Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
"So Afraid", by Jennifer Elam
Psychická a sociální rizika
spirituální praxe
Magii by podle mě ideálně měli provozovat
jen ti, co žijí naplno, jsou si svým životem
jistí, jsou zodpovědní a nemají par...
Struktura přednášky
● Spiritualita dnes – obecný úvod a základní
použité pojmosloví
● Psychická rizika SP
● Sociální rizik...
Spiritualita dnes
(post)moderní doba
● Dříve měl duchovní rozvoj dítěte a mladého člověka
na starosti celý kmen nebo komunita. Člověk
prochá...
Spiritualita (post)moderní doby
● Role rodiny minimální
● Role veřejných institucí žádná
● Role církevních a náboženských ...
Společenské problémy:
● Tenká hranice mezi duchovním prožitkem a
šílenstvím, Psychospirituální krize
(Psychologie)
● Sektá...
Použité pojmy
● Spiritualita/duchovno – značí jakkoukoli duchovní praxi
nebo transcendetální zkušenost
● Náboženství – for...
"The Darkness" by Matthew Stewart
Psychická rizika spirituální
praxe
Psychologie si neví rady
● „Tradiční psychiatrické přístupy charakterizuje
tendence považovat mystické stavy za jevy
patol...
Šifra mistra C.G.Junga
● S.Freud – psychoanalýza a koncept nevědomí
►ne všechno však musí nutně souviset s historií
našeho...
Psychospirituální krize
● Vzniká v momentě, kdy se jedinec výrazně dotknul
spirituální dimenze vlastního prožívání a nepři...
  
 
Probouzení Krize
Vnitřní prožitky jsou proměnlivé, 
mírné a lze je snadno integrovat.
Vnitřní   prožitky   jsou   
dy...
Můj pohled
● Podle mě je psychospirituální krize sice v praxi 
užitečný, ale pořád vědecký konstrukt. Ve skutečnosti 
není...
Takže co se vám vlastně může stát?
● Uvidíte/uslyšíte/ucítíte věci, které nemusí být 
příjemné. Někdy mohou být opravdu hr...
"The Tribe " by Matthew Stewart
Sociální rizika spirituální
praxe
Společenská pnutí
● Doba osvícenské racionality je zaplaťpánbů za námi – 
(viz. např. II.světová válka - Adorno)
● Postmod...
Spiritualita jako droga
● Člověk si ujíždí na různých seminářích aniž by 
to mělo pozitivní dopady pro jeho normální 
živo...
Jak poznáme někoho, kdo je sjetý 
spiritualitou:
● Bere se moc vážně, nedokáže si sám ze sebe a ze 
svojí cesty dělat legr...
Co nás tedy může potkat?
● Divní lidé a podezřelé skupiny, uvěříme 
člověku, který je navenek silný a charismatický 
a uvn...
Rizika z pohledu magie
Rizika:
● Inflace ega – zahlcení zážitky a informacemi, 
pocit že dokážu cokoli – pozdější neúspěchy 
přináší střídání euf...
Zpětný ráz
● Existují různé teze, které ho vysvětlují, stejně tak je
často zpochybňovaný. Já jsem přesvědčený o tom, že
čl...
Posedlost
● Osobně jsem neviděl nikoho posedlého tak, jak se o
tom můžeme dočíst v knížkách nebo vidět ve filmech.
Nicméně...
Podle mě hlavně:
● Utopení v teorii, nedostatek praxe
● praxe bez teoretického zázemí - Tradice a
autorita poskytuje struk...
Jak se bránit?
Jak se vyhnout rizikům
● Život je komplexní organismus – sociální a
psychická i magická rizika spolu souvisí
● Důraz na pr...
Psychologické metody
● Know thyself – poznej sebe, magie pro život
● Hlavní otázka: Obohacuje to, co děláte,
nějakým způso...
Psychologické metody II.
● Integrace zážitku – ideální řešení
● Krizové vytěsnění – dělám, že se nic nestalo
● Umělecká ex...
Etický kodex (Wiccan redde, Pravá vůle)
● Absence etiky v magii a náboženství vede k potlačení
humanity a naopak k pudovos...
