens til faldende inflationsrate og realrente 7
 8. 8. Pengepolitiske tiltag i kølvandet på finanskrisen • ”ZIRP” • ”QE” • ”Open Mouth Policy” 8
 9. 9. ”ZIRP” 9
 10. 10. Det længere perspektiv (1) 10 Justiniano, Alejandro og Giorgio E. Primiceri, 2010: Measuring the equilibrium real interest rate. Federal Reserve Bank of Chicago. Economic Perspectives 1Q/2010.
 11. 11. Det længere perspektiv (2) 11 The Ghost of 1994
 12. 12. Det længere perspektiv (3) 12
 13. 13. Det længere perspektiv (4) Kilde: Federal Reserve Bank 13
 14. 14. To risici ved de lave renter, kort fortalt • At tilstanden med lave renter varer ved • At den ikke gør det! – Se f.eks. Long-Term Interest Rates. Remarks by Ben S. Bernanke at the Annual Monetary/Macroeconomics Conference: The Past and Future of Monetary Policy, March 2013 14
 15. 15. Hvis renterne forbliver (ekstremt) lave…. • Indtjeningsproblemer i den finansielle sektor – Lave og faldende rentemarginaler i bankerne – Problemer med rentegarantier i L&P sektoren – Fees under pres hos investeringsforeninger, formueforvaltere etc. • Systemiske risici – Incitamenter til øget risikotagning - ”reach for yield” – Overmodige investorer? – Risiko for ny bobler? • Problemer for den individuelle investor – Meget lave eller negative realafkast (inflationsrisiko) – Behov for at spare mere op for at sikre pensionen? Eller arbejde længere! – Fristes til at tage for stor risiko? 15
 16. 16. L&P sektoren lider under de lave renter 16 Synes han, at renten var lav dengang? ”Det bliver smerteligt for alle, hvis renten fortsætter med at holde sig lav de næste 10-20 år”
 17. 17. De lave renter – en stor udfordring for tyske L&P selskaber! 17 The low-interest-rate environment harbours a considerable potential risk to the solvency of life insurance companies. In a stress scenario with a prolonged period of low interest rates, more than one- third of German life insurers would no longer be able to fulfil the regulatory own funds requirements under the current solvency regime (Solvency I) by 2023. Deutsche Bundesbank(2013).
 18. 18. Effekten af de lave renter på aktivpriser • De lave renter på statsobligationer mv. er via investorernes ”reach for yield” blevet transmitteret over i andre aktivklasser • Valuations på disse synes nu at være noget anstrengte – ”stretched” • Det var en sådan adfærd, som Robert Shiller betegnede som ”irrational exuberance” – i 2000 og i 2005 • Er der ved at opstå nye bobler? • Hvordan vil centralbankerne i givet fald reagere på disse? 18
 19. 19. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 Long-TermInterestRates Price-EarningsRatio(CAPE,P/E10) Price-Earnings Ratio Long-Term Interest Rates 2000 1981 1929 1901 1921 27.78 1966 ”Large and long-lasting deviation from fundamental value”? 19 Kilde: http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm Valuations (multipler) ser ud til at være drevet af de lave renter!
 20. 20. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 PopulationinMillions IndexorInterestRate Year Home Prices Building Costs Population Interest Rates ”Large and long-lasting deviation from fundamental value”? 20Kilde: http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm
 21. 21. High Yield valuations ser også ”stretched” ud 21
 22. 22. Kanariefuglen i kulminen! 22 Kilde: BlackRock
 23. 23. Og hvad så hvis (når) renterne stiger…. • Hvornår, hvor hurtigt og hvor meget? – First rule of forecasting • Hvad sker der med aktivpriser, herunder huspriser? • Korrelationen mellem f.eks. aktie- og obligationsafkast når renten stiger? 23
 24. 24. Hvornår, hvor hurtigt og hvor meget stiger renten? • Det eneste rigtige svar: Ingen ved det! – Ikke engang FED, ECB – eller ”markedet” • Vil bl.a. afhænge af – Økonomisk vækst (efterspørgsel, opsparing, investeringer osv.) – Output gap – Inflationsforventninger – Det finansielle systems helbredstilstand – ….. • Fire hovedscenarier – ”Goldilocks”: balanceret vækst og stabile renter mv. – Reflation/inflation  “the Ghost of 1994” – ”Japan scenario” med meget lav vækst og meget lave renter i meget lang tid – Stagflation • Og derimellem risiko for nye chok (hvilke?) til det finansielle system med øget volatilitet, og endnu lavere renter? 24
 25. 25. FED’s ”Dot Plot” 25 Kilde: Federal Reserve Bank
 26. 26. Men de er enige om stramning i 2015 26 Kilde: Federal Reserve Bank
 27. 27. “The Ghost of `94” 27 Could this happen again?
 28. 28. Investorerne mærkede det i 2013! 28Kilde: Financial Times
 29. 29. Men i oktober 2014 skete så dette! 29
 30. 30. De “glemte” risici ved obligationsinvestering • Meget lave effektive renter  næsten ingen “buffer” mod tab • Lave renter  høj rentefølsomhed (varighed) • Dette er en giftig kombination for såvel den kortsigtede som den langsigtede investor! – Kort sigt: stor risiko på kurstab – Lang sigt: ingen eller begrænset nominal kursrisiko, men inflationsrisiko 30
 31. 31. Paradigmeskiftet 31 Risikofrit afkast  afkastfri risiko!
 32. 32. Lave renter = høj varighed! 32 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% Price Yield to Maturity Price/yield relationship of a 30-year, 4% bullet bond Durationis veryhigh at lowyield levels! Slope of curve = "dollar duration"
 33. 33. Reduceret buffer mod kurstab! • Obligationsafkast = “yield” +/- kursgevinst/kurstab • Babcocks formel: • Vi laver et par eksempler sammen – hvis der er tid! 33 Yield Horizon Duration YieldReturn        1 “Yield” er en buffer mod kurstab
 34. 34. Rentestrategier under de fire hovedscenarier 34
 35. 35. Strategier for ”yield enhancement” • Invester ud fra en ”total return” målsætning – Dvs. aktiv handel for at opnå kursgevinster • Skift til andre aktivklasser – men hvilke er interessante? – Virksomhedsobligationer? – Aktier? – Alternative investeringer? – Ejendomme? • Strukturerede investeringsløsninger – F.eks. ”reverse convertibles”, evt. med ”eksotiske” islæt – Eksempel: ”Kick-in GOAL” 35
 36. 36. Hvilke obligations- og aktiemarked er interessante? 36 Kilde: BlackRock
 37. 37. Eksempel på struktureret løsning 37
 38. 38. Fire praktiske tips til investeringsstrategier i et lavrentemiljø • Tilpas forventningerne • Hold krudtet tørt • Hold omkostninger nede • Fokuser på risikostyring • Og hvis dette ikke skulle virke …… 38
 39. 39. … så er der altid brug for et par ekstra hænder! 39
 • LarsBruunSchmidt

  Mar. 23, 2016
 • rasmusgreger

  Dec. 27, 2015

Update: Investering i et lavrentemiljø Få indblik i mulige investeringsstrategier under fire forskellige økonomiske scenarier.

Views

Total views

590

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×