Přijetí stínu
● Svět je sice černobílý ale mezi tím je spousta
barev
● Vidět a umět zacházet se svojí temnou
stránkou je p...
Kvalitní sociální síť
● Pečovat o mezilidské vztahy
● Mít práci, umět se o sebe postarat
● Mít dobré rodinné zázemí – kval...
Magické techniky
● Karika: Magické myšlení je neslučitelné s
běžnou konsenzuální skutečností. Proto by se v
běžném životě ...
Magické techniky II.
● Vytvoření vnitřního světa (meditace, sny) –
navázání kontaktů s jeho obyvateli, duchovní
spojenci
●...
Harmonizace živlů
● Oheň: Zápal, Vášeň pro poznávání, Síla, která nás
v praxi vede vpřed
● Země: Ukotvení v realitě, tradi...
Magické techniky III.
● Pevné ukotvení nebo vhodná kombinace
Appolónského nebo Dionýzského přístupu k
magii
Oboje má svá r...
Nevidíš pláčem
Neslyšíš nářkem
Necítíš lihem v žíle
Uřízli ti křídla pilou
Usměvaví klauni
Už nikdy letět! - křičí
Musí mí...
Zdroje:
Psychospirituální krize:
● http://www.stinstromu.net
● http://www.diabasis.cz
● http://jonathan.mysteria.cz/rejstr...
W.Blake o tom ví své:
Spatřit svět v zrnku písku
a nebe v divoké květině.
Zachytit nekonečno v dlani
a věčnost v jedné hod...
Díky za pozornost!
Postor pro dotazy a vaše zkušenosti
Psychologická a sociální rizika spirituální praxe
Psychologická a sociální rizika spirituální praxe
Psychologická a sociální rizika spirituální praxe
Psychologická a sociální rizika spirituální praxe
Psychologická a sociální rizika spirituální praxe
Psychologická a sociální rizika spirituální praxe
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Hledání Nagualu
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Psychologická a sociální rizika spirituální praxe

Download to read offline

Může být magie nebo duchovní praxe nebezpečná pro člověka, který se jí věnuje? Jestli ano, tak jak? Jakým způsobem se bránit, a na co si dát pozor? Na tyto a podobné otázky se pokusím odpovědět v rámci přenášky o rizicích spirituální a magické praxe. To vše v rámci konceptu pěti živlů a dionýzského či apollónského přístupu k magii.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Psychologická a sociální rizika spirituální praxe

 1. 1. "So Afraid", by Jennifer Elam Psychická a sociální rizika spirituální praxe
 2. 2. Magii by podle mě ideálně měli provozovat jen ti, co žijí naplno, jsou si svým životem jistí, jsou zodpovědní a nemají paranoidní představy o zdrojích svých problémů a také nemají problémy s odlišením fikce a reality. (Eurik)
 3. 3. Struktura přednášky ● Spiritualita dnes – obecný úvod a základní použité pojmosloví ● Psychická rizika SP ● Sociální rizika SP ● Rizika z pohledu magie ● Praktické rady a zkušenosti ● Krátká beseda – osobní zkušenosti
 4. 4. Spiritualita dnes
 5. 5. (post)moderní doba ● Dříve měl duchovní rozvoj dítěte a mladého člověka na starosti celý kmen nebo komunita. Člověk procházel celou řadou rituálů, které mu měly ukázat kdo je a kam patří. Věci se mění: ● Rozpad tradiční rodiny (dnes rozvoj vztahů na bázi partnerství) ● Individualismus (dnes opět rozvoj komunit) ● Globalizace, vysoká role médií - Informační technologie jako nástroj společenské transformace (Daniel Bell:1973) ● Racionalizace (od 60.let také spirituální boom)
 6. 6. Spiritualita (post)moderní doby ● Role rodiny minimální ● Role veřejných institucí žádná ● Role církevních a náboženských institucí omezená ►Duchovně praktikující člověk je v tom buď sám nebo se musí spokojit s pomocí specifické komunity, literatury a informací, které si sám najde a vstřebá. ● Přesto roste touha po duchovních zážitcích (viz.spirituální boom)
 7. 7. Společenské problémy: ● Tenká hranice mezi duchovním prožitkem a šílenstvím, Psychospirituální krize (Psychologie) ● Sektářství, Semináře pro instantní duchovní štěstí, Sociální pnutí vyvolaná NNH (Sociologie, Religionistika) ● Nás však budou zajímat především problémy osobního charakteru – jak a s čím se člověk může setkat a jak si s tím poradit.
 8. 8. Použité pojmy ● Spiritualita/duchovno – značí jakkoukoli duchovní praxi nebo transcendetální zkušenost ● Náboženství – forma duchovní praxe vyznačující se: 1.) vírou v transcendentální rovinu bytí (přesah) 2.) strukturou spojující skupinu lidí (komunita, kult) - výraz kolektivní identity skupiny (É.Dukheim) Většinou platí oboje, může být i jedno bez druhého ● Magie – prakticky duchovní praxe, v přednášce především jako směr západní okultní tradice
 9. 9. "The Darkness" by Matthew Stewart Psychická rizika spirituální praxe
 10. 10. Psychologie si neví rady ● „Tradiční psychiatrické přístupy charakterizuje tendence považovat mystické stavy za jevy patologické.“ (Grof:1999) ● „Vize božstev a démonů, mýtických hrdinů a krajin nebo nebeských a pekelných oblastí nemají žádné logické oprávnění k existenci ve světě pojímaném a popisovaném západní vědou. Dá se proto z lékařského hlediska zcela logické předpokládat, že jde o produkty patologického procesu neznámé povahy.“ (Grof:1999)
 11. 11. Šifra mistra C.G.Junga ● S.Freud – psychoanalýza a koncept nevědomí ►ne všechno však musí nutně souviset s historií našeho života ● C.G.Jung – kolektivní nevědomí, „lidská psýcha má přístup k obrazům a motivům univerzální povahy. Setkáváme se s nimi v mytologii, folklóru a v umění kultur po celém světě - v celé historii lidstva“ – archetypy. (Grof:1999) ● Od 60.let (zvýšení zájmu o spiritualitu) - Výzkumy dále pokračovaly v celé řadě prožitkových technik z oblasti psychoterapie a duchovních praktik všeho druhu, od Gestalt terapie až po transcendentální meditaci. (Grof:1999)
 12. 12. Psychospirituální krize ● Vzniká v momentě, kdy se jedinec výrazně dotknul spirituální dimenze vlastního prožívání a nepřipraven, není schopen začlenit tento zážitek do běžné reality ● Má léčivý a transformační potenciál – temná noc duše, katarze, šamanská nemoc ● „choroba sice určité věci stírá, ale jiné zdůrazňuje; na jedné straně ruší, ale proto, aby na druhé straně vystupňovala“ (M.Foucalt:1997) ● Tenká hranice mezi PK a psychózou ● hrozí i opačné nebezpečí - spiritualizace psychotických stavů (Grof:1999)
 13. 13.      Probouzení Krize Vnitřní prožitky jsou proměnlivé,  mírné a lze je snadno integrovat. Vnitřní   prožitky   jsou    dynamické, nárazové a lze je  obtížně integrovat. Nové duchovní vhledy jsou vítané,  žádoucí a široké. Nové duchovní vhledy mohou být  někdy filozoficky podnětné i  hrozivé. Postupné přelévání myšlenek a  vhledů do skutečného života. Omračující příval prožitků a  vhledů. Poklidné a zvládnutelné zážitky s  energií. Prožitky nárazového chvění,  energie, která narušuje  každodenní život. Snadné rozlišení mezi vnitřními a  vnějšími prožitky, přechod z  jednoho do druhého. Někdy  obtížně  rozlišitelné  vnitřní  a vnější prožitky, nebo se projevují  simultánně. Snadné začlenění mimořádných  stavů vědomí do každodenního  života. Vnitřní   prožitky   narušují    každodenní život.
 14. 14. Můj pohled ● Podle mě je psychospirituální krize sice v praxi  užitečný, ale pořád vědecký konstrukt. Ve skutečnosti  není žádná propast mezi šílenstvím a spirituálním  zážitkem. Čím hlouběji a méně opatrně se noříme, tím  se vystavujeme většímu nebezpečí. (viz. Příklad s  plaváním – J.Campbell) ● Ve zdravém těle zdravý duch a obráceně. ● Někdy to může ovšem být opravdu těžké, zvlášť  pokud nad námi věci přeberou kontrolu. A stává se to  často. (např. Láska jako duchovní prožitek) ● Kdo chce růst, musí se prodrat zkrz černou vlhkou  hlínu ke světlu
 15. 15. Takže co se vám vlastně může stát? ● Uvidíte/uslyšíte/ucítíte věci, které nemusí být  příjemné. Někdy mohou být opravdu hrůzné. ● Vize/sny/haluze se kterými se nemusíte umět  srovnat. (př. Houby) ● Uvěříte nesmyslným věcem – ztráta hranic,  setření rozdílu mezi nevědomým a reálným  světem ● Krize může přerůst až v: ►Depresi, apatii, totální odevzdanost ►Maniodepresivní psychózu, schizofrenii...
 16. 16. "The Tribe " by Matthew Stewart Sociální rizika spirituální praxe
 17. 17. Společenská pnutí ● Doba osvícenské racionality je zaplaťpánbů za námi –  (viz. např. II.světová válka - Adorno) ● Postmoderní doba – rozklad tradičních forem rodiny,  informační chaos ● Náboženství a spiritualita se stává součástí  individuálního a komunitního života  ● Vyrojení NNH – New Age, nárůst nových duchovních  technik, věrozvěsti a hlasatelé Apokalypsy ● Semináře a skupiny osobního rozvoje  (zdravé/diskutabilní) – měřítkem by nám měla být  užitečnost pro běžný život
 18. 18. Spiritualita jako droga ● Člověk si ujíždí na různých seminářích aniž by  to mělo pozitivní dopady pro jeho normální  život. ● Člověk si umane, že poznal „pravdu“ a došel  „osvícení“ – v lepším případě se uzavře a  opovrhuje okolím, v horším případě se ho snaží  změnit k obrazu svému. ● Dopady mohou být stejné jako u drog –  stigmatizace a vyčlenění ze společnosti
 19. 19. Jak poznáme někoho, kdo je sjetý  spiritualitou: ● Bere se moc vážně, nedokáže si sám ze sebe a ze  svojí cesty dělat legraci – když si někdo říká dejme  tomu Isis Andromeda Kleopatra - paní hvězd, je to  jasný signál k pochybám. ● Obecně platí, že když se někdo umí od srdce zasmát,  pak stojí za to. (Objímal někdo z vás Damh the  Barda?) ● Jezdí pravidelně na semináře, aniž by dokázal něco  vyřešit v reálném životě ● Platí peníze za jednoduché věci, které by mohl mít  zadarmo a lépe ● Vnucuje nám svůj životní postoj aniž by to bylo v rámci  diskuze 
 20. 20. Co nás tedy může potkat? ● Divní lidé a podezřelé skupiny, uvěříme  člověku, který je navenek silný a charismatický  a uvnitř je to kus slizu ● My sami se můžeme stát natolik divnými, že se  připravíme o rodinu a přátele Někdy v tom samozřejmně mohou být jen  předsudky okolí – je třeba to rozlišit ● Tolik se ponoříme do studia spirituality, že  zapomeneme na vlastní život
 21. 21. Rizika z pohledu magie
 22. 22. Rizika: ● Inflace ega – zahlcení zážitky a informacemi,  pocit že dokážu cokoli – pozdější neúspěchy  přináší střídání euforie a deprese. (Veselý) ● Rizika z nečistoty - F. Kujath – magik po sobě  neuklízí – silové pole – škrábání, ťukání,  vampyrismus ● Rizika z nerovnováhy - Crowley – magik má  tendenci volat ty bytosti, které se nejvíce slučují  s jeho osobností, tím zvyšuje nerovnováhu
 23. 23. Zpětný ráz ● Existují různé teze, které ho vysvětlují, stejně tak je často zpochybňovaný. Já jsem přesvědčený o tom, že člověk nese odpovědnost za důsledky svého konání a v zásadě platí, že sklízí to, co zasévá. Velkou roli tu může hrát svědomí. ● Ježíš řekl "kdo mečem zachází, mečem schází" – neznamená to, že každý kdo má v ruce meč bude zabodnutý mečem, ale že existuje vysoká pravděpodobnost, že voják zemře ve válce. ● V případě magického působení to je podle mě stejné. Je to přírodní "zákon". Když zasadíme jabloň, neznamená to nutně,že z ní budeme mít jablka, ale je to velmi pravděpodobné.
 24. 24. Posedlost ● Osobně jsem neviděl nikoho posedlého tak, jak se o tom můžeme dočíst v knížkách nebo vidět ve filmech. Nicméně určité jevy, které s posedlostí hraničí viděl asi každý. Typickým příkladem je invokace – ta není nebezpečná, pokud neinvokujeme nějaký humus a řádně se očistíme. ● Nicméně může také existovat posedlost penězi, sexem, láskou... (Veselý) ● Příklad za všechny – démon alkohol ● Pakt – nevím do jaké míry je to reálné, nicméně se domnívám, že jakkákoli duchovní praxe je svého druhu paktem s něčím co nás přesahuje.
 25. 25. Podle mě hlavně: ● Utopení v teorii, nedostatek praxe ● praxe bez teoretického zázemí - Tradice a autorita poskytuje strukturu a bezpečí. ● praxe bez ukotvení v reálném světě ● praxe bez pevného rámce - lítáme sem a tam a nevyznáme se v tom, co děláme.
 26. 26. Jak se bránit?
 27. 27. Jak se vyhnout rizikům ● Život je komplexní organismus – sociální a psychická i magická rizika spolu souvisí ● Důraz na prevenci! ● Kvalitní život – to co máme uvnitř jeví se i na venek a opačně ● Tři kategorie obranných metod: ►Psychologické metody (know thyself) ►Sociální síť (kvalitní mezilidské vztahy) ►Magické techniky
 28. 28. Psychologické metody ● Know thyself – poznej sebe, magie pro život ● Hlavní otázka: Obohacuje to, co děláte, nějakým způsobem váš život? ● Vlastní rozvoj vystavovat kritické reflexi (intelektuální i emocionální) ● Číst a neustále si rozšiřovat obzory – nezabřednout v rámci jedné cesty ● Praxe v rámci tradice – struktura a bezpečí, ale pozor: „Tradition is a passing on of fire not the worship of ashes.“ (G.Mahler)
 29. 29. Psychologické metody II. ● Integrace zážitku – ideální řešení ● Krizové vytěsnění – dělám, že se nic nestalo ● Umělecká exprese – báseň, obraz - Mohu tak získat nad situací moc... ● Upouštění – nechávám se strhnout když vím, že je to bezpečné – (např. dát průchod hlasům a obrazům před spaním) ● Fyzická aktivita, práce, sport, koníčky... ● Metoda „Let it be...“ - pustím otěže a nechám to plynout beze strachu – viz. můj první trip na houbách ● Průšvih je pokud ztratíme hranice. Ve své podstatě naše duše/duch nemá hranice a jsme součástí kolektivního nevědomí, ale rozplynout se v tom znamená smrt, ukončení života v těle a jako osobnost. Proto „magie pro život“.
 30. 30. Etický kodex (Wiccan redde, Pravá vůle) ● Absence etiky v magii a náboženství vede k potlačení humanity a naopak k pudovosti (např. Můžu si dělat co chci a nikdo mě za to nepotrestá, protože já sám jsem pánem svého života – nejhorší jsou takovéhle pravdy, co jsou pravdy jenom trochu – ve skutečnosti je svět složitější) ● Stejně tak dogmatismus v magii a náboženství může vést v lepším případě k praxi „vzývání zdechliny“ (mrtvá tradice) ● V horším k nesnášenlivosti ostatních cest (např. U pohanů velmi obvyklé...)
 31. 31. Přijetí stínu ● Svět je sice černobílý ale mezi tím je spousta barev ● Vidět a umět zacházet se svojí temnou stránkou je pro spokojený život a kvalitní duchovní praxi zásadní ● Extrémy (pozitivní/negativní) podle mě nejsou zdravé. Zdravé je učit se vidět tam i tam a neustále se umět na téhle polaritě pohybovat ● Život je neustálý pohyb a strach dělá z komára velblouda
 32. 32. Kvalitní sociální síť ● Pečovat o mezilidské vztahy ● Mít práci, umět se o sebe postarat ● Mít dobré rodinné zázemí – kvalitní vztahy s rodinou jsou pro šťastný život klíčové ● Umět fungovat v naší společnosti není jednoduché a člověk narazí na spoustu věcí, které se mu příčí – může buď utéct, rezignovat a stát se reptajícím přizdisráčem a nebo aktivně usilovat o změnu ● Člověka, který si dokáže vzít odpovědnost nejen za sebe a rodinu, ale i svoje okolí už jen tak nějaký čertík nezlomí
 33. 33. Magické techniky ● Karika: Magické myšlení je neslučitelné s běžnou konsenzuální skutečností. Proto by se v běžném životě mělo uplatňovat myšlení pragmatické – magie jako hra – přepínání paradigmat. (Schizofrenie – spojení magického myšlení s realitou) ● Význam rituálu – odělení sakrálního od profánního. ● Rituální očištění, kvalitní banishing (uklízej po sobě)
 34. 34. Magické techniky II. ● Vytvoření vnitřního světa (meditace, sny) – navázání kontaktů s jeho obyvateli, duchovní spojenci ● Šamanismus a psychoaktivní látky – pod dohledem někoho zkušenějšího, pokud chceme jít opravdu do hloubky ● Modlitba – prosté a účiné, takový otčenáš má sílu jako hrom ● Vizualizace bariér, bezpečných sfér, strážců...ve své hlavě si člověk může vlastně dělat co chce
 35. 35. Harmonizace živlů ● Oheň: Zápal, Vášeň pro poznávání, Síla, která nás v praxi vede vpřed ● Země: Ukotvení v realitě, tradice – neztratit půdu pod nohama, postupovat v rámci určitého systému. ● Vzduch: Pevný myšlenkový rámec, struktura – vyznat se v tom, co děláme, neztrácet nadhled ● Voda: Dát na svoje pocity, nebát se ponořit, hrdě ale s pokorou – fascinace a bázeň
 36. 36. Magické techniky III. ● Pevné ukotvení nebo vhodná kombinace Appolónského nebo Dionýzského přístupu k magii Oboje má svá rizika – uvěznění ve struktuře vs. Ztráta orientace a hedonismus ● Kvalitní uzemění! - velmi jednoduchým prostředkem jak ze sebe vyhnat všechny duchy a padnout zpátky na Zem jsou alkohol a cigarety – velmi oblíbená metoda.:)
 37. 37. Nevidíš pláčem Neslyšíš nářkem Necítíš lihem v žíle Uřízli ti křídla pilou Usměvaví klauni Už nikdy letět! - křičí Musí mít křeč v hubě Barevné zrůdy se ztuhlými ksichty .... Mám v sobě díru Černou díru Hlubokou propast ... Který zvrhlík mi dupe Po hrudníku v okovaných botách!? ...
 38. 38. Zdroje: Psychospirituální krize: ● http://www.stinstromu.net ● http://www.diabasis.cz ● http://jonathan.mysteria.cz/rejstrik.htm Magie: ● Veselý, Karika, Nakonečný Sociologie a psychologie: ● Petrusek, Jung, Grof, Durkheim
 39. 39. W.Blake o tom ví své: Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině.
 40. 40. Díky za pozornost! Postor pro dotazy a vaše zkušenosti
 • MartinPelant

  Mar. 18, 2012

Může být magie nebo duchovní praxe nebezpečná pro člověka, který se jí věnuje? Jestli ano, tak jak? Jakým způsobem se bránit, a na co si dát pozor? Na tyto a podobné otázky se pokusím odpovědět v rámci přenášky o rizicích spirituální a magické praxe. To vše v rámci konceptu pěti živlů a dionýzského či apollónského přístupu k magii.

Views

Total views

1,912

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